Vyhostiť imigranta z EÚ bude ľahšie

Po niekoľkých rokoch ťažkých rokovaní sú inštitúcie a krajiny EÚ veľmi blízko finálnej dohdode o repatriácii tých, ktorých oficiálne dokumenty EÚ nazývajú „nelegálne sa zdržiavajúci občania tretích krajín“. Európsky parlament a Rady dospeli k základnej dohode o znení smernice 23. apríla, pričom konečné hlasovanie sa očakáva na júnovej plenárnej schôdzi EP.

Nová úprava poskytuje imigrantom čas štyri týždňe na „dobrovoľný odchod“. Ak sa imigrant počas tohto obdobia dobrovoľne nevráti do svojej krajiny, úrady členského štátu EÚ, v ktorom sa zdržiava môžu vydať takzvaný „príkaz k presunu“. Súčasťou takéhoto úradného rozhodnutia je zákaz vstupu dotknutého človeka na obdobia až do dĺžky piatich rokrov na územie EÚ. Orgány členského štátu môžu potom použiť donucovacie prostriedky, aby zrealizovali repatriáciu imigranta, ktorý sa v EÚ zdržuje ilegálne. Najčastejšie sa tak deje letecky.

Pokiaľ existuje dôvodné podozrenie, že imigrant sa bude pred vykonaním rozhodnutia ukrývať, štát bude mať právo dočasne ho zadržať. Návrh smernice predpokladá maximálnu dĺžku takejto väzby šesť mesiacov. Súčasná prax jednotlivých štátov je rôzna, niekde je možné zadržaiavť ilegálneho imigranta 30 dní, niekde 18 mesiacov, a niekde neexistujú žiadne odmedzenia.

Imigranta, ktorému už bol vydaný príkaz k presunu, a ktorého zadržia v inom členskom štáte EÚ než bol príkaz vydaný, bude do tohto štátu vrátený na jeho náklady. Celá procedúra zaobchádzania s týmito ľudmi musí byť v súlade s ľudskými právami a ochranou dôstojnosti človeka. Špeciálny režim sa bude vzťahovať na deti, ktoré sa v EÚ ocitnú bez doprovodu.

Spravodajca EP, nemecký konzervatívec Manfred Weber nazval dohodu medzi Parlamentom a Radou prvým významným krokom k európskej migračnej politike. Zatiaľ čo konzervatívcom (EPP-ED), sa dohoda vo všeobecnosti pozdáva, niektorí socialisti (PES) už vzniesli námietky, najmä pokiaľ ide o dĺžku, počas ktorej je možné imigranta zadržiavať. Rovnako zelení europoslanci považujú šesť mesiacov za príliš dlhú dobu a už avizovali, že smernicu pravdepodobne na júnovom hlasovaní nepodporia.

V Únii je podľa odhadov 10 až 12 miliónov nelegálnych imigrantov, niektorí ich prirovnávajú k moderným otrokom.

Migrácia je jednou z ústredných tém nadchádzajúceho Francúzskeho predsedníctva EÚ a bude pravdepodobne aj jednou z priorít agendy Európskej rady (summitu EÚ) 15. októbra v Bruseli.