Analýza k voľnému pohybu pracovníkov v EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

SFPA, Partner

Táto analýza chce prispieť k poznaniu reálneho stavu a reálnych dopadov voľného pohybu osôb v EÚ. Analýza si kladie dva hlavné ciele. Po prvé, mapuje postoje pätnástich členských krajín, ktoré tvorili EÚ pred 1. májom 2004, k problematike slobodného pohybu osôb od rozšírenia Európskej únie o štáty strednej a východnej Európy a Cypru a Malty. Druhým cieľom analýzy je vyhodnotiť reálnu skúsenosť s voľným pohybom pracovníkov hlavne z nových členských krajín smerom do pôvodných štátov EÚ.

O autoroch:

  • Vladimír Bilčík pracuje vo Výskumnom centre SFPA, n.o. ako vedúci výskumný pracovník programu Európske záležitosti.
  • Aneta Világi pracuje vo Výskumnom centre SFPA, n.o. ako výskumná pracovníčka programu Európske záležitosti.
  • Zsolt Gál pôsobí na Katedre politolódie Filozofickej fakutly UK v Bratislave

Kompletnú analýzu v slovenskom jazyku nájdete na tejto linke.