Europoslanci podporujú efektívnejšie využitie zdrojov

Poslanci vo výbore EP pre životné prostredie v stredu (25.4.) vyzvali Európsku komisiu na doplnenie ďalších bodov k svojmu návrhu  plánu efektívnejšieho využívania zdrojov. Parlament bude o cestovnej mape hlasovať v máji.

Správa liberálneho europoslanca Gerben-Jan Gerbrandyho (Holandsko), ktorý je spravodajcom EP pre túto cestovnú mapu, získala vo výbore podporu vo väčšine bodov, avšak niektoré z jeho „inovatívnych“ nápadov neprešli.

„Je to kritický prvý krok smerom k zníženiu využívania zdrojov v Európe,“ reagovala Ariadna Rodrigo z organizácie Priatelia Zeme Európa. Odklad v termínoch je však podľa nej „premrhanou príležitosťou“.

Hlavným zámerom cestovnej mapy je podľa slov Gerbandyho dať efektívnosti zdrojov „vyššiu mieru urgentnosti“.

„O niekoľko desaťročí budeme potrebovať o 70 % vyššiu produkciu potravín. Budeme mať o 3 miliardy ľudí viac s príjmom v strednej triede a so spotrebou strednej triedy. Takže problém, ktorému čelíme pri nedostatku zdrojov je obrovský,“ vysvetlil Gerbrandy pre EurActiv.

„Konkurenčné svetové trhy a veľkolepý nárast rozvojových ekonomík nám nedáva veľa času,“ dodal.

Gerbrandy bude takisto na čele delegácie Európskeho parlamentu počas konferencie OSN oo udržateľnom rozvoji Rio+20.

Schengen pre odpad nebude

Podľa výboru ENVI by Komisia mala vytvoriť ukazovatele pre meranie efektivity, s akou Európa využíva dostupné nerastné suroviny, vodu, pôdu aj uhlíkové zdroje. Súčasná podoba návrhu cestovnej mapy z dielne EK totiž počíta s meraním produktivity zdrojov, avšak Brusel zároveň upozornil, že pre ďalšie indikátory neexistuje dostatok údajov.

V snahe naštartovať prechod na cirkulujúce hospodárstvo, poslanci vyzvali k zásadnému prepracovaniu trhu s druhotnými surovinami.

Bludisko existujúcich požiadaviek pokiaľ ide o odpadové hospodárstvo v EÚ-27 je hlavnou prekážkou obchodu s recyklovaným tovarom.

„V tejto chvíli existuje tak veľa národných regionálnych a dokonca lokálnych zákonov a pravidiel, že pre firmy je nemožné transportovať svoj veľmi hodnotný odpad,“ uviedol Gerbrandy. „Keď chcete recyklovať určité prvky, potom potrebujete úspory z rozsahu.“

Liberálny europoslanec chcel tento problém vyriešiť zavedením takzvaného „Schengenského priestoru pre odpad“, aby sa na menšie množstvo miest mohol prepraviť konkrétny odpad, napr. zo žiaroviek, a tam sa vo veľkom recyklovať. Ďalšou cestou, ktorú Gerbrandy navrhol, by mohlo byť stimulovať obchod s druhotnými surovinami znížením miery DPH na tieto produkty od roku 2013.

Europoslanci ale ideu nového Schengenu odmietli, navyše tento termín niektoré politické skupiny považovali za príliš citlivý. Zníženie DPH by sa tiež podľa nich malo aplikovať len „v oblastiach, kde trh zlyháva ale na propagáciu inovatívnych technológií zberu a triedenia“.

Jedným z dôležitých bodov, na ktorom sa zhodli všetky politické strany, je snaha o zákaz skládkovania v Európe. V kompromisnom texte k cestovnej mape pre efektívnosť zdrojov poslanci vyzvali na plnú implementáciu existujúcej legislatívy EÚ v oblasti odpadu a prísnejšie monitorovanie zo strany Komisie.

Tá včera (26.4.) podala na Súdny dvor EÚ žalobu na Slovensko a ďalšie tri členské krajiny z dôvodu neprevzatia rámcovej smernice o odpade z roku 2009.

Krok späť v „deadlinoch“

Niektoré z kľúčových termínov, ktoré poslanec Gerbrandy navrhol, sa z kompromisného textu rezolúcie tiež vytratili.

Spravodajca chcel takisto vytvoriť akési bojové jednotky, ktoré by riešili problém spotreby zdrojov v troch hlavných oblastiach – potraviny, bývanie a mobilita. Mali byť zložené z odborníkov z Komisie, členských krajín, priemyslu a občianskej spoločnosti a vymyslieť akčné plány.

Podobný prístup už Komisia využíva pri odborných konzultáciách o novej legislatíve. Gerbrandy však poznamenal, že z dôvodu neexistujúcich presných termínov sa prijímanie rozhodnutí odkladá. Pracovné tímy by podľa neho mali pracovať „s jasnými benchmarkmi v rámci jedného roka“. Ani takýto termín výbor EP vo svojom kompromise v stredu nepodporil.

Predkladateľ správy navrhol vypracovať do konca roka 2012 „jasné a merateľné“ indikátory pre ekonomickú aktivitu, ktoré vezmú do úvahy klimatickú zmenu, biodiverzitu a efektívnosť zdrojov. Výbor EP odsunul termín pre ich vypracovanie na rok 2013.

Napriek týmto komplikáciám environmentalisti privítali prijatie Gerbrandyho správy. „Hlasovanie vysiela jasný signál Európskej komisii, že tu je politická vôľa dostať Európu na skutočne zdrojovo efektívnu cestu,“ uviedla Ariadna Rodrigo z Priateľov Zeme.