Voľný pohyb osôb v EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

AKO, partner

V prístupových rokovaniach niektoré členské štáty EÚ uplatnili výhradu voči inštitútu voľného pohybu osôb a tak sa stalo, že tieto členské štáty EÚ neotvorili úplne svoj pracovný trh pre občanov SR, ale uplatnili obmedzenia aj voči iným občanom nových členských štátov EÚ. Slobodu voľného pohybu osôb v súčasnosti využívajú najmä študenti.

Táto analýza vznikla ako reakcia na slabú informovanosť a nedostupnosť materiálov o tejto problematike. Jeho súčasťou sú aj konkrétne praktické odporúčania o možnostiach využívať voľný pohyb v rámci EÚ a s ním spojené zamestnávanie sa v členských štátoch.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.