Slováci zatiaľ ostávajú vonku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Hospodárske noviny online

Export ľudskej sily dokonca štatisticky zvyšuje aj domácu zamestnanosť. Podľa aktuálnych výpočtov Svetovej banky Slováci pracujúci v zahraničí zvýšili zamestnanosť doma o 1,5%, zatiaľ čo nárast počtu pracujúcich na Slovensku bol len o desatinu percenta vyšší. Teda za rok 2006 sa z dvoch Slovákov jeden zamestnal doma a jeden odišiel do zahraničia.

Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa počet Slovákov pracujúcich v zahraničí, vrátane odhadov čiernej práce, blíži k štvrť miliónu. Pracovný pomer 215-tisíc slovenských zamestnancov vie ústredie práce aj zdokladovať. Pripúšťa však, že presné počty nie je možné vyčísliť, pretože jednotlivé členské krajiny sledujú pri vykazovaní prítok na ich trh práce, nie odchod z neho. Preto sú čísla za niektoré štáty kumulatívne a stále narastajú, aj keď skutočný imigračný tok môže byť ustálený, alebo dokonca záporný. Počet Slovákov v zahraničí najviac vzrástol od vstupu Slovenska do Únie. Vlani ich odišlo 34-tisíc, z evidencie nezamestnaných bolo vyradených viac ako 50-tisíc.

Veľká časť pracovných pozícií nebude pre našich emigrantov príťažlivou ani v blízkej budúcnosti. Verejná správa a domáce firmy často nie sú schopné a niekedy ani ochotné zamestnávať šikovných ľudí. Príslušnosť k rodinnému klanu či strane totiž môže prevážiť nad diplomom a skúsenosťami.

Analýza porovnáva aj platy v pôvodnej EÚ-15 voči SR. Pre Slovákov je práca v cudzine naďalej atraktívna.

Trendy húfnych odchodov sú podľa personálnych agentúr už za nami. Mnohí sa aj vracajú, avšak dlhšom čase v zahraničí si niekedy na Slovensku nevedia nájsť dostatočné uplatnenie.


Celú analýzu si prečítajte tu: