Čo nás čaká v odpadovom hospodárstve budúci rok? Triedenie bioodpadov aj nové kompostárne

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad budú mestá a obce musieť separovať od 1. januára. [TASR/Dano Veselský]

Od nového roku budú obce a mestá povinné zabezpečovať triedený zber kuchynského bioodpadu. Envirorezort sľúbil nové kompostárne a triediace linky.  V budúcnosti chce zaviesť váženie odpadu.

Budúci rok pribudne k farebným kontajnerom na separovaný odpad ďalší – určený na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Triedenie bioodpadu sa oficiálne začne od 1. januára. Samosprávy však dostanú na prípravu čas do konca júna budúceho roku. Vyplýva to z dvoch vyhlášok, ktoré ministerstvo životného prostredia pripravilo k zákonu o odpadoch.

„Ide o ústretové opatrenia pre mestá a obce, ktoré vytvára dostatočný časový a kapacitný rámec, aby prispôsobili svoj systém požiadavkám zo strany ministerstva,” uviedol štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča na tlačovej konferencii.

Ministerstvo budúci rok počíta aj s podporou budovania kompostární. Financie by malo poskytnúť z Environmentálneho fondu. Podľa prezidenta Únie miest a obcí Slovenska (ÚMS) Richarda Rybníčka je potrebné aj budovanie triediacich liniek. Tie by sa mohli zaplatiť z eurofondov.

Pripraviť by sa malo váženie odpadov. To znamená, že občan by platil len za objem komunálneho odpadu, ktorý mu zberová spoločnosť odvezie.

Prechodné obdobie neznamená odklad

Triedenie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu je najdôležitejšou novinkou, ktorá nás budúci rok čaká v odpadovom hospodárstve. Túto povinnosť zaviedla minuloročná novela odpadového zákona. Začiatkom apríla Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) v odporúčaniach pre novú vládu uviedol, že triedenie kuchynského bioodpadu je kľúčom k vyššej recyklácie a nižšiemu skládkovaniu.

Minulý rok triedený zber bioodpadu na Slovensku realizovalo 7,2 percenta miest a obcí, ďalších takmer 18,8 percenta domácnostiam poskytovalo domáce kompostéry alebo prispieva na ich nákup.

Ján Budaj na dodržaní súčasného termínu trval aj v čase, keď sa rozhodol odložiť spustenie zálohovania PET fliaš. Mestá a obce vtedy žiadali, aby sa zber kuchynského bioodpadu posunul o rok.

Bioodpad je pre samosprávy aj naďalej problém, viaceré porušujú zákon

Mnohé samosprávy sa spoliehajú na výnimky z triedenia biologického odpadu, ktoré sa majú čoskoro zrušiť. Dve tretiny z nich nezabezpečujú zber použitého kuchynského oleja, hoci im to zákon prikazuje. 

Aj Rybníček začiatkom augusta upozornil, že samosprávy by mali na prípravu dostať viac času. Rovnako vyzval na spresnenie postupov pri separovaní. S výslednou podobou vyhlášky je Rybníček napokon spokojný.

„Uvedomujeme si, že v prípade odkladu by prišli sankcie zo strany Európskej únie,” povedal.  Mestá a obce podľa neho prechodné obce nevnímajú ako odklad, ale ako čas prispôsobiť sa.

„Sme si vedomí ťažkosti, na ktoré upozornili ZMOS a ÚMS. Slová z praxe, aby sme nábeh urobili tak, aby sme občanov nezaťažili ďalšími poplatkami, berieme veľmi vážne,” uviedol Budaj.

V praxi to bude znamenať, že počas prechodného obdobia nebude inšpekcia životného prostredia udeľovať pokuty, ale len napomenutia. To sa však netýka obcí, ktoré budú nové pravidlá úplne ignorovať, a nebudú sa na triedenie pripravovať. Od polovice budúceho roka bude inšpekcia udeľovať pokuty od 800 do 80 000 eur.

Priorita obnovy

Jednou z výhrad obcí a miest je aj nedostatok kompostární a triediacich liniek. Slovensko, podľa Rybníčka, potrebuje, aby sa s odpadom necestovalo dlhé vzdialenosti, keďže sa to odrazí na vyšších poplatkoch za zber pre občanov.

Rezort životného prostredia dosiaľ schválil dotácie na kompostárne pre 254 celkov (179 obcí a 79 združení obcí) v hodnote 40 miliónov eur. Vo financovaní kompostární chce pokračovať aj v budúcom roku.

Triedený zber na Slovensku nefunguje, zhodli sa envirorezort, podnikatelia aj obce

Slovensko recykluje tak málo, že od splnenia európskeho cieľa nás delí desať percent. Prvým krokom k zlepšeniu je zmena recyklačných poplatkov. Na ich výške sa zainteresované strany musia dohodnúť do konca roku.   

„Presadzujem, aby sa odpadové hospodárstvo stalo jednou z priorít postpandemickej obnovy,” vyhlásil Budaj.

Nedostatok triediacich liniek je problémom pri úprave odpadu pred skládkovaním. To je povinnosť, ktorá vyplýva z európskych smerníc ešte zo začiatku tisícročia. Ministerstvo vo vyhláške označilo za úpravu už úpravu pri zdroji – v domácnosti. Rybníček chce, aby to takto zostalo aspoň dva roky. Dovtedy by sa mala vybudovať regionálna sieť triediacich liniek a zberové vozidlá nebudú musieť s odpadom cestovať dlhé vzdialenosti.

Váženie odpadov

Budaj takisto avizoval ďalšie opatrenie, ktorým chce zvýšiť podiel recyklovaného odpadu na Slovensku. Je ním váženie odpadu.

„Ak bude mať občan istotu, že ak bude separovať, bude mať menšie poplatky, 100 percent občanov bude mať motiváciu triediť odpad. Dnes majú motiváciu len uvedomelejší občania, ktorí si uvedomujú hodnotu životného prostredia,” povedal.

Budaj chce váženie odpadu financovať z plánu obnovy. Zaviesť by ho chcel do dvoch rokov.