Mogherini chce v TTIP kapitolu o energetike

Zdroj: EurActiv.com

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci Frederica Mogherini v stredu rokovala s ministrom zahraničných vecí USA Johnom Kerrym o možnosti zahrnúť energetickú kapitolu do pripravovanej obchodnej zmluvy TTIP.

V rámci šiesteho ročníka EÚ-USA energetickej rady diplomati  okrem iného riešili praktické dôsledky krízy na Ukrajine, či spoločné klimatické ciele. Prerokované boli aj opatrenia na zvýšenie energetickej bezpečnosti EÚ, ako je napríklad terminál na skvapalnený plyn (LNG) v Litve, nové plynové prepojenia medzi Fínskom a Estónskom, či LNG terminály v Helsinkách a Talline.  

Predstavitelia sa zhodli na potrebe diverzifikácie dopravných trás a zníženia závislosti EÚ na Ruskom zemnom plyne. Približne 30% ročnej spotreby EÚ je dovážanej z Ruska práve cez kontroverzné ukrajinské územie.

V spoločnej tlačovej správe krajiny vyhlásili, že energetická bezpečnosť je zaručená  „otvoreným, konkurenčným a transparentným medzinárodným trhom s energiou.“

Energetická kapitola v TTIP by podľa Mogherini „nastavila štandardy“ transparentných pravidiel pre trh s energiami. Keďže ide o najmenej regulovanú oblasť, tieto štandardy by mohli byť vzorom pre zvyšok sveta.

Hoci USA a priori neodmieta možnosť zahrnúť do TTIP aj kapitolu o energetike, oveľa väčší záujem je práve zo strany Európskej únie.

USA je jedným z najväčších producentov ropy a vďaka hydraulickému frakovaniu má prístup aj k obrovským zásobám zemného plynu.

Podľa amerického práva, USA môžu dodávať energie len do krajín, s ktorými majú podpísané zmluvy o voľnom obchode. „V prípade podpísania TTIP by tak americké energetické spoločnosti mohli rozšíriť svoju činnosť aj na Európu,“ povedal zástupca Európskej komisie.   

Vo svojich záveroch Energetická rada „privítala vyhliadky na budúci dovoz LNG zo Spojených štátov do EÚ.“ Vítané sú aj rokovania  o obchodných a investičných otázkach týkajúcich sa energie. Diplomati však nevidia potrebu vytvoriť špecifickú kapitolu v rámci TTIP.

Akákoľvek kapitola o energii v rámci TTIP pravdepodobne narazí na kritiku zo strany environmentálnych organizácii, ktorí už dnes tvrdia, že obchodná dohoda zníži európske štandardy ochrany životného prostredia.

EurActiv.com