ISDS má nahradiť jednotný Investičný súdny systém

zdroj: euractiv.com

Kontroverzný mechanizmus ISDS slúži ako nástroj ochrany investícií. V rámci neho môžu investori žalovať štát aj v prípade, ak by zmena jeho legislatívy mala mať nepriaznivý vplyv na ich očakávaný zisk.

Do centra pozornosti sa ISDS dostal predovšetkým v kontexte rokovaní o obchodnej dohode TTIP. Európsky parlament v júli klauzulu o ISDS odmietol. Dlhodobo mala k nej výhrady aj druhá najväčšia politická skupina eurosocialistov. Pridávali sa k nim viaceré mimovládne organizácie, odborníci a verejnosť.

Kritici ISDS sa obávajú najmä toho, že rozhodovanie sporov v rámci ISDS prebieha neverejne a neponúka možnosť odvolania sa. Výčitky smerujú aj k tomu, že tento typ arbitráží obmedzí schopnosť štátu prijímať a vykonávať vlastné zákony. Odporcovia spochybňovali aj spravodlivosť a nestrannosť týchto arbitráží.

Verejná konzultácia

Komisia reagovala na vlnu kritiky voči ISDS spustením novej verejnej konzultácie. Očakávala v nej pripomienky k návrhu podoby ISDS, z ktorého EÚ vychádzala pri rokovaniach s USA o ochrane investícií v rámci TTIP. Komisia sa pýtala, či tento prístup poskytuje rovnováhu medzi ochranou investícií a zachovaním regulačnej kompetencie EÚ a jej členských štátov.

Konzultácia sa skončila v polovici júla tohto roku. Jej účelom bolo, aby napomohla vytvoreniu nového dôveryhodného mechanizmu.

„Nový systém musí obsahovať prvky, vďaka ktorým verejnosť dôveruje národným súdom,“ povedala eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová.

Aj na základe výstupov z verejnej konzultácie pripravila Komisia návrh nového systému urovnávania investičných sporov. ISDS by mal nahradiť jednotný Investičný súdny systém. Komisia predpokladá, že EÚ by ho mohla zahrnúť do všetkých svojich súčasných a budúcich obchodných dohôd.

Predlohou medzinárodné súdy

Na novom súde by mali dlhodobo pôsobiť verejne menovaní sudcovia, ktorí splnia vysoké štandardy odbornosti podobne, ako to platí napríklad pri Medzinárodnom súdnom dvore. Investori si teda už nebudú môcť vybrať vlastných arbitrov. Sudcovia dostanú prípady pridelené náhodne. Pre sudcov bude platiť nezlučiteľnosť funkcií, aby sa vyhli konfliktu záujmov.

Nový systém by mal tiež určiť prípady, v ktorých bude investor oprávnený podať na štát žalobu.

K transparentnosti súdu by mali prispieť verejné pojednávania a publikácia spisov na internete podobne ako je to v prípade Súdneho dvora EÚ.

Komisia tiež navrhuje, že v rámci tohto systému bude regulačná kompetencia štátu zakotvená v každej obchodnej zmluve. Prípadné spory by teda nemali ohrozovať suverenitu štátu pri tvorbe vlastných zákonov.

Systém by sa mal skladať z prvostupňového a odvolacieho súdu, aby sa zabezpečila kontrola.

„Napĺňame svoj sľub, že navrhneme nový a moderný investičný súd, ktorý bude stáť na demokratických princípoch a bude podliehať verejnej kontrole,“ komentovala návrh Malmströmová.

Prezlečené ISDS?

Nemecký europoslanec Helmut Scholz z Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice obvinil Komisiu, že nepočúva námietky občanov.

„V podstate je to stále ISDS, iba arbitri sa teraz nazývajú sudcami. Spory sa budú rovnako rozhodovať iba na základe textu obchodnej dohody a nie národného alebo medzinárodného práva,“ povedal Scholz.

Upozornil tiež na príliš širokú definíciu toho, čo sa vlastne rozumie pod pojmom „investícia“, čo vyhovuje hlavne investorom.

„Nový nástroj ochrany investícií nezahŕňa aj povinnosti investora a neumožňuje občanom žalovať ho napríklad za znečistenie prostredia,“ argumentuje nemecký europoslanec.

Podľa neho systém diskriminuje miestne spoločnosti, ktoré sa pri svojich sporoch so štátom musia obrátiť na domáce súdy. „To isté by mali robiť aj investori z tretích krajín,“ povedal Scholz.

Pripustil však, že návrh je o niečo lepší ako systém, ktorý zahŕňa obchodná dohoda s Kanadou.

Skupina Zelených sa pridala ku kritike nového návrhu. Podľa nich sa Komisia snaží „ v nejakej forme pretlačiť súkromné arbitráže namiesto toho, aby brala do úvahy obavy verejnosti.“

Na druhej strane, predseda Výboru Európskeho parlamentu pre obchod a člen skupiny eurosocialistov Bernd Lange, návrh privítal. Práve podpora tejto skupiny je dôležitá pre schválenie dohody TTIP v Európskom parlamente.

Iniciatívu Komisie ocenili aj Európska ľudová strana (EPP), Aliancia európskych liberálov a demokratov (ALDE) a aj Európski konzervatívci a reformisti (ECR).