Eurokomisár: Zákaz jednorazových plastov je len prvý krok

Eurokomisár pre životné prostredie Karmenu Vella. [EPA-EFE/Daniel Irungu]

Európska komisia chce vidieť pokrok v celom cykle životu plastov. Vyžadovať si to bude viac obnoviteľných zdrojov, nové podnikateľské modely aj nové technológie, hovorí eurokomisár pre životné prostredie KARMENU VELLA pre EURACTIV.sk. 

Karmenu Vella je od novembra 2014 eurokomisárom pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybolov. Odpovede na otázky EURACTIV.sk zaslal cez email. Portál sa ho opýtal aj na plnenie európskeho práva v oblasti kvality ovzdušia, pre ktorú Slovensku hrozila žaloba Komisie na Súdnom dvore EÚ. Vella však odmietol odpovedať s tým, že predbežné výsledky monitoringu Komisia neposkytuje. Odkázal len na nedávne hodnotenie vykonávania európskeho environmentálneho práva.

Európsky parlament schválil v marci smernicu o obmedzení a zákaze niektorých jednorazových plastov. V rozprave ste vyslovili obavu, že niektoré ciele nemusia byť splnené na čas. Čo presne ste mali na mysli?

Myslím, že tu došlo k menšiemu nedorozumeniu. Všetky ciele sú bez výnimky dosiahnuteľné. Od začiatku sme chceli zabezpečiť, aby všetky ciele boli realistické, a aby výhody, ktoré z nich plynú boli všetkým zrejmé. Presadzovali sme sa ciele, ktoré sú výhodné pre občanov aj podnikateľov a ktoré sa ľahko vynucujú. To sa nezmenilo a vítam všetky ciele, na ktorých sme sa dohodli.

Nová európska legislatíva o plastoch je podľa slovenských výrobcov „šalamúnska“

Európsky parlament schválil smernicu o zákaze niektorých jednorazových plastov. Tá uvaľuje aj kvótu na recyklovateľnú zložku v PET fľašiach a na ich zber.

Jediná výčitka, ktorú som vzniesol sa týkala načasovania. Európska komisia musí vo veľmi krátkom čase navrhnúť vykonávacie akty a usmernenia v technických otázkach ako napríklad metodológiu pre výpočet znižovania využívania jednorazových plastov, a to môže byť náročné. Samozrejme, urobíme všetko pre to, aby sme sa dodržali stanovený harmonogram.

Europoslanci sa v podstate zhodli, že smernica je prvým krokom k obehovej ekonomike v odvetví plastov. Čo Komisia plánuje ďalej a akým výzvam bude európska environmentálna politika čeliť v budúcich rokoch?

Smernica o jednorazových plastoch je veľkým krokom vpred, ale ide iba o prvý krok. Je to časť omnoho širšej politiky, ktorá je načrtnutá v Stratégii pre plasty a v Akčnom pláne. Na tie teraz chceme obrátiť našu pozornosť. Chceme implementovať navrhnuté opatrenia. Aby stratégia bola efektívna, potrebujeme vidieť pokrok vo všetkých etapách cyklu života plastov. Od dizajnu cez produkciu a recykláciu až po posilnenie trhu pre recyklované plasty. Potrebujeme zmenu vo všetkých týchto oblastiach. To znamená obnoviteľnú energie a suroviny, nové podnikateľské podniky, logistiku a zlepšené technológie pre recykláciu. Máme pred sebou veľa práce.

Východní členovia EÚ majú veľmi nízku úroveň recyklácie komunálneho odpadu. Na Slovensku to bolo v roku 2017 iba 30 percent, čo znamená, že splnenie 50-percentného cieľu Komisie do roku 2020 je ohrozené. Mali by členské štáty čeliť sankciám za nesplnenie cieľov a ako im môže Komisia pomôcť?

Ešte nie sme v roku 2020. Okrem toho, dáta o recyklácii budeme mať až s istým časovým odstupom.

Európska komisia: Recyklácia sa na Slovensku zvýšila vďaka zmene štatistiky

Európska exekutíva hodnotila uplatňovanie environmentálneho práva v členských štátoch. Slovensko pochválila za zálohovanie PET fliaš a pokarhala za slabú recykláciu komunálneho odpadu.

Komisia si je pochopiteľne vedomá rizík, nakoľko situáciu od začiatku monitorujeme. Aj preto sme minulý rok vydali správy skorého varovania. Upozornili sme v nich na nástroje, ktoré členským štátom môžu pomôcť ciele splniť. Pre krajiny, ktorým hrozí, že ciele nesplnia, sme vypracovali súbor prioritných opatrení. Odkedy sme tieto správy vydali, vidíme istý pokrok a s členskými krajinami sme v neustálom kontakte. Zorganizovali sme niekoľko seminárov na vysokej úrovni, kde sme preberali problémy so všetkými zúčastnenými stranami a spoločne sme navrhli potrebné zmeny. Veľa opatrení existuje aj priamo na mieste, v členských krajinách. Pokiaľ dôjde k porušeniu európskeho práva, vždy je tu možnosť právneho konania, ale v tomto štádiu zatiaľ nie sme.