Európa vstupuje do éry, kedy bude skládkovanie tabu

Ilustračné foto [EPA-EFE/Andre Coelho]

Na Slovensku putujú na skládku dve tretiny komunálneho odpadu. Podľa práve schválenej európskej legislatívy sa musí tento podiel do roku 2035 znížiť na 10 percent.

Poslanci Európskeho parlamentu schválili v stredu 18. apríla legislatívne návrhy v oblasti obehového hospodárstva. Spravodajkyňa pre legislatívu Simona Bonafèová (S&D) tvrdí, že to bude nielen v prospech životného prostredia a klímy, ale aj ľudského zdravia a ekonomiky.

Štyri schválené návrhy sú súčasťou reformného balíka zameraného na prechod EÚ k obehovému hospodárstvu, v rámci ktorého by mala byť hodnota produktov, materiálov a zdrojov zachovávaná čo najdlhšie.

S členskými štátmi sa už dohodli

Na texte smerníc, ktoré pripravila Európska komisia, sa už poslanci dohodli s ministrami členských štátov Európskej únie.

„Týmto balíkom sa Európa zaviazala k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju, ktorý bude integrovať priemyselné politiky a ochranu životného prostredia,“ uviedla talianska europoslankyňa Bonafèová.

Envirokomisár: V boji proti plastovému odpadu môže pomôcť aj nová daň

Prvá celoeurópska stratégia pre plasty prinesie Európe prosperitu a pomôže zastaviť vlnu plastového odpadu, hovorí v rozhovore eurokomisár pre životné prostredie KARMENU VELLA.

Podľa jej slov obehové hospodárstvo je nielen politikou odpadového hospodárstva, ale je to spôsob, ako obnoviť potrebné suroviny a nepreťažovať zdroje našej planéty.

Schválený balík obsahuje aj legislatívne návrhy k obalom a odpadom z obalov, vyradeným vozidlám, batériám a odpadu z elektroniky.

Recyklácia v roku 2030: 60 percent

Podľa dohody medzi európskymi inštitúciami by sa malo do roku 2025 recyklovať aspoň 55 percent odpadu z domácností a malých podnikov. Do roku 2030 by podiel recyklovaného komunálneho odpadu mal dosiahnuť 60 percent a do roku 2035 aspoň 65 percent.

Recyklovať by sa v roku 2025 malo aj minimálne 65 percent odpadu z obalov, pričom tento podiel by mal do roku 2030 vzrásť na 70 percent. Nová legislatíva stanovuje ciele aj pre jednotlivé obaly, ako je papier, kartón, plast, sklo, kov a drevo.

Poslanci podporili návrhy na zavedenie stropov na množstvo odpadu, ktorý môže skončiť na skládkach. V roku 2035 by to malo byť maximálne 10 percent komunálneho odpadu.

Boj proti potravinovému odpadu

Snahou nových legislatívnych opatrení je aj zníženie potravinového odpadu o 30 percent do roku 2025 a o 50 percent do roku 2030.

Plastové obaly udržujú potraviny čerstvé, ale plytvanie neriešia

Podľa novej štúdie sa medzi rokmi 2004 až 2014 množstvo obalov aj potravinového odpadu zdvojnásobilo.

Europoslanci odporučili členským štátom EÚ, aby zabránili potravinovému odpadu aj poskytovaním stimulov na zber nepredaných potravinových výrobkov a ich bezpečným prerozdeľovaním. Zároveň by sa malo zlepšiť povedomie spotrebiteľov o význame dátumov spotreby v prípade potravinových tovarov.

Podľa novej legislatívy budú musieť byť do roku 2025 zberaný komunálny odpad z textílií samostatne. Do roku 2024 bude povinné vyčleňovať a samostatne recyklovať aj biodegradovateľný odpad.

Slovensko zostáva na chvoste

Mauro Anastasio z bruselskej mimovládky European Environmental Bureau uviedol, že nová legislatíva „mohla byť ambicióznejšia, ale jej úspešná implementácia pomôže vládam zabezpečiť pokrok.“ Organizácia kritizovala Nemecko, Veľkú Britániu, Španielsko, Portugalsko, Maďarsko a Česko za snahu oslabiť celoeurópske ciele pri rokovaniach v Rade EÚ.

Situácia v európskych krajinách je veľmi nevyvážená, keď v roku 2014 takmer žiadna časť komunálneho odpadu z Belgicka, Dánska, Holandska, Nemecka, Rakúska a Švédska neskončila na skládkach, pričom v tom istom roku Cyprus, Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko a Malta skládkovali viac ako tri štvrtiny svojho komunálneho odpadu.

Slovensko podľa údajov Eurostatu z roku 2016 patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu. Väčšina komunálneho odpadu sa na Slovensku skládkuje (66 percent) alebo spaľuje (11 percent) a len 23 percent sa recykluje či kompostuje. Slováci v roku 2016 vyprodukovali 348 kg odpadu na osobu.

Členské štáty potajomky sabotujú obehovú ekonomiku

Ak Rada EÚ nezmení svoj prístup, hrozí, že z obehovej ekonomiky ostane len módny ekologický ošiaľ.