EÚ bude do 2030 recyklovať 80 % odpadov z obalov

Autor: Patrick - Patrick, Zdroj: Wikimedia Commons

„Je to zmena paradigmy, ktorá poskytne významné obchodné príležitosti,“ reagoval na hlasovanie Európskeho parlamentu fínsky europoslanec Sirpa Pietikäinen, ktorý bol hlavným spravodajom dokumentu.

„Na to však potrebujeme nový súbor ukazovateľov a cieľov. Potrebujeme revidovať platné právne predpisy, ktoré nezačleňujú hodnotu ekosystémových služieb. Musíme rozšíriť smernice o ekodizajne, smernice o odpadoch a niektoré iné oblasti, ako napríklad hospodárnosť budov,“ dodal.

Europoslanci v uznesení podporili právne záväzné ciele pre odpady z obalov, ako aj opatrenia na zníženie skládkovania a spaľovania nerecyklovateľného odpadu a to vrátane znižovania dotácií pre spaľovne.

Do roku 2030 by členské štáty mali povinne recyklovať až 80 percent všetkých obalových odpadov a 70 percent tuhého komunálneho odpadu.

Za uznesenie hlasovalo 394 europoslancov, proti bolo 197 a 82 členov parlamentu sa hlasovania zdržalo.

Europoslanci však nepodporili záväznosť cieľa zlepšiť do roku 2030 efektívnosť využívania zdrojov o 30 percent. Oproti pôvodnému návrhu, ktorý Komisia stiahla z pracovného programu ešte koncom minulého roka sa tak prekvapenie nekonalo.

Členské štáty by mali do roka 2018 podávať správy o stave prírodných zdrojov na svojom území  s konkrétnymi dátami o stave pôdy, vody a uhlíkových a minerálnych stopách. Ak by sa členské štáty riadili uznesením parlamentu, tieto správy by boli pre každú krajinu právne záväzné.

Zelení aktivisti sú sklamaní, že efektívne využívanie zdrojov sa nedočkalo prísnejších pravidiel. „Parlament zadal základné línie, ktoré musí nový balík obehového hospodárstva obsahovať. Ďalším krokom bude stanovenie záväzného cieľa pre znižovanie využívania zdrojov, ale meranie toho, čo „skonzumujeme“ je dobrým začiatkom,“ povedala Adriana Rodrigo z Priateľov Zeme Europe.

Británia môže legislatívu skomplikovať

Minulý týždeň sa objavili informácie, ktoré naznačovali, že britskí poslanci sa snažia oslabiť celkové znenie pripravovaného uznesenia. Podľa Spojeného kráľovstva je jedným z cieľov „lepšej regulácie“ znižovanie byrokracie. Záväzné ciele však neúmerne zaťažujú biznis a priemysel.

„Cítime, že väčší dôraz musíme dávať na opatrenia, ako sú napríklad dobrovoľné dohody s priemyslom a poskytovanie stimulov a odmien za zmenu správania,“ citoval britský denník the Guardian dokument, ktorým údajne inštruovali britské vládne štruktúry svojich europoslancov,.

„Tým, že odmetajú záväzné ciele na zastavenie plytvania a zlepšenie recyklácie konzervatívni poslanci podporujú spoločnosť, ktorá yužíva zdroje „na jedno použitie“ a dusia tak zelené investície,“ reagovala britská liberálna europoslankyňa Cathrine Bearder.