Envirorezort sa vzdal nápadu zálohovať tetrapaky a zrušiť dátum minimálnej trvanlivosti

Tetrapaky sa v najblížších rokoch asi nebudú zálohovať. [TASR/Roman Hanc]

Ministerstvo životného prostredia zrušilo dve opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu. Ustúpilo súkromnému sektoru a ministerstvám pôdohospodárstva a zdravotníctva.

Aktualizované v stredu (6. februára) o rozhodnutie vypustiť materiál z rokovania vlády.

Slovensko neplánuje zálohovanie tetrapakov, ani rušenie minimálneho dátumu trvanlivosti potravín. Ministerstvo životného prostredia vyškrtlo obe opatrenia z plánu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025, ktorý bude v stredu (6. februára) schvaľovať vláda.

Vláda napokon o materiáli nerokovala. Na jej stránke rokovania.sk je označený ako „vypustený“.

V pripomienkovom konaní sa proti zálohovaniu tetrapakov, do ktorých sa balia džúsy či mlieko, postavil podnikateľský sektor. Proti zrušeniu minimálneho dátumu trvanlivosti zase vystúpili ministerstvá pôdohospodárstva a zdravotníctva. Po dátume minimálnej trvanlivosti potraviny strácajú niektoré vlastnosti, konzumovateľné sú však až do termínu „spotrebujte do“.

Zálohovanie tetrapakov, ako sa ľudovo nazývajú viacvrstvové kombinované materiály, a obmedzenie označenia minimálnej trvanlivosti, malo podľa pôvodnej verzie plánu prispieť k prechádzaniu vzniku odpadu z plastov a z potravín.

Prioritou sú plastové fľaše

Ministerstvo životného prostredia teraz tvrdí, že namiesto tetrapakov sa chce sústrediť na budovanie vratného systému pre nádoby z PET a hliníka. Ten by mal byť spustený malo podľa novopredloženého zákona v roku 2022.

„Vypustenie opatrenia bolo výsledkom rozporových konaní po ukončenom medzirezortnom pripomienkovom konaní k materiálu,“ vysvetľuje pre EURACTIV.sk hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák. „Ministerstvo životného prostredia SR v danom období (2019 až 2025) plánuje klásť prioritu na zavedenie funkčného systému zálohovania jednorazových obalov na nápoje (plastových a kovových),“ povedal Ferenčák.

Envirorezort zvažuje zálohovanie tetrapakov

Ministerstvo životného prostredia plánuje vypracovať analýzu vratných viacvrstvových kombinovaných materiálov, do akých sa balí mlieko či džúsy. Výrobcovia a odpadári sa k nej postavili rovnako odmietavo ako k zálohovaniu PET fliaš a plechoviek.

V pôvodnom znení plánu si envirorezort uložil úlohu vypracovať analýzu o zálohovaní tetrapakov do roku 2022. Za vzor označil analýzu zálohovania PET fliaš, ktorá sa neskôr premietla do zákona.

Hovorca však o analýze o tetrapakoch povedal, že „po inicializovaní prác na zavedení zálohovania PET a hliníkových obalov sa samotné opatrenie ukázalo ako neopodstatnené.“

Opatrenie žiadali v pripomienkovom procese odstrániť Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenské združenie pre značkové výrobky, Republiková únia zamestnávateľov SR a Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie. Zálohovanie tetrapakov podľa nich neprispeje k predchádzaniu vzniku odpadu, len k alternatívnemu nakladaniu s ním.

V kompetencii agrorezortu

Ministerstvo opustilo aj nápad zrušiť do roku 2021 označenie minimálnej trvanlivosti potravín. „Vypustenie opatrenia (…) bolo výsledkom rozporových konaní po ukončenom medzirezortnom pripomienkovom konaní k materiálu aj v nadväznosti na fakt, že príslušná platná právna úprava – nariadenie Európskej únie – je v gescii iného rezortu,“ vysvetlil Ferenčák.

Cieľom opatrenia bolo znížiť vznik potravinového odpadu v maloobchode a u spotrebiteľa. Časť verejnosti totiž nerozumie, že potraviny sú konzumovateľné až do dátumu spotreby. Produkty s uplynutým dátumom trvanlivosti, ktoré môžu mať iba pozmenený tvar či farbu, potom končia v koši. Z rovnakého dôvodu odmietajú niektorí ľudia kupovať potraviny tesne pred uplynutým dátumom trvanlivosti, čo zase zvyšuje potravinové prebytky v maloobchode.

Boj proti potravinovému odpadu narazil na čínskych žuvačkách

Envirorezort chce zmazať z výrobkov termín minimálnej trvanlivosti a zachovať len dátum spotreby. Návrh sa stretol s nesúhlasom ministerstiev pôdohospodárstva a zdravotníctva a potravinárskej komory.

Ministerstvo pôdohospodárstva a Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora však v pripomienkovom konaní argumentovali právom zákazníka mať prístup k „plnohodnotnej potravine“ so „špecifickými vlastnosťami . Ministerstvo životného prostredia videlo „možné ohrozenie zdravia obyvateľov“.

Envirorezort napriek tomu zdôrazňuje, že nie je proti opatreniam znižujúcim odpad z potravín či potravinové straty.

„Ministerstvo bude aj naďalej podporovať všetky aktivity, nielen v rámci svojej rezortnej pôsobnosti, ktoré pomôžu napĺňať podstatu predchádzania vzniku odpadu a znižovania negatívnych vplyvov odpadov (nielen z potravín) na životné prostredie,“ uisťuje jeho hovorca.

Nesplnený hlavný cieľ

Ďalšie opatrenia na prechádzanie vzniku odpadu z plastov a obalov v pláne zostali. Patrí medzi ne spoplatnenie všetkých druhov plastových tašiek či nahradenie jednorazových plastových riadov opakovane použiteľnými a kompostovateľnými riadmi na verejných podujatiach.

Proti potravinovému odpadu chce ministerstvo bojovať zákazom jeho skládkovania vo veľkoobchode, maloobchode a distribúcii od roku 2023, zrušením výnimiek pre triedený zber bioodpadu v Bratislave a v Košiciach od roku 2022, ako aj budovaním zón neštandardných potravín (ovocie a zelenina atypických tvarov) v predajniach.

Plastové fľaše a plechovky bude Slovensko zálohovať od roku 2022

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo návrh zákona o vratných nápojových obaloch z plastu a kovu. Kritici podľa neho nepredložili konštruktívne návrhy, ani vlastné analýzy nákladov.

Ak majú byť jednotlivé opatrenia z vládneho plánu povinné, musia sa premietnuť do zákonov. „Zmena správania v oblasti výroby a spotreby, cieľom ktorej je zníženie vzniku odpadov, si vyžaduje zmenu viacerých právnych predpisov, a to nielen v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR,“ podčiarkuje dokument.

Sťažuje sa tiež, že „nedeliteľnou súčasťou tohto procesu je masívne vzdelávanie a informovanie verejnosti, na ktoré v súčasnosti nemá (envirorezort) finančné zdroje“.

Hlavným cieľom plánu je oddeliť hospodársky rast od zvyšovania objemu odpadu. Medzi rokmi 2010 a 2016 slovenské hospodárstvo rástlo, množstvo vytvoreného odpadu však medziročne kolísalo. „Vzhľadom na túto skutočnosť je možné konštatovať, že hlavný cieľ, ktorým je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority odpadového hospodárstva k predchádzaniu vzniku odpadu sa nepodarilo naplniť,” konštatuje materiál, ktorý v stredu pravdepodobne schváli vláda.

Partneri

ENVI - PAK