Štúdia: Británia musí otvoriť pracovný trh Rumunsku a Bulharsku

Správa v prvom rade žiada, aby Británia prestala s odlišným prístupom k rumunským  a bulharským pracovníkom. Tí na rodziel od pracovníkov z tzv. skupiny krajín A8 (osem krajín strednej a východnej Európy, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004, okrem Cypru a Malty), nemajú prístup na britský trh práce.

Závery správy publikovanej minulý týždeň pod názvom „Mýty o migrácii: Zamestnanie, mzdy a správanie sa pracovného trhu“ boli vo veľkej miere citované najmä rumunskými médiami. Výsledky napríklad hovoria, že veľká väčšina migrantov z krajín A8 mala v pláne zostať v Británii menej než tri mesiace. Menej než 10 % chcelo zostať dva roky alebo dlhšie a 20 % nevedelo, ako dlho chcelo zostať. „Prirodzeným záverom je, že britskí zamestnávatelia využívajú migrantov z krajín A8, aby zaplátali diery na pracovnom trhu alebo sa vyrovanli so stagnáciou“, tvrdí správa.

Jedným zo základných predpokladov analýzy je, že ponuka práce zo strany strednej a východnej Európy v Británii dramaticky poklesne v horizonte nasledujúcich piatich rokov. To opäť privádza autorov k záveru, že Británia by mala otvoriť pracovný trh občanom z Rumunska a Bulharska.

Rumuni a Bulhari môžu od 1. januára 2007 cestovať do Spojeného kráľovstva bez víz. Napriek poplašným článkom v britskom bulvári, k žiadnej invázii ekonomických migrantov z týchto krajín nedošlo.

Work Foundation (Nadácia práce) je starou organizáciou, založenou ešte v roku 1918 pod názvom The Industrial Society (Industriálna spoločnosť). Premenovaná bola v roku 2002 a vedie kampaň najmä za zlepšenie kvality pracovného života v Británii.