Hudobný festival = 13,6 tony separovaného odpadu

Vďaka oprávnenej spoločnosti ENVI-PAK a zberovej spoločnosti SITA Slovensko mali účastníci festivalu pohoda k dispozícii tisíce vriec na separovaný zber odpadu, 150 kontajnerov na plasty, ďalších 100 na papier a kovy a 200 na ostatný komunálny odpad. Vďaka tomu sa vyseparovalo 13,6 tony odpadu, teda 22% z celkových 61,4 ton. V porovnaní s minulým rokom je to o 56 % viac vyzbieraného triedeného odpadu.

ENVI-PAK informoval na Pohode v rámci kampane Každý môže triediť odpad o spôsoboch triedenia odpadu, jeho využití a vplyve na životné prostredie. „Pri osobných rozhovoroch s účastníkmi sme postrehli, že ľudia chcú separovať odpad a mnohí už aj vedia, ako na to. Avšak niektorým na to chýbajú podmienky v bydlisku. Verím, že našou „pohoďáckou“ aktivitou sme v nich utvrdili presvedčenie o dôležitosti triedenia odpadu a prenesú túto myšlienku aj k zástupcom svojich miest. A tých tzv. nevercov, ktorí nad separovaním odpadu mávnu rukou, lebo to podľa nich nič nezmení, sme dúfam presvedčili o tom, že triedenie odpadu má zmysel“, hovorí Hana Nováková, generálna riaditeľka, ENVI-PAK, a.s.

Triedenie a recyklácia sú v Únii vnímané ako nevyhnutné predpoklady predchádzania problémov súvisiacich s rastúcim množstvom odpadov. Podľa odhadov OECD vytvorí EÚ každý rok asi 1,3 miliardy ton odpadu, a toto množstvo sa neustále zväčšuje.

Na Slovensku prebieha v súčasnosti diskusia o pripravovanom zákone o odpadoch. Podľa údajov z roku 2004 končí u nás až 78% komunálnych odpadov na skládkach, len 7% je recyklovaných a 3% sú kompostované.