Envirorezort pri sadzbách za recykláciu ustúpil, s ich zavedením však počíta

Novela zákona o odpadoch chce stabilizovať systém odpadového hospodárstva a pomôcť obciam [TASR/Roman Hanc]

Zákon o odpadoch sa opäť mení. Právna úprava prináša sériu opatrení s cieľom chrániť obce. Počíta aj so zavedením minimálnych sadzieb za triedený zber. Návrh cenníka však ministerstvo po kritike stiahlo, o výške poplatkov chce diskutovať.

Ministerstvo chce zákon novelizovať v skrátenom legislatívnom konaní. Cieľom je stabilizácia systému odpadového hospodárstva a pomoc obciam s preplnenými zbernými dvormi a nádobami.

Medzi ďalšie dôležité úpravy patria opatrenia s cieľom chrániť obce pred náhlymi výpoveďami zmlúv zo strany organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré majú na starosti triedený zber, odklad tzv. ekomodulácie – naceňovania výrobkov podľa miery ich recyklovateľnosti  – a posun zálohovania PET fliaš späť na rok 2022.

Envirorezort predložil novelu už na minulotýždňové rokovanie vlády. Tento návrh obsahoval aj cenník s minimálnymi sadzbami za zber triedeného odpadu. Proti tomu sa však ostro postavili výrobcovia obalov, ktorí triedený zber prostredníctvom OZV financujú.

Povinné triedenie bioodopadu aj čiastočný zákaz skládkovania. Mení sa zákon o odpade

Nová legislatívna úprava obmedzuje skládkovanie a spaľovanie komunálneho odpadu. Zavádza tiež pravidlo, podľa ktorého by mali poplatky za výrobky zohľadňovať ich recyklovateľnosť.

Deväť podnikateľských združení svoje pripomienky spísalo v spoločnom liste ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi. V ňom uviedli, že pripravované opatrenia výrazne zasiahnu podnikateľské prostredie a spôsobia nárast cien potravín a nápojov. Prichádzajú, navyše, bez diskusie a v čase, keď sa podnikatelia spamätávajú z prvej vlny pandémie.

Ministerstvo argumentovalo, že recyklačné poplatky sú na Slovensku jedny z najnižších v Európskej únii. Z pôvodného plánu však nakoniec ustúpilo a na tohtotýždňové rokovanie vlády predložilo upravenú verziu návrhu bez cenníka. Ten by mal byť podľa Budaja schválený v riadnom legislatívnom procese aj s pripomienkovým konaním.

Urýchlený postup envirorezort odôvodňuje nutnosťou riešiť niektoré problémy, ktoré vznikli aj v súvislosti s epidemiologickými opatreniami počas prvej vlny koronavírusovej pandémie.

Zmeny by mali do platnosti vstúpiť už 1. októbra.

Zle nastavený systém?

Súčasný systém odpadového hospodárstva nastavil odpadový zákon pred piatimi rokmi. Väčšina jeho článkov platí od 1. januára 2016. Odvtedy ho jednotlivé vlády novelizovali každý rok.

Financovanie triedeného zberu zabezpečujú OZV. Tie fungujú na základe princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov, čo znamená, že pôvodcovia odpadu kryjú náklady na jeho zber, recykláciu a zhodnotenie.

OZV majú na jednej strane uzatvorené zmluvy s výrobcami a na druhej strane s obcami, pričom od výrobcov vyberajú platby a obciam hradia separovaný zber. Cenník pre výrobcov podľa súčasnej úpravy stanovujú jednotlivé OZV.

Minister životného prostredia Ján Budaj naznačil, že systém odpadového hospodárstva je od začiatku zle nastavený, pretože výrobcovia neplatia do systému toľko, aby prežil. Koronavírusová pandémia systém podľa Budaja „zlomila”.

Pri recyklácii odpadu by nemalo ísť len o množstvo

Množstevné recyklačné ciele môžu viesť k nekvalitnej recyklácii, varuje štúdia Európskej environmentálnej agentúry (EEA).

V dôvodovej správe k návrhu ministerstvo uvádza, že na jar došlo k zvýšeniu produkcie komunálnych odpadov v obciach a mestách. V spojení s niektorými ďalšími problémami v rámci systému rozšírenej zodpovednosti to viedlo k tomu, že si niektoré OZV prestali v obciach plniť svoje povinnosti.

Budaj v tejto súvislosti uvádza, že uplynulé leto nemalo zabezpečený odvoz separovaného odpadu až 400 obcí.

Novela odpadového zákona sa snaží týmto situáciám predísť stabilizáciou vzťahov v rámci systému rozšírenej zodpovednosti. Zmluvy medzi výrobcami a OZV by mali byť po novom uzatvorené najmenej na dva roky. Aj v prípade, že výrobca zmluvu vypovie, musí sa dodržať dvojročné obdobie.

V prípade, že OZV vypovie zmluvu s obcou, musí triedený zber pre obec zabezpečiť až  kým obec neuzavrie zmluvu s inou OZV.

Odpor podnikateľov

Chýbajúce financie chcel envirorezort riešiť zavedením minimálnych sadzieb, ktoré budú výrobcovia musieť OZV platiť. To sa nateraz odkladá.

Hoci návrh minimálnych cien prišiel náhle, ministerstvo ich avizovalo už koncom roku 2018. Envirorezort už vtedy upozornil, že prinízke ceny sa premietajú do neschopnosti financovať triedený zber v niektorých obciach.

Ministerstvo v návrhu cenníka počítalo s až päťnásobne vyšším poplatkom za zber plastov či kompozitnými obalmi na báze lepenky. Miernejšie mala stúpnuť aj cena za papier a kovové obaly.

Pôvodný návrh cenníka za zber separovaného odpadu

Podnikatelia so zavedením minimálnych sadzieb nesúhlasia. Pri cenách, ktoré ministerstvo stanovilo v pôvodnej vyhláške, by podľa nich dramaticky stúpli náklady. Tie by sa premietli do vyšších cien potravín, čo by zase znamenalo nižšiu konkurencieschopnosť.

Prezident Zväzu obchodu Michal Katriak na utorkovej tlačovej konferencii uviedol, že v prípade prijatia novely očakávajú od začiatku roku 2021 „až šesťnásobný nárast  recyklačných poplatkov a okrem toho aj ďalšie významné zmeny, ktoré sa s negatívnym dopadom a vysokým finančným zaťažením dotýkajú obchodníkov, ale nielen ich“.

Ekomodulácia sa odkladá, zálohovať sa začne skôr

Ďalšou zmenou je odklad ekomodulácie. Pri ekomodulácii ide o to, že cena tovarov by sa mala odvíjať aj od toho, či ich obaly sú vyrobené z ľahko alebo tažšie recyklovateľných obalov. Odstupňovanie ceny obalov podľa ich „recyklovanosti“ by malo do systému priniesť ďalšie peniaze.

Zavedenie ekomoduláciu predpokladá Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z roku 2018. Do slovenskej legislatívy ju transponovala minuloročná novela odpadového zákona. Začať sa s ňou malo 31. decembra 2020. Ministerstvo sa pri odklade odvoláva na chýbajúce harmonizačné pravidlá Únie.

„Samotná smernica predpokladá harmonizáciu pravidiel ekomodulácie na úrovni Európskej únie, avšak do dnešného dňa neboli tieto harmonizované pravidlá ustanovené, a keďže nie je žiadúce vytvárať pravidlá ekomodulácie na národnej úrovni a neskôr ich meniť, navrhuje sa odklad povinnosti upraviť cenníky o jeden rok,“ uvádza dôvodová správa.

Okrem toho chce ministerstvo posunúť zálohovanie PET fliaš a hliníkových obalov späť na pôvodný termín – 1. januára 2022.  Vláda o odklade zálohovania o rok rozhodla začiatkom apríla pre pandémiu koronavírusu.

„Medzičasom sme ale boli nútení si priznať, že problém musíme riešiť aj keď pandémia ešte nie je zažehnaná,“ skonštatoval rezort životného prostredia pre EURACTIV.sk.

Odklad zálohovania zožal kritiku, nový šéf envirorezortu hovorí aj o ďalších zmenách

Environmentálna mimomovládka dôvodom posunutia termínu zálohovania PET fliaš a plechoviek nerozumie a považuje ho za krok späť. Europoslanec Martin Hojsík v súvislosti s vsunutím odkladu do balíku opatrení súvisiacich s koronavírusom hovorí o „smeráckych praktikách“.

Netradičný postup

Podnikateľské združenia mali okrem jednotlivých bodov návrhu novely zákona problém aj so spôsobom, ktorý ministerstvo zvolilo pri jeho prijímaní. Nikoleta Molnárová zo skupiny Envien Group, uviedla, že „obídenie riadneho legislatívneho procesu je v priamom rozpore s programovým vyhlásením vlády, jej legislatívnymi pravidlami, ako aj samotnými princípmi právneho štátu”.

Zmeny hodnotila rezervovane aj organizácia ENVI-PAK, ktorá je jedným z dvoch najväčších OZV na Slovensku.

“Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala k zlepšovaniu transparentnosti a konkurenčného podnikateľského prostredia. To, že uvedená zmena je prijímaná v skrátenom legislatívnom konaní, bez potrebnej diskusie a analýz, je v príkrom rozpore k tomuto záväzku,” uviedla Katarína Kretter z organizácie ENVI-PAK.

Podnikatelia a OZV zároveň upozorňujú, že ministerstvo nerieši problém tzv. „freeriderov“ – firiem, ktoré neplatia recyklačné poplatky. OZV NATUR-PACK upozornila, že „všetky navrhované legislatívne zmeny sa dotknú výlučne 16 000 registrovaných výrobcov“.

Ministerstvo tvrdí, že túto problematiku naopak rieši. Výrobcovia budú po novom musieť doplatiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu za obdobie, počas ktorého neprispievali do systému združeneného nakladania s týmito odpadmi.