Europoslanci odmietli zníženie recyklačných cieľov

odpad

zdroj: TASR

Členovia Výboru pre životné prostredie včera v Európskom parlamente odmietli zníženie cieľov v recyklácii a skládkovaní, ktoré navrhla Európska komisia v rámci nového balíku obehového hospodárstva.

Problémový balík

Priaznivci obehového hospodárstva argumentujú, že vzhľadom na vyčerpávanie obmedzených zdrojov planéty a rast svetovej populácie, je posun k udržateľnosti nesmierne dôležitý.

Balík šiestich opatrení pre odpady, obaly, vozidlá po dobe životnosti, batérie, akumulátory a elektronický odpad bol Komisiou predložený v decembri 2016.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans prisľúbil, že nový balíček bude ambicióznejší, ako jeho predchodca z roku 2014.

Nový návrh obsahuje legislatívu na podporu ľahko-recyklovateľného dizajnu produktov, znižuje však ciele v recyklačnej a skládkovej politike.

Sú za pôvodné ciele

Poslanci Európskeho parlamentu včera hlasovali za navýšenie cieľov na ich pôvodnú úroveň. Podporili recyklačný cieľ do roku 2030 pre komunálny odpad vo výške 70%, čo je rovnaká hodnota ako v balíčku z roku 2014, avšak o 5% viac, ako v novom návrhu Komisie.

Vyzvali tiež k novému cieľu v opätovnom používaní produktov vo výške 5% do roku 2030. Tieto ciele majú viesť k podpore opravy produktov.

Cieľ pre rok 2030 v recyklácii odpadov bol stanovený na 80%, rovnako ako v roku 2014, ale vyššie ako navrhnutých 75% zo strany exekutívy.

Ešte počas Maltského predsedníctva

Legislatívna z dielne talianskej poslankyne Simone Bonafèovej (S&D) teraz musí byť schválená na plenárnom zasadnutí parlamentu. Je možné, no málo pravdepodobné, že niektoré zmeny budú na marcovom zasadnutí parlamentu v Štrasburgu odmietnuté.

Nový balíček bude dokončený až keď sa europarlament a Rada ministrov dohodne na jeho jednotnej verzii. Malta, ako predsednícka krajina vyhlásila, že sa bude snažiť dosiahnuť dohodu ešte pred 1. júlom tohto roku, kedy jej predsednícke obdobie skončí.

Environmentalisti rozhodnutie vítajú

Zelení aktivisti privítali navýšenie cieľov, avšak vyzvali na ich udržanie aj pri rokovaniach s Radou. Niektorí pozorovatelia očakávajú, že Rada zníži recyklačné ciele na 70 alebo 65 percent.

Piotr Barczak z Európskeho úradu pre životné prostredie vyhlásil, že silná podpora členov Parlamentu v oblasti recyklácie a opravy môže v Európe viesť k vytvoreniu viac ako 800 tisíc pracovných miest do roku 2030.

Podľa Meadhbh Bolger z Friends of Earth Europe je včerajšie hlasovanie jasný signál Komisii na obnovenie stratených ambícií. Je však teraz na Parlamente a Rade, aby udržali tieto navýšené ciele a lepšie opatrenia pre predchádzanie vzniku odpadov a spaľovania.

Chcú spoločnú európsku metódu

Členovia parlamentu taktiež otvorili otázku vytvorenia spoločnej európskej metódy pre výpočet miery recyklácie v krajine. Rozdiely v metódach výpočtu medzi jednotlivými členskými štátmi spôsobuje, že sa dáta nedajú porovnávať.

Starý balíček mal za cieľ taktiež znížiť skládkovanie o 25% do roku 2025 a úplný zákaz skládkovania recyklovateľného odpadu a kompostu do roku 2030. Tento cieľ bol nahradený záväznými 10% do roku 2030.

Poslanci tiež posilnili legislatívu na zníženie potravinového odpadu na polovicu do roku 2030. Tieto ciele však zatiaľ ostávajú len dobrovoľné a nezáväzné.

Čítajte aj: Jedna krajina, dve štatistiky. Slovenský problém preskúma Komisia

 

Preložila Kristína Kubišová