Envirokomisár: V boji proti plastovému odpadu môže pomôcť aj nová daň

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella. [European Commission]

Prvá celoeurópska stratégia pre plasty prinesie Európe prosperitu a pomôže zastaviť vlnu plastového odpadu, hovorí v rozhovore eurokomisár pre životné prostredie KARMENU VELLA.

Karmenu Vella je eurokomisárom pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo.

Začiatkom mesiaca vstúpil do platnosti čínsky zákaz dovozu plastového odpadu. Zdá sa, že členské štáty naň neboli pripravené. Venuje sa Európska komisia vo svojej stratégii aj konkrétne tomuto vývoju a ak áno, ako?

V našej stratégii pre plasty vytvárame základ pre nové plastové hospodárstvo. Chceme zmeniť spôsob, akým sú plastové výrobky navrhované, vyrábané, používané a recyklované, pretože súčasný systém produkuje príliš veľa odpadu. Ekonomika každý rok prichádza o 95 percent hodnoty plastových obalov, čo predstavuje 105 miliárd eur, a v Európe stále recyklujeme len 30 percent plastového odpadu.

Čínsky zákaz je príležitosťou. Dáva nám šancu znovu sa zamyslieť nad našim prístupom k plastom. Opatrenia v našej stratégii pre plasty spolu s novými ambicióznymi cieľmi, na ktorých sa v decembri dohodli Európsky parlament, Rada EÚ aj Komisia, podporí potrebnú zmenu v sektore plastov.

EÚ v roku 2018: Životné prostredie a klíma

Európsku úniu čakajú rozhodnutia v oblasti čistej dopravy, riadenia energetickej únie a uplatňovania Parížskej dohody o klíme. Diskutovať bude o obehovom hospodárstve, inteligentných mestách a zelenej Číne. 

Oneskorilo rozhodnutie Číny vydanie stratégie?

Nie. Prvá celoeurópska stratégia vznikla v inkluzívnom procese, ktorý zahŕňal konzultácie so zainteresovanými stranami. Pomáhali ju tvoriť viaceré útvary Komisie. Predseda Komisie Jean-Claude Juncker vytvoril projektový tím, ktorý na novú stratégiu pre plasty dohliadal, a staral sa o to, aby prispievala k širším politickým prioritám. Stratégia, ktorú máme na stole, je komplexnou politickou odpoveďou na výzvu, ktorú plast predstavuje. Rieši dizajn, výrobu, používanie aj likvidáciu. Takýto proces trvá dlho.

Pozornosť verejnosti sa nedávno upriamila na plastové znečistenie oceánov napriek tomu, že nejde o nový problém. Spôsobí podľa vás načasovanie stratégie, že vďaka tejto podpore prejdú návrhy legislatívnym procesom rýchlejšie?

Naozaj máme vietor v plachtách. Nedávny prieskum Eurobarometru ukázal, že občanov extrémne znepokojujú dopady plastu na životné prostredie a na ich zdravie. Nechcú, aby plastový odpad končil v oceánoch. Nechcú, aby vtáky, korytnačky a morské živočíchy končili zapletené v pastových taškách alebo v starých rybárskych sieťach. Nechcú mikroplasty v kozmetike. Verím, že členské štáty a parlament budú na náš balík opatrení reagovať pozitívne a podporia dlhodobý cieľ, aby všetky plastové obaly na európskom trhu boli do roku 2030 recyklovateľné. Kľúčovú rolu však zohrajú výrobcovia. Vítam dôležitý prvý krok podnikov, ktoré prišli s viacerými dobrovoľnými záväzkami.

Závislosť planéty na plaste je rovnako nebezpečná ako zmena klímy

Každú minútu sa na celom svete predajú milióny plastových fliaš a toto číslo rastie. Podľa niektorých aktivistov to spôsobí katastrofu rozmerov klimatickej zmeny, píše denník Guardian, partner EurActiv.com.

Do akej miery sa stratégia sústredí na predchádzanie vzniku plastového problému v porovnaní s jeho riešením? Aktivisti sa väčšinou delia na tých, ktorí chcú znížiť produkciu plastu v zárodku, a tých, ktorí chcú odpad efektívnejšie recyklovať.

Nechceme odpovedať na plastovú výzvu tým, že sa zameriame na prevenciu alebo riešenie, potrebujeme oveľa širší prístup. Otázkou je to, ako plasty vyrábame a ako ich používame. Potrebujeme mať celkový pohľad, od dizajnu, cez výrobu a používanie, až k likvidácii a recyklácii. Tým, ako v súčasnosti plasty vyrábame, používame a vyhadzujeme, nevyužívame výhody cirkulárnejšieho prístupu a škodíme nášmu životnému prostrediu.

Táto stratégia to zmení. Zlepšením dizajnu plastu a plastových výrobkov, podporením samostatného zberu, opätovného používania a recyklácie, pomôže „uzatvoriť kolobeh plastu.“ Nové pravidlá pre obaly zlepšia ich recyklovateľnosť. Toto Európe prinesie väčšiu pridanú hodnotu a prosperitu a pomôže zastaviť vlnu plastového odpadu.

Váš kolega, komisár pre rozpočet Günther Oettinger minulý týždeň predstavil myšlienku zdaňovania výroby plastov, čo by EÚ mohlo pomôcť vyplniť výpadok v rozpočte spôsobený brexitom. Čo si o tomto nápade myslíte?

Výpadok financií pre brexit a nové priority v ďalšom desaťročí predstavujú pre európsky rozpočet veľkú výzvu. Ako súčasť analýzy vlastných zdrojov rozpočtu EÚ sa nedávno objavil aj nápad zdaňovania plastov. Plastový odpad je celoeurópsky problém. Potrebujeme opatrenia na redukciu jeho zbytočnej tvorby, zlepšenie opätovného používania plastových odpadov a motiváciu výrobcov k prechodu na recyklovateľné pastové materiály. Dobre navrhnutá daň by mohla byť jedným z viacerých nástrojov ako splniť tieto ciele na ochranu životného prostredia a zároveň prispieť do rozpočtu. Sme len v prvých fázach našej širokej analýzy. Ale koleso sa točí a som naozaj rád, že sa o tomto začíname rozprávať. Je to totiž dialóg, ktorú určite musíme viesť, pretože je veľa pohľadov, ktoré musíme preskúmať.

Európska únia nebude presadzovať zdaňovanie plastových výrobkov

Na znižovanie plastového odpadu by mali tlačiť najmä spotrebitelia, myslí si Komisia. Podporí však kampane na zvyšovanie spotrebiteľského povedomia.

Aký je postoj Komisie k zákazom? Nemecko sa pohráva s myšlienkou, že Komisiu požiada o návrh zákazu mikroplastov v kozmetike a environmentálne organizácie pravidelne volajú po zakázaní plastových tašiek. Dá sa trhu a výrobcom veriť, že dobrovoľne prispejú k plneniu cieľov?

Do Ríma vedie mnoho ciest. Prvým a najdôležitejším krokom je dohodnúť sa na spoločnej vízii – potom môžeme vyberať najlepšie spôsoby, ako ju dosiahnuť. Zákazy sú jedným spôsobom ako uistiť, že chránime ľudské zdravie a životné prostredie. Čo sa týka mikroplastov, skutočne pracujeme na obmedzení ich využitia v niektorých výrobkoch, napríklad v kozmetike. Aby sme znížili spotrebu jednorazových plastových tašiek, určili sme jasné a záväzné ciele. Nechávame však členským štátom flexibilitu v tom, že si môžu zvoliť najúčinnejší spôsob, ako ich dosiahnuť – cez poplatky alebo iné formy obmedzenia. A tieto opatrenia fungujú: 72 percent občanov hovorí, že znížilo svoju spotrebu jednorazových tašiek, z toho 38 percent minulý rok.

OSN nedávno v Nairobi zvolalo stretnutie na najvyššej úrovni, na ktorom sa diskutovalo o znečistení. Vyšli z tohto samitu nejaké nové nápady alebo riešenia problémov, ktoré spôsobuje plastové znečistenie?

Toto Environmentálne zhromaždenie Programu OSN pre životné prostredie bolo zatiaľ najúspešnejšie. Na rozdiel od tých pred ním z neho vzišli formálne závery na úrovni ministerstiev, ktoré vyústili do silného spoločného záväzku riešiť znečistenie. Konkrétne sme sa dohodli na opatreniach proti hrozbe plastového znečistenia. Nové a inšpirujúce bolo zapojenie súkromného sektora a občianskej spoločnosti, ktoré ukázali riešenia a technológiu pre boj proti znečisteniu. Bolo to v súlade s tým, akú dôležitú rolu hrajú v riešení tohto problému.

Problém má riešiť nezáväzná rezolúcia dohodnutá v Nairobi. Vnímate stratégiu pre plasty ako doplnenie snáh na úrovni OSN? Mohla by fungovať ako príklad, ktorým sa budú riadiť iné krajiny, regióny a celý svet?

Oznámenie dvadsiatich dobrovoľných záväzkov zo strany EÚ ukazuje, že v mnohých oblastiach určujeme tempo medzinárodnej akcie na ochranu životného prostredia. Stratégiou pre plasty dokazujeme, že po našich záväzkoch nasledujú aj konkrétne činy, vedieme príkladom. Narušením lineárneho ekonomického myslenia zabezpečíme, že recyklácia sa oplatí a inšpirujeme aj iné ekonomiky po celom svete. Prichádzame s opatreniami, ktoré majú riešiť jednorazové plasty a mikroplasty. Našou stratégiou sa zaväzujeme k silnejšiemu zapojeniu na medzinárodných fórach, väčšej podpore projektov vo východnej a juhovýchodnej Ázii a silnejšiemu politickému dialógu s krajinami mimo Európy.

Aké budú teraz, po zverejnení stratégie, ďalšie kroky? Aký časový rámec môžeme očakávať?

V stratégii sa sústredíme na pokrok v rozhodovacích procesoch v rámci súčasného mandátu a pripravujeme pôdu pre dlhodobejšiu činnosť. Jedným z prvých konkrétnych opatrení budú kroky proti jednorazovým plastom – zabránenie tomu, aby predmety ako fľaše, vrchnáky a obaly od jedla znečisťovali prostredie alebo končili v oceánoch. Začali sme prípravnú fázu legislatívnej iniciatívy, ktorú predstavíme niekedy v tomto roku. Zainteresované strany majú čas vyjadriť sa do 12. februára.