Jedna krajina, dve štatistiky o recyklácii. Slovenský problém preskúma Komisia

chorvátske rameno, čistenie

Čistenie Chorvátskeho ramena. FOTO-TASR

Európska legislatíva ukladá členským štátom povinnosť recyklovať aspoň 50 percent komunálneho odpadu v roku 2020. Ako sa darí Slovensku?

Jednoznačná odpoveď na túto otázku neexistuje.

Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že Slovensko recykluje 20,1 percenta komunálnych odpadov. Eurostat na základe údaju od Štatistického úradu SR tvrdí, že recyklujeme len 14,9 percenta. Zdroj dát je pritom rovnaký.

Vykazovaním dvoch štatistík za jednu krajinu sa už zaoberá aj Európska komisia. „Komisia sa bližšie pozrie na príčiny tohto rozdielu,“ avizoval pre portál EurActiv.sk hovorca Enrico Brivio. Envirorezort tvrdí, že o harmonizácii rokuje so štatistikmi.

Eurostat: Recyklujete 15 percent

Eurostat aktualizuje štatistiky každoročne v januári. V januári 2017 uviedol v tabuľke venovanej recyklácii komunálneho odpadu čísla za rok 2015.

Slovensko podľa Eurostatu recykluje 14,9 percenta. Oproti predchádzajúcemu roku si polepšilo o vyše štyri percentuálne body.

Už v roku 2012 však recyklácia dosiahla 13,3 percenta, aby v roku 2014 padla na 10,3 percenta.

Zdroj: Eurostat

Zdroj: Eurostat

V európskom porovnaní na tom Slovensko zostalo rovnako – na chvoste. Menej komunálneho odpadu recyklovala v rokoch 2014 a 2015 len Malta. Európsky priemer sa pritom vyšplhal v roku 2014 na 44,1 percenta, v roku 2015 na 45 percent.

Envirorezort: Recyklujeme 20 percent

Ministerstvo životného prostredia však vykazuje za rok 2015 priaznivejšiu štatistiku.

„Podľa metodiky, ktorú používa Slovensko na výpočet recyklácie komunálnych odpadov pre účely reportingových povinností voči Európskej komisii, je za uplynulý rok úroveň recyklácie komunálnych odpadov vrátane kompostovania 20,11 percent,“ uviedol minister László Sólymos (Most-Híd) vo vlaňajšom rozhovore pre EurActiv.sk.

Keď portál v januári 2017 upozornil rezort, že Eurostat vykazuje iné číslo, hovorca potvrdil pozíciu ministra.

„Údaj o 20-percentnej recyklácii považujeme naďalej za správne vypočítaný v zmysle stanovenej metodiky podľa rozhodnutia 2011/753/EU,“ uviedol Tomáš Ferenčák pre EurActiv.sk.

Komisia: Potrebujeme presné údaje

O tom, ako štáty plnia svoje recyklačné ciele, rozhoduje Komisia. A tá považuje dvojakú štatistiku za problém.

„Komisia sa bližšie pozrie na príčiny tohto rozdielu v kontexte procedúry skorého varovania, aby identifikovala a poskytla pomoc tým členským štátom, ktorým hrozí nesplnenie recyklačných cieľov pre rok 2020 v rámci smernice o odpade,“ napísal do redakcie EurActiv.sk hovorca Enrico Brivio. Upresnil, že konzultácie sa uskutočnia tento rok.

„Cieľom Komisie je založiť svoje hodnotenie na údajoch, ktoré odrážajú počínanie členského štátu čo najpresnejšie,“ dodal Brivio.

V čom nie je problém

Ako je možné, že Slovensko vykazuje dve rôzne štatistiky?

Problém nie je v zdroji údajov. Ako pre EurActiv.sk uviedli slovenskí a európski štatistici, ako aj envirorezort, obe štatistiky sa spoliehajú na rovnaký zdroj. Sú ním údaje z obcí.

Problém nie je ani vo výbere metódy výpočtu podľa rozhodnutia 2011/753/EU. To umožňuje členským štátom použiť jednu zo štyroch metód.

Ministerstvo aj Eurostat pre EurActiv.sk potvrdili, že používajú metódu číslo 4.

Štáty sa majú spoliehať na štatistikov

Komisia vysvetlila, že práve podľa rozhodnutia 2011/753/EU sa majú členské štáty spoliehať na dáta každoročne oznamované Komisii (Eurostatu). Za Slovensko tento údaj oznamuje Eurostatu Štatistický úrad SR.

A ministerstvo by malo podľa rozhodnutia, na ktoré sa samo odvoláva, vykázať rovnaký údaj ako slovenskí a európski štatistici – 14,9 percenta.

„Úroveň vykazovaná v implementačnej správe (podľa smernice o odpadoch) a v dotazníku OECD/Eurostat by mali byť rovnaké,“ uviedol hovorca Komisie Brivio.

„V prípade Slovenska však ide o významnú odchýlku vo vykazovaných údajoch.“

Dôvod: ministerstvo upravilo metódu

Odchýlka v skutočnosti vznikla preto, lebo ministerstvo mierne upravilo metódu výpočtu č. 4. Urobilo tak s vedomím, že Eurostat vykáže iné údaje.

„Hlavný dôvod rozdielnosti jednotlivých údajov o miere recyklácie je započítavanie kódov zhodnocovania do celkovej miery recyklácie,“ vysvetlil hovorca rezortu Ferenčák. „Štatistický úrad SR, ktorý zasiela údaje Eurostatu, kód R12 nepoužil, preto vznikol percentuálny rozdiel, na ktorý sa pýtate.“

Kód R12 definuje zákon o odpadoch ako „úpravu odpadu určených na spracovanie“. V praxi to znamená napríklad zlisovanie papiera pred jeho prepravou a recykláciou.

Envirorezort tvrdí, že sa riadi bežnou európskou praxou. „Keďže ostatné členské štáty tento kód používajú pri výpočtoch, ministerstvo pre rok 2015 použilo metódu č.4 aj spolu s kódom R12,“ napísal Ferenčák.

O harmonizácii výpočtu rokujú

Slabým bodom tejto metódy však nie je len nesúlad s prístupom štatistikov. Je ním aj nemožnosť porovnať údaje s minulosťou.

Ešte vlani sa totiž aj envirorezort odvolával na údaje Štatistického úradu SR a Eurostatu. Za rok 2014 vykazovali obe inštitúcie rovnaký podiel recyklácie komunálneho odpadu: 10,3 percenta.

Rezort tvrdí, že si chce svoj prístup zladiť so štatistikmi. „Ministerstvo a štatistický úrad priebežne rokuje o postupnej harmonizácii a skvalitňovaní údajov o vzniku a nakladaní s komunálnym odpadom (vrátane výpočtu miery recyklácie),“ informoval Ferenčák.

„Bude to však vyžadovať ešte určité časové obdobie, aby údaje nevykazovali veľkú rozdielnosť.“