Europoslanci žiadajú obehové hospodárstvo do konca roka

Európska komisia v decembri minulého roka vypustila pôvodný návrh balíčka z pracovného programu pre rok 2015. Tento krok pobúril viacerých zákonodarcov, ochranárov životného prostredia ale aj bývalého eurokomisára Janeza Potočnika, ktorý na návrhu pracoval viac ako štyri roky.

Europoslanci žiadajú z pôvodného návrhu zachovať aspoň niekoľko kľúčových opatrení, vrátane záväzného cieľa do roku 2025 znížiť množstvo odpadu a potravinového odpadu o 30 percent.  Ďalším kľúčovým cieľom je podľa europoslancov do roku 2020 obmedziť spaľovanie odpadu a postupne znižovať podiel skládkovania.

„Každý rok EÚ použije viac ako 56 miliónov ton plastov, pričom recykluje iba 26% plastového odpadu. Zvyšok je buď spálený alebo skončí na skládke či v oceáne.  Socialisti a demokrati budú presadzovať cieľ znížiť do roku 2025 znečistenie morí o 50% a budú trvať na tom, aby bol tento cieľ povinný,“ prezradil po hlasovaní ENVI výboru hovorca skupiny Socialistov a Demokratov Matthias Groote.

Do konca 2015 by mala Komisia predložiť aj revidované smernice o odpade, ktoré nastavia základné požiadavky tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov, harmonizujú metodológiu a podporia separačné schémy. Zvýšiť by sa mala aj úroveň recyklácie komunálnych odpadov a to minimálne na 70%.

Uznesenie, ktoré pripravil fínsky europoslanec Sirpa Pietikäinen podporilo 56 poslancov, 5 bolo proti a 5 sa zdržalo hlasovania. „Dnešné hlasovanie vyslalo jasný signál pre Junckerovú Komisiu,“ vyhlásil luxemburský europoslanec za Zelených Claude Turmes.

Europoslanci žiadajú nové pravidlá pre eko-dizajn

Zvýšiť sa musí podľa europoslancov aj ochrana spotrebiteľa a to napríklad vyraďovaním toxických chemikálií z výroby a podporovaním investícií do výroby, ktorá neznečisťuje životné prostredie.

Uznesenie ďalej vyzvalo Komisiu, aby podporila tzv. celoživotný prístup k produktom, čo znamená, že výrobky by mali byť recyklovateľnejšie, lepšie opraviteľné a s dlhšou životnosťou. „Nové pravidlá pre eko- dizajn by mala exekutíva predložiť už koncom roka 2016 a zahrnúť do nich všetky skupiny výrobkov,“ myslia si europoslanci ENVI výboru.

S týmto krokom však nesúhlasia výrobcovia plastov. „Moderné potravinárske obaly sa napríklad skladajú z viacvrstvového filmu vyrobeného z rôznych plastov, takže je ich veľmi ťažké recyklovať…Ak by takýto obal nebol k dispozícii, výrobcovia potravín by musel použiť oveľa viac materiálu, aby zabezpečili vysokú úroveň ochrany, čím by sa zvýšila záťaž na životné prostredie,“ myslí si šéf záujmového združenia PlasticEurope Karl-H Foerster.

O uznesení bude hlasovať celý Európsky parlament na plenárnom zasadnutí 6. júla v Štrasburgu. Začiatkom roka 2015 však mali europoslanci problém nájsť medzistranícku dohodu a nepodarilo sa im tak zabrániť Komisii, aby stiahla návrh z pracovného programu.