Taliansko otvorí trh práce Rumunom

Krátka správa:

Taliansky minister vnútra Giuliano Amato vyjadril svoj zámer „podpísať v priebehu nadchádzajúcich týždňov dohodu s Rumunskom o posilnenej spolupráci v boji proti organizovanej kriminalite“. Dodal: „Efektívne fungovanie tejto dohody bude podmienkou pre neobmedzený voľný pohyb pracovných síl. Súčasná miera spolupráce v tejto oblasti je nedostatočná.“ Amato uveidol, že „rovnaký prístup nebude automaticky platiť pre pracovníkov z Bulharska“.

Podpredseda vlády Francesco Rutelli si myslí, že Taliansko je pripravené uvoľniť obmedzenia pre vstup občanov Rumunska na taliansky trh práce, „ale len v rámci celoeurópskej dohody.“ Vo svojom prejave prednesenom v Bukurešti sa Rutelli vyjadril: „Rumunsko už nie je krajinou, z ktorej by ľudia museli emigrovať z ekonomických príčin. Je to krajina, ktorá má v mnohých zo svojich regiónov plnú zamestnanosť.“ Dodal: „nejedná sa ani tak o stanovovanie nových bariér pracovnej mobilite, ale o hľadanie koordinovaného prístupu regulácie voľného pohybu s ostatnými členskými štátmi Európskej únie.“

Šesť týždňov pred vstupom Rumunska do EÚ sa predpokladá, že v Taliansku je zamestnaných viac ako 200 000 pracovníkov z tejto balkánskej krajiny. Po pristúpení Rumunska je možné, že sa do Talianska a Španielska rozhodne dočasne emigrovať oveľa viac ľudí. Kvôli podobnosti jazykov a kultúr týchto krajín, ako aj kvôli rozhodnutiu vlád EÚ 15 nesprístupniť svoje pracovné trhy občanom nových členov Únie, sa spomínané dve krajiny stali najčastejšou destináciou pre Rumunov hľadajúcich si prácu v zahraničí.

V Taliansku, ktoré má s domácim organizovaným zločinom enormné problémy, sú Rumuni často zapojení do trestných činov drogového dílerstva a prostitúcie, najmä v severných častiach krajiny, kde je vplyv talianskej mafie slabší než na juhu. Amato však v tejto súvislosti zdôraznil, že drvivá väčšina Rumunov žijúcich v Taliansku sú „poctiví ľudia“.