Iba tretina recyklovaného materiálu z PET fliaš sa použije na výrobu nových

Výrobcovia nápojov žiadajú prioritný prístup k recyklovanému materiál z PET fliaš, čo by malo zabezpečiť vyššiu cirkularitu plastových obalov [Pixabay]

Recyklovaný materiál z plastových fliaš používajú aj automobilky či výrobcovia hračiek, čo však znižuje jeho kvalitu. Európski výrobcovia nápojov preto žiadajú v pripravovanej revízii obalovej smernice prioritný prístup k týmto materiálom. 

Iba 31 percent recyklovaného materiálu z plastových fliaš sa opäť použije na výrobu fliaš. Z celej rodiny výrobkov, v ktorých sa PET používa, je to najviac, uvádza februárová štúdia konzultačnej spoločnosti Eunomia.

Priemerný podiel recyklovaného materiálu vo fľašiach je podľa štúdie 11 percent. Cieľom smernice o jednorazových plastových výrobkoch (SUP) je tento podiel do roku 2025 zvýšiť na 25 percent, do roku 2030 na 30 percent.

Výrobcovia nápojov združení v Európskej asociácii výrobcov džúsov (AIJN), Európskej asociácii výrobcov minerálnych vôd (NMWE) a Únii európskych výrobcov nealkoholických nápojov (UNESDA) hovoria, že splnenie tohto cieľu je možné iba ak dostanú prioritný prístup k recyklovanému materiálu z PET fliaš. Recyklovaný PET (polyetyléntereftalát) sa totiž využíva aj v automobilovom priemysle, pri výrobe hračiek alebo textilu.

Zálohovanie funguje

Prvým dôležitým faktorom v celom procese je zber. Členské štáty v zbere plastových fliaš nedosahujú rovnaké výsledky. V skupine štátov, ktoré sa rozhodli zaviesť systém zálohovania, je podiel vyzbieraných fliaš vysoký – v priemere až 96 percent. V krajinách, ktoré zálohovanie nezaviedli, je to 48 percent. Celková priemerná návratnosť PET fliaš je 60 percent.

Výrobcovia nápojov tlačia na štandardy pre zálohovanie, Komisia váha

Európska komisia dodnes nezaviedla minimálne štandardy pre zálohovacie systémy. Výrobcovia nápojov to chcú v novej obalovej smernici zmeniť. Komisia tvrdí, že potrebuje viac informácií.

Autori štúdie toto číslo hodnotia ako nízke. Veľký počet PET fliaš tak končí na skládkach, v spaľovniach alebo sa jednoducho „stratí” v prírode.

Ďalšia časť PET fliaš zo systému vypadne počas recyklácie. Presnú mieru recyklácie je ťažké vyhodnotiť pre problémy s vykazovaním. Štúdia uvádza, že v niektorých prípadoch dokonca členské štáty vykazovali ako mieru recyklácie mieru zberu. Európska komisia preto v roku 2019 vydala usmernenie s cieľom zjednotiť vykazovanie.

„Odhadujeme, že miera recyklácie PET fliaš je približne 50 percent,” uvádza štúdia.

Recyklovaný PET (takzvaný rPET) následne putuje na trh, kde si ho môžu záujemcovia kúpiť. Pre výrobcov nápojov je to problém, pretože na výrobu recyklovaných fliaš potrebujú čistý rPET z fliaš, pretože vyrábať ho z iných výrobkov nie je v súčasnosti ekonomicky rentabilné.

Zálohovanie okrem vyššej návratnosti PET fliaš prináša ešte jednu výhodu. V rámci klasického separovaného zberu sa totiž zbierajú aj fľaše s iným ako nápojovým využitím, hoci ich nie je veľa. Výrobcovia nápojov však vzhľadom na hygienické štandardy potrebujú iba recyklovaný materiál z nápojových fliaš.

Riešenie je v obalovej smernici

Podobne ako pri iných materiáloch, aj s dodávkami rPET bol minulý rok problém. Dátová spoločnosť ICIS minulý rok zaznamenala rekordnú cenu rPET. Kvalita materiálu pritom klesá. To v praxi znamená, že nápojári musia za materiál platiť viac, pričom nájsť rPET dostatočnej kvality je čoraz ťažšie.

V decembri 2021 tri organizácie výrobcov nápojov (AIJN, MNWE a UNESDA) vydali spoločné stanovisko, v ktorom tvrdia, že hoci sa ich členovia finančne podieľajú na zbere odpadu, nedostávajú recyklovaný materiál dostatočnej kvality. Navyše sa väčšia časť využíva v iných odvetviach, čo znižuje jeho kvalitu a diskvalifikuje ho z ďalšieho použitia v PET fľašiach.

Ukazuje, že recyklovaný PET z nápojových fliaš sa čoraz viac využíva v nepotravinárskych odvetviach iba preto, aby si tieto firmy zvýšili svoju environmentálnu kredibilitu. „To znamená, že fľaše sa ‚downcyklujú’ – nový materiál sa už nebude dať recyklovať na potravinárske účely,” vyhlásil Nicholas Hodac, šéf UNESDA.

Hodac dodal, že táto prax je podľa neho „v absolútnom rozpore s princípmi obehovej ekonomiky.”

Riešením je prioritný prístup k recyklovanému materiálu, čo by pomohlo zabezpečiť vyššiu cirkularitu PET fliaš a takpovediac „uzavrieť kruh” a pomôcť dosiahnuť ciele SUP. Výrobcovia nápojov sa takzvaného „práva prvého odmietnutia” môžu dočkať už v rámci pripravovanej smernici o obaloch a odpadoch z obalov, ktorú chce Komisia predstaviť toto leto.

Lucia Morvai zo Správcu systému: Zálohovanie je odsúdené na úspech

Nastaviť tak komplexný systém ako je zálohovanie za desať mesiacov je nadľudský výkon. Systém však funguje a v zákulisí teraz dolaďujeme detaily. Je veľmi pravdepodobné, že európske ciele dosiahneme o štyri roky skôr ako žiada Komisia, hovorí LUCIA MORVAI.

„Verím, že revízia obalovej smernice pomôže tomu, že sa pri využití recyklovaných materiálov jednoznačne uprednostní cirkularita – ak výrobca vyprodukuje určitý materiál a chce ho opätovne využívať aj po zrecyklovaní, mal by mať k tomuto materiálu prioritný prístup,” povedal pre EURACTIV Slovensko Michal Čubrík zo spoločnosti HBC Coca-Cola Česko a Slovensko.

Či Komisia výrobcov nápojov vypočuje, je otázne. Smernica by mala byť pripravená koncom leta. Zamestnanec Komisie, ktorý si želal zostať v anonymite, pre EURACTIV Slovensko potvrdil, že cieľom revízie je prepojiť výrobu obalov s koncom jeho životnosti a zabezpečiť vyššiu kvalitu recyklácie a recyklovaného materiálu.

Štúdia Eunomie na záver pomenúva niekoľko ďalších odporúčaní, ktoré by mali viesť k vyššej obehovosti PET fliaš. Prvým je zvýšiť podiel zberu. To sa dá napríklad zavedením systému zálohovania, ktorý momentálne funguje v jedenástich krajinách Únie. Od januára aj na Slovensku.

Druhým odporúčaním je obmedziť výrobu zafarbených fliaš a matných fliaš. Platí totiž, že čím tmavšia je fľaša, tým viac materiálu sa pri recyklácii stratí. Tento materiál zároveň nie je možné použiť na výrobu čistých fliaš.

Autori takisto tvrdia, že nepriehľadné fľaše predstavujú riziko pre kontamináciu prúdov s priehľadnými fľašami, pretože triediace zariadenia nie sú schopné ich rozlišovať.

„Z tohto dôvodu je potrebné nepriehľadné fľaše oddeliť a odkloniť na skládku alebo do spaľovne, čím sa ukončí používanie PET v nepriehľadných fľašiach po jednom cykle,” píše štúdia.