Priviesť Európu do práce

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CEPS, logo

 

Lisabonská stratégia si stanovila za cieľ dosiahnuť do roku 2010 viac ako 70% celkovú zamestnanosť, respektíve 60% zamestnanosť žien a 50% zamestnanosť starších pracovníkov. O päť rokov neskôr participácia na trhu práce o niečo narástla (zo 62,2% v 1999 na 64,3% v 2003), no je stále nízka – v EÚ-15 a o to viac v EÚ-25.

Štúdia CEPS publikovaná v septembri 2006 Annou Turmann hodnotí problémy spojené s flexibilitou a efektivitou trhov práce v Európe. Príliš mnoho ľudí nie je zamestnaných a trh nedokáže vyrovnať nezamestnanosť ponukou nových pracovných miest. Kľúčovou otázkou tak je, ako je možné zvýšiť flexibilitu a ako môže súkromný sektor prispieť k skvalitneniu trhu práce.

Štúdia tiež skúma vývoj participácie na trhu práce v EÚ v rozdielnych typoch zamestnaní, v rozličných vekových skupinách i podľa pohlavia a úrovne vzdelania. Mimoriadnu pozornosť venuje typom povolaní, v ktorých sa uplatňujú tzv. marginalizované skupiny. Skúma problematiku nesúladu existencie nezamestnaných ľudí a súčasne voľných pracovných miest, rozdielny prístup členských krajín k reakcii na fluktuácie trhu a príspevok súkromného sektora k reintegrácii dlhodobo nezamestnaných ľudí.


Plnú verziu štúdie nájdete v anglickom jazyku na tejto linke, je možné zakúpiť si aj tlačenú verziu.