Európa má najambicióznejšiu legislatívu pre boj s plastami v moriach

Plastový odpad na pobreží Južnej Afriky. [EPA-EFE/Nic Bothma]

Európske inštitúcie sa dohodli na novej smernici o obmedzení umelohmotných výrobkov na jedno použitie. Slovensko je spokojné.

Aktualizované v piatok 21. decembra o 9:30 o stanovisko štátneho tajomníka slovenského ministerstva životného prostredia.

Európska komisia privítala predbežnú politickú dohodu o riešení otázky plastového odpadu, ktorú sa v noci z utorka na stredu podarilo uzavrieť vyjednávačom Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

Dohoda sa týka opatrení, ktoré v máji tohto roka navrhla v podobe smernice Komisia s cieľom znížiť zamorenie morí a oceánov plastovými výrobkami a nevyužívanými rybárskymi zariadeniami.

Únia je lídrom

Smernica zameraná na umelohmotné výrobky na jedno použitie je súčasťou prvej komplexnej európskej stratégie v oblasti plastov, ktorá má chrániť životné prostredie a obyvateľov EÚ pred znečistením umelohmotnými výrobkami a zároveň podporovať inovácie a ekonomický rast.

Zákaz niektorých plastových výrobkov sa priblížil k schváleniu

Členské štáty chcú schválili svoju pozíciu k európskej smernici o odpadoch z plastov. Finančné bremeno chcú uvaliť aj na dovozcov.

Nové pravidlá prispievajú k širšiemu úsiliu zaistiť udržateľnosť v Európe a podporiť obehovú ekonomiku (účelnejšie využívanie odpadov).

Podľa slov prvého podpredsedu Komisie Fransa Timmermansa, ktorý je zodpovedný za trvalo udržateľný rozvoj, ide o ambicióznu dohodu, ktorá má pomôcť znížiť množstvá plastových výrobkov na jedno použitie a chrániť planétu. „EÚ ako celok preukázala skutočnú odvahu pri riešení tohto problému, čím sa stala globálnym lídrom v boji proti plastovým odpadom v moriach a oceánoch,“ skonštatoval Timmermans.

„Za situácie, keď jeden rok privezieme ulovené ryby domov v plastovej taške a v nasledujúcom roku prinesieme túto tašku domov v rybe, musíme tvrdo a rýchlo pracovať,“ opísal situáciu eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Karmenu Vella.

Koniec plastového riadu

Komisia v tejto súvislosti pripomenula, že nová smernica EÚ bude na celosvetovej úrovni najambicióznejším právnym nástrojom, ktorý sa zaoberá odpadom v moriach a oceánoch.

Plastový odpad: Vedci skúmajú, ako sa správa v mori aj ako z neho robiť naftu

Nedávno publikované štúdie sú zamerané na zníženie emisií pri výrobe plastov, ich efektívnejšiu recykláciu, opätovné použitie v pohonných hmotách a na ich správanie v mori.

Obsahuje viaceré opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať na rôzne kategórie výrobkov. Stanovuje, že ak sú možné a cenovo dostupné alternatívy, plastové výrobky na jedno použitie budú na trhu zakázané. Týka sa to napríklad plastových puzdier a obalov, príborov, tanierov, slamiek a miešadiel na nápoje, plastových držiakov na balóny či obalov na potraviny a nápoje vyrobených z expandovaného polystyrénu.

Pre iné výrobky platí, že ich obmedzené používanie bude predmetom národných stratégií na znižovanie odpadov.

Predbežnú medziinštitucionálnu dohodu musia teraz oficiálne schváliť Európsky parlament a Rada EÚ (ministri členských krajín). Následne bude nová smernica zverejnená v Úradnom vestníku EÚ a členské štáty budú mať dva roky na jej zakomponovanie do vnútroštátnej legislatívy.

Uspokojivý výsledok pre Slovensko

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Norbert Kurilla (nom. Most-Híd) skonštatoval, že výsledok dohody medzi inštitúciami EÚ je pre Slovensko dobrý.

Kurilla pripomenul, že Rada ministrov životného prostredia diskutovala aj o návrhoch zákazu jednorazových plastových výrobkov a vôbec o triedení a zbere plastových fliaš (PET fľaše).

Dodal, že výsledok medziinštitucionálnych rokovaní je pre Slovensko uspokojivý, lebo sa dosiahol záväzok zakázať do roku 2029 plasty na jednorazové použitie, ak existuje voči nim ekologickejšia alternatíva.

Potvrdil sa aj cieľ zberu plastových fliaš na úrovni 90 percent do roku 2029 s medzistupňom v  roku 2025 na úrovni 77 percent.

Zálohovanie PET fľiaš

„Veľmi úzko to súvisí aj s politikou, ktorú presadzuje Ministerstvo životného prostredia SR. Máme veľkú ambíciu prispieť k tomu, aby Slovensko presadzovalo princípy obehovej ekonomiky,“ opísal situáciu Kurilla.

Zálohovanie PET fliaš spochybňujú odpadári aj obce

Štúdiu Inštitútu environmentálnej politiky verejne kritizujú kľúčoví aktéri. Zálohovanie PET fliaš je nesystémový krok, ktorý nevyrieši recykláciu plastov a výrazne predraží systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, tvrdí biznis.

V tejto súvislosti dodal, že na Slovensku sa od začiatku roka spoplatnili igelitové tašky, prijal sa protiskládkový zákon, čiže opatrenia, ktorými sa znevýhodňuje skládkovanie odpadkov a podporuje ich triedenie.

Rezort zodpovedný za životné prostredie chce, podľa jeho slov „vo svetle nových cieľov“ na úrovni EÚ, prijať nový systém zálohovania PET fliaš a plechoviek na jedno použitie, pretože len takýmto spôsobom dokážeme dosiahnuť 90-percentné hodnoty dohodnuté na celoeurópskej úrovni. Kurilla pripomenul, že hoci je triedenie plastového odpadu na Slovensku „na dobrej úrovni“, dosiahnuť hranicu 90 percent zberu plastových fliaš bez efektívneho zálohovania naozaj nepôjde.

„Vzhľadom na ambíciu prijať opatrenia v prospech obehovej ekonomiky, ak ich čím skôr zavedieme, o to sa nám ľahšie budú plniť aj tie vzdialenejšie ciele,“ zhodnotil situáciu.