MH SR: Najčastejšie otázky a odpovede o TTIP

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Informačný materiál z dielne MH SR odpovedá na otázky:

 • Čoho sa týkajú rokovania o TTIP? 
 • Kto konkrétne rokuje o dohode TTIP?
 • Čo je pre EK v rámci rokovaní osobitne dôležité?
 • Aké pozitívne účinky sa očakávajú od dohody?
 • Vytvorí dohoda TTIP spoločný trh podľa vzoru vnútorného trhu EÚ?
 • Bude mať TTIP negatívne dopady na udržateľný rozvoj?
 • Čo znamená TTIP pre hospodárstvo?
 • Čo znamená TTIP pre občanov?
 • Čo znamená TTIP pre tretie krajiny a svetový obchod vo všeobecnosti?
 • Môže TTIP ohroziť fungovanie WTO, prípadne zabrániť úspešné uzatvorenie multilaterálnych dohôd DDA ?
 • Aký je postoj Slovenskej republiky k TTIP?
 • Ako je verejnosť informovaná o priebehu rokovaní?
 • Prečo nie sú rokovania o TTIP verejné?
 • Ako je upravená spolupráca medzi EK a členskými štátmi?
 • Ako je o priebehu rokovaní informovaná NR SR?
 • Aký vplyv má na TTIP Európsky parlament?
 • Ako sa bude dohoda ratifikovať v členských štátoch?
 • Prečo je dôležité, aby EÚ a USA úzko spolupracovali pri tvorbe štandardov a noriem?
 • Budú výsledkom TTIP globálne štandardy?
 • Budú EÚ a USA svoje predpisy úplne harmonizovať?
 • Bude táto spolupráca znamenať zníženie európskych štandardov?
 • Ako sa dosiahne lepšie spolupráca pri tvorbe predpisov v budúcnosti?
 • Čo upravuje dohoda o ochrane investícií?
 • Aký je postoj Slovenska k tejto téme?
 • Na čo slúžili verejné konzultácie na tému ochrana investícií a medzinárodná arbitráž medzi investorom a štátom?
 • Čo bude po konzultáciách?
 • Má Slovensko uzatvorené iné dohody o ochrane investícií?
 • Kedy sú arbitráže medzi investorom a štátom potrebné?
 • Môžu investori dosiahnuť zrušenie nepohodlnej legislatívy?
 • Poľnohospodárstvo/životné prostredie/ochrana spotrebiteľa
 • Aké sú rozdiely pri hodnotení rizika pre spotrebiteľa v EÚ a USA?
 • Zmení EÚ predpisy na uvádzanie GMO na trh v dôsledku TTIP?
 • Môžu si producenti z USA vynútiť prostredníctvom TTIP prístup na trh EÚ pre hormonálne mäso a chlórové kurčatá?
 • Ignoruje TTIP princíp udržateľného rozvoja?
 • Otvorí TTIP cestu pre používanie technológie frakovania v EÚ? 14
 • Aký vplyv bude mať TTIP na služby verejného záujmu?
 • Uľahčí TTIP prístup k účasti na verejnom obstarávaní?
 • Zmenia sa kritériá pri verejnom obstarávaní?
 • Obmedzia všeobecne formulované autorské práva prístup ku kultúre, vzdelávaniu a vede?
 • Je súčasťou TTIP aj otázka ochrany osobných údajov?

Publikáciu vo fomáte .pdf si môžete stiahnuť na tejto linke.