Nekomplikujme TTIP

Zdroj: EP

Eurokomisárka pre obchod Ceclia Malmströmová v Európskom parlamente povedala, že si vie v strednodobom horizonte predstaviť vznik medzinárodného investičného súdu, ktorý by mal väčšiu legitimitu ako súkromné arbitrážne panely známe pod skratkou ISDS. Ako dodala, zárodkom takéhoto súdu by mohla byť odvolacia inštancia k ISDS v rámci TTIP. Viete si takéto niečo predstaviť?

Viem, no ešte viac si viem predstaviť, že ISDS bude fungovať. Hlavným zmyslom je mať funkčnú arbitráž, aby boli ochránené investície a súkromné vlastníctvo a aby ľudia, ktorí investujú a tvoria pracovné miesta mali právnu istotu vedeli sa domôcť svojich pohľadávok, čo na Slovensku v súčasnosti ešte celkom nefunguje.

Za najlepší spôsob považujem funkčné ISDS a som rád, že je to aj oficiálna pozícia, ktorú presadzujú slovenskí diplomati. Ak sú tu isté obavy a požiadavky na odvolaciu inštanciu osobne s tým nemám problém, ale podstatou je zjednodušiť prostredie pre ochranu investícií a sfunkčnenie arbitráže.

Mala únia tlačiť na ďalšiu reformu ISDS, napríklad aj oproti tomu, čo sa vyjednalo v rámci obchodnej a investičnej dohody medzi EÚ a Kanadou CETA (zatiaľ nevošla do platnosti)?

Nie, nemyslím si. V tejto fáze je to dostačujúce a malo by to byť dôležitou oblasťou TTIP. Ide tu o nastavenie štandardu pre celosvetový obchod. Nejedná sa pritom len o štandardy tovarov a služieb ale aj o procedúry a nastavenie kultúry podnikania. Som si istý, že keď sa podarí TTIP aj v tejto oblasti, tak sa takéto nastavenie ochrany investícií stane štandardom pre celosvetový obchod.

Narážate na výhľadovú dohodu s Čínou?  

Áno, Čína, iné časti Ázie a ďalšie kúty sveta.  

Niektorí kritici TTIP hovoria, že nevidia ani tak riziko v znižovaní súčasných štandardov ochrany zdravia, spotrebiteľov či životného prostredia, ako skôr v tom, že po vstupe TTIP do platnosti bude omnoho náročnejšie, paralelne s postupom vedeckého poznania, tieto štandardy zvyšovať. Sú tieto obavy podľa Vás oprávnené?

Nerobme zase z TTIP komplikovanú dohodu, v ktorej by malo byť obsiahnuté všetko. Skôr ide o dohodnutie štandardov a rámcových princípov, na ktorých budeme fungovať do budúcnosti. Vývoj ide veľmi rýchlo dopredu. Vyvíjajú sa technológie, vyvíjajú sa spôsoby obchodovania, napríklad v digitálnom priestore, kde máme aj na vnútornom trhu EÚ ešte kopec práce.  

Skôr by sme mali hovoriť o princípoch, ktoré mali potom rámcovať aj vývoj štandardov – spotrebiteľských či environmentálnych. Do budúcna sa to bude prirodzene len zvyšovať. Pred 10 a 20 rokmi bola ochrana spotrebiteľa a životného prostredia neporovnateľná a určite budeme ďalej o ďalších 10 a 20 rokov. Dnes to ale zadefinovať nevieme. Nechcel by som to preto v rámci TTIP komplikovať.

Aké sú podľa Vás kľúčové momenty v TTIP z pohľadu Slovenska?  

ISDS, o ktorom sa právom tak veľa diskutuje, potom otázky poľnohospodárstva a automobilového priemyslu. Sme otvorená ekonomika, pričom štúdie hovoria, že slovenský export by mal pod vplyvom TTIP rásť rýchlejšie ako import. Preto nás pochopiteľne musia zaujímať otázky automobilového priemyslu, štandardizácie v oblasti bezpečnosti automobilov, ktorá sa tiež dynamicky vyvíja. Samozrejme sú to aj malí podnikatelia, ktorým potrebujeme uvoľňovať ruky, aby nebola duplicitná certifikácia, aby neboli zaťažovaní zbytočnou administratívou, aby sa mali kam obrátiť pre informácie.  

Aký predpokladáte vplyv TTIP – za predpokladu, že vojde do platnosti  – na globálny obchod?

Vplyv na celosvetový obchod bude pozitívny práve v zavedení štandardov, ktoré všetci očakávajú a som si istý, že ich ostatní budú nasledovať. Z tohto hľadiska je naozaj TTIP historickou udalosťou.

Vidíte v procese rokovaní s USA nejaké politické „nášľapné míny“? Napríklad dohoda „safe harbor“  o uchovávaní osobných údajov Európanov americkými spoločnosťami?

O safe harbor nie je zatiaľ dohoda a niektoré krajiny ako Francúzsko sú veľmi ostré. Nie som si istý, že v tejto oblasti k dohode dôjde, možno sa len dohodneme na princípoch uchovávania údajov, nie na mechanizme. Možno firmy budú musieť dodržiavať spoločné princípy, ale budú si musieť vybrať spôsob, akým to zabezpečiť, čo si tiež viem predstaviť. Tu možno tiež nemusíme príliš do hĺbky, lebo tiež ide o oblasť ktorá sa veľmi rýchlo vyvíja.

Len pred týždňom mi v JRC (Spoločné výskumné centrum Európskej komisie) prezentovali technológiu, ktorá dokáže prečítať kreditné karty na vzdialenosť niekoľko kilometrov. Technológie sa vyvíjajú a nesmieme ich zabetónovať. Základným princípom ale musí ostať ochrana  osobných údajov, ktoré sú súkromným majetkom.

Ak by sa rokovania o TTIP pretiahli a pristali by na stole slovenského predsedníctva v Rade EÚ v roku 2016, máte dôveru, že by ich naše predsedníctvo vedelo dotiahnuť do úspešného konca?

Dôveru v Slovensko mám, aj v jeho občanov, ktorí si iste zvolia múdru vládu, keďže predsedníctvo bude záležitosť novej exekutívy (smiech).