Festival Pohoda: “Každý môže triediť odpad”

Najväčší slovenský hudobný festival Bažant Pohoda chce návštevníkom ponúknuť nielen kvalitnú hudbu a dobrú zábavu, ale aj zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Tradíciu triedenia odpadu na trenčianskom letisku počas festivalových dní odštartovali v roku 2006 Priatelia Zeme a od minulého roka prebrala štafetu organizácia ENVI-PAK. Tento rok v spolupráci so zberovou spoločnosťou SITA Slovensko.

Bažant Pohoda 2007 vytriedil 8,7 tony odpadu. Je jasné, že ľuďom na Slovensku záleží na ochrane životného prostredia a chcú separovať odpad, pokiaľ majú možnosť. „Z tohto dôvodu vytvára oprávnená organizácia ENVI-PAK podmienky na separovaný zber odpadu z obalov nielen v slovenských mestách a obciach, ale aj na miestach, kde sa v jednom momente zhromažďujú tisíce ľudí, ktorí tvoria tony odpadu. Veľmi aktuálnym príkladom je separácia odpadu z obalov na hudobnom festivale Pohoda, ktorý sa koná tento piatok a sobotu, 18.-19.7.2008 na letisku v Trenčíne,“ hovorí Hana Nováková, generálny riaditeľ, ENVI-PAK, a.s.

Návštevníci Pohody budú mať k dispozícii 150 kontajnerov na plasty, ďalších 100 bude určených na papier a kovy, 200 na ostatný komunálny odpad, plus farebne odlíšené plastové vrecia, ktoré sa využijú aj v stanových mestečkách. Separovať odpad bude môcť naozaj každý – od festivalových hviezd, cez návštevníkov až po stánky s občerstvením, ktoré vytvárajú najviac odpadu. 

ENVI-PAK zdôrazňuje, že všetky kontajnery a vrecia budú označené a farebne odlíšené, takže návštevníci budú mať pomôcku na správne triedenie odpadu aj v „neskorých festivalových hodinách… :-)”

“Som rád, že naša iniciatíva sa stala udržateľnou – dokáže pokračovať aj bez nás, čo bolo od začiatku cieľom. Chceli sme vypracovať metodiku triedenia na festivale, v praxi dokázať, že sa to dá a odovzdať to ďalej. Verím, že túto myšlienku ekologického správania sa k odpadu si návštevníci festivalu odnesú aj domov,“ hovorí Ladislav Hegyi, predseda občianskeho združenia Priatelia Zeme.