Aké chceme obehové hospodárstvo?

Občania, verejné orgány, podniky a mimovládne organizácie majú možnosť odpovedať na otázky o rôznych častiach hospodárskeho cyklu a úlohe, ktorú môžu zohrať pri prechode na obehové hospodárstvo.

Zapojiť sa môžete do 20. augusta prostredníctvom tohto dotazníku. 

Komisia plánuje do konca roka predstaviť „nový a ambicióznejší“ balíček legislatívnych opatrení, ktoré majú únii pomôcť zlepšiť nakladanie s odpadmi, opätovne využívať kľúčové suroviny a materiály a zvýšiť tak konkurencieschopnosť európskej 28-čky.

Okrem odpadovej legislatívy budú jeho súčasťou aj opatrenia v oblasti inteligentného dizajnu výrobkov, opätovného využitia a opravy výrobkov, recyklácie, udržateľnej spotreby, inteligentného využívania surovín, či silnejších trhov s druhotnými surovinami.

„Chceme pripraviť komplexný akčný plán, ktorý bude stimulovať tak spotrebiteľov, ako aj podniky k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov. Na to potrebujeme poznať názory zainteresovaných strán zo všetkých častí hodnotového reťazca,“ povedal pri spustení konzultácie podpredseda Komisie Jyrki Katainen.

Hoci podrobnosti a ani úroveň ambície nových návrhov nie sú stále jasné, už dnes je zrejmé, že recyklačné ciele budú „na mieru“ jednotlivým členským krajinám. Miera recyklácie sa totiž výrazne líši. Kým napríklad Nemecko recykluje takmer polovicu všetkých materiálov, Slovensko viac ako 70% vyváža na skládky.

Okrem zozbieraných podnetov z verejnej konzultácie bude Komisia pri príprave balíčka pokračovať v dialógu s členskými štátmi a europoslancami a pripraví aj podrobnú dopadovú správu.