USA vznik verejného investičného súdu namiesto ISDS nepodporujú

Zdroj: EK

Európska komisia si čoraz viac osvojuje myšlienku vytvorenia medzinárodného investičného súdu.

Komisárka medzinárodný obchod Cecilia Malmström minulý týždeň takýto návrh komunikovala aj americkej strane.

USA sú toho názoru, že ISDS – systém súkromných ad hoc arbitrážnych panelov pre riešenie investičných sporov – má byť nevyhnutnou súčasťou TTIP (Transatlnatického obchodného a investičného partnerstva) pretože zabezpečí investorom rovnako silnú mieru ochrany. V Európe sa verejná mienka a politické nálady skôr prikláňajú k tomu, aby investičné spory riešili národné súdy, prípadne sa pre tento účel vytvorila špeciálna verejná medzinárodná inštitúcia.

Štátny tajomník zodpovedný za medzinárodný obchod na americkom ministerstve obchodu Stefan Selig tento návrh odmieta s argumentáciou, že ISDS je štandardnou súčasťou medzinárodných obchodných dohôd a nevedie k oslabovaniu suverenity štátov.

„Kritika, ktorú používajú, že (ISDS) oslabuje právo vlád regulovať (vo verejnom záujme) je skrátka neoprávnená,“ povedal Selig počas návštevy Paríža v reakcii na otázku o Malmströmovej návrhu.

Ten zahŕňal úpravu súkromných arbitrážnych tribunálov viac do podoby klasických súdov, napríklad možnosťou odvolacieho konania, s vyhliadkou na vytvorenie stáleho medzinárodného investičného súdu v dlhšom časovom horizonte.  

Selig vyhlásil, že USA veria, že ISDS mechanizmus „zvyšuje bezpečnosť spoločností, ktoré sú ochotné investovať a preukázateľne robí USA alebo štáty EÚ atraktívnejšie pre investície“.

Ide o dlhodobú americkú pozíciu v rámci rokovaní, preto nie sú tieto komentáre vysokého amerického predstaviteľa rekvapivé.

Paríž je myšlienke vytvorenie medzinárodného investičného súdu naklonený. „Francúzsko pracuje na návrhu na reformu ISDS, ktorú čoskoro zverejníme a pošleme Európskej komisii“, povedal diplomatický zdroj pre EurActiv.fr.

Je nepravdepodobné, že by sa rokovania o TTIP medzi USA a EÚ uzavreli do konca roka, ako sa pôvodne avizovalo.