Euroúradníci navrhujú zjednotenie triedenia odpadu a šrotovné pre staré mobily

Budú smetiaky označené po celej Európe rovnako? [EPA-EFE/Angelo Carconi]

Separovaný odpad by mal byť v celej Európe rovnako označený, staré prenosné telefóny by sa mali vykupovať a malo by vzniknúť právo na opravu, odporúčajú experti Európskej komisie.

Hovorkyňa Európskej komisie už povedala, že ho netreba brať vážne, napriek tomu naznačuje, ako uvažujú euroúradníci. Dokument, ktorý zverejnil a už aj stiahol portál Politico.eu, zostavili jednotlivé generálne riaditeľstvá európskej exekutívy.

Osud návrhov v ňom obsiahnutých bude závisieť od novej Európskej komisie.

Experti Európskej komisie v dokumente však jasne opísali, čo považujú za priority na najbližších päť rokov. V oblasti odpadového hospodárstva je to jednotný európsky model pre triedenie komunálneho odpadu, vykupovanie starých mobilov a väčší dôraz na opätovnú použiteľnosť a opraviteľnosť výrobkov.

Spoločný model triedenia

Za najodvážnejší možno považovať „spoločný model EÚ pre separovaný zber odpadu“.

Ak sa komunálny odpad triedi v rôznych krajinách rôzne, stratia sa príležitosti pre úspory z množstva a kvalitnú recykláciu, myslia si euroúradníci. Systémy separovaného zberu „podávajú vo viacerých členských štátoch suboptimálny výkon“, píšu v dokumente. Ďalším problémom je, že „občania sú často zmätení, ako by mali separovať odpad“.

Francúzska expertka: Zálohovanie má zmysel, len ak sa PET fľaše opätovne použijú

Z dlhodobého hľadiska možno znovu naplniť až 100 percent plastových fliaš. Systém vratných záloh však treba uplatniť na maximum obalov vrátane kartónových, odporúča odborníčka zo Zero Waste France ANNE-FLEUR HUG.

Euroúradníci navrhujú, aby „spoločný model“ podporovalo spoločné farebné odlíšenie a/alebo symboly pre jednotlivé prúdy odpadu a pre zmesový odpad.

Farby či symboly by mali označovať kontajnery a vrecia (tašky) na odpad. O nich by sa občania dozvedeli vďaka informačnej kampani „naprieč Európou“. Spoločné označovanie navrhujú experti Komisie aj pre produkty, zvlášť tie s krátkou životnosťou.

Príliš odlišné systémy?

Podľa euroúradníkov ide o „veľmi konkrétne opatrenie pre prvých 100 dní budúcej Komisie, ako urobiť hospodárstvo EÚ obehovejším“.

Nové pravidlá by mohli byť zakotvené v pokynoch o vykonávaní schválenej rámcovej smernice o odpadoch, ktoré by mala Komisia vydať do konca roka. „Koncept by mohol byť najskôr predstavený ako posilnená spolupráca členských štátov a viesť k príprave dlhodobejších a záväzných ustanovení,“ spresňuje uniknutý dokument.

Ten nespomína prípadné prekážky. Jednou môže byť, že systémy triedenia sú dnes v jednotlivých štátoch príliš odlišné. Viac systémov možno dokonca nájsť aj v jednotlivých krajinách. Vo Francúzsku sa napríklad niekde triedia PET fľaše samostatne, inde majú ísť do kontajnera na všetky obaly.

Triedenie súvisí s finančnými tokmi. Prekážkou pre „spoločný model“ môže byť, že v Nemecku sa PET fľaše zálohujú, v Česku nie.

Šrotovné pre staré mobily

Ďalším návrhom v oblasti obehovej ekonomiky je šrotovné pre staré mobily. „Milióny starých mobilných telefónov a nabíjačiek ležia v zásuvkách európskych domácností. Obsahujú cenné kovy ako zlato, meď, kobalt a nikel, ako aj vzácne suroviny strategickej hodnoty (indium, paládium),“ analyzujú euroúradníci.

Európska únia preto prichádza o veľký zdrojový potenciál pre svoje hospodárstvo.

Milión nabíjačiek pre e-autá či daň z leteckých emisií. Euroúradníci majú ambiciózne plány

Dokument uniknutý z Európskej komisie navrhuje podporiť elektromobilitu, zdaňovanie emisií z letectva, ozelenenie Erasmu, nízkoemisnú výrobu ocele a kompenzácie pre regióny dotknuté energetickou transformáciou.

Od roku 2019 musí byť 85 percent elektroodpadu zozbieraného pre opätovné použitie alebo recykláciu. Pre splnenie tohto cieľa navrhujú experti Komisie opotrebované mobily vykupovať. Šrotovné má mať podobu finančnej odmeny pre dotyčného spotrebiteľa alebo „zelených kupónov pre nákup zelených/obehových tovarov alebo služieb“. To by podľa euroúradníkov mohlo podporiť podnikateľské modely založené na opätovnom použití a recyklácii elektroniky.

Výkup by mali financovať výrobcovia a predajcovia mobilov v rámci existujúcej rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Aj toto opatrenie by mohla nová Komisia oznámiť počas prvých 100 dní.

Právo na opravu

Úradníci napokon prišli s iniciatívou nazvanou „Obehová ekonomika 2.0“. Jej cieľom by bolo udržať dynamiku boja za vyššiu recykláciu a menšie plytvanie zdrojov. Počas svojich prvých 100 dní by mala Komisia podľa nich predstaviť súbor povinných a dobrovoľných opatrení.

V nich kladú dôraz najmä na nový dizajn produktov tak, aby boli lepšie opätovne použiteľné alebo recyklovateľné. Navrhujú vznik „práva na opätovné použitie a opravu“ produktov. Zabezpečiť by ho mali certifikáty profesionálnych zručností, záruky pre spotrebiteľa či dostupnosť dielní.

Niektoré výrobky by mali mať svoj „pas“ o jednotlivých fázach svojho života a povinnú zložku recyklovateľného obsahu. To sa môže týkať napríklad áut alebo obalov.

O tom, či sa tieto návrhy stanú realitou, rozhodnú najskôr noví členovia Európskej komisie. Ak ich navrhnú ako záväzné, bude ich musieť schváliť Európsky parlament a členské štáty zastúpené v Rade EÚ.