K boju proti klimatickým zmenám má prispieť recyklácia plastov

Recyklácia plastov šetrí spotrebu ropy. [EPA-EFE/Rayner Pena R.]

Dobrovoľná európska iniciatíva má za cieľ zvýšiť množstvo recyklovaného plastu vo výrobe zo štyroch na desať miliónov ton ročne.

Viac ako sto verejných a súkromných partnerov pokrývajúcich celý hodnotový reťazec pre plasty podpísalo v piatok (20. septembra) v Bruseli deklaráciu Aliancie pre obeh plastového odpadu (CPA).

Informovala o tom Európska komisia.

Cieľom CPA je podporovať dobrovoľné akcie pre dobre fungujúci trh EÚ s recyklovanými plastami.

Náhrada fosílnych palív

Prvé stretnutie Aliancie pre obeh plastového odpadu na vysokej úrovni sa konalo v piatok v Bruseli. V prijatej deklarácii sa uvádza, že aliancia má za cieľ použiť do roku 2025 v tovaroch vyrobených na pôde EÚ desať miliónov ton recyklovaných plastov.

K deklarácii sa môžu pripojiť všetky organizácie, spoločnosti a verejné orgány, ktoré sú ochotné prispieť k splneniu týchto záväzkov aliancie.

Klimaštrajky tlačia summit OSN k vyšším ambíciám, Európa bude hovoriť o peniazoch

Slovenská prezidentka vystúpi na medzinárodnej konferencii o klíme ako predstaviteľka krajiny, ktorá sa prihlásila k uhlíkovej neutralite v roku 2050. Európska únia tam však pocestuje rozdelená.

Ide o cieľ, ku ktorému sa vlani zaviazala aj Európska komisia v rámci svojej stratégie pre plasty.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans, ktorý je zodpovedný za agendu trvalo udržateľného rozvoja a ktorý sa zúčastnil zasadnutia CPA, privítal záväzky priemyselného odvetvia prehodnotiť spôsob výroby a používania plastov.

„Účinnou recykláciou plastov čistíme planétu a bojujeme proti klimatickým zmenám nahradením fosílnych palív plastovým odpadom vo výrobnom cykle,” uviedol Timmermans.

Nulový odpad v prírode

Podľa stanoviska eurokomisie má EÚ príležitosť, aby sa jej priemysel stal svetovým lídrom v oblasti recyklovaných plastov, čo treba využiť na ochranu životného prostredia, vytváranie nových pracovných miest a na zachovanie konkurencieschopnosti. Deklaráciu podpísali mnohé malé a stredné podniky, ale aj veľké korporácie, podnikateľské združenia, výskumné organizácie a predstavitelia miestnych samospráv a národných vlád.

Vyhlásenie okrem cieľa použiť desať miliónov ton recyklovaného plastu vo výrobe požaduje aj prechod na nulový odpad umelohmotných výrobkov v prírode a skládky odpadov bez prítomnosti plastov.

Ropný priemysel hľadá záchranu vo výrobe plastov

Ropné spoločnosti očakávajú, že v najbližších rokoch vyvrcholí záujem o ich produkty v cestnej doprave. Rozhodli sa preto uchýliť sa k petrochémii a výrobe plastov, po ktorých dopyt zatiaľ stále rastie. Európska vojna proti plastom však ohrozuje aj toto odvetvie.

Aliancia si pre dosiahnutie týchto cieľov zvolila niekoľko konkrétnych opatrení: zlepšiť dizajn výrobkov z plastov tak, aby boli recyklovateľné; identifikovať nevyužitý potenciál väčšieho množstva zberu, triedenia a recyklácie plastového odpadu v celej EÚ; zaviesť program pre výskum a vývoj v oblasti recyklácie plastov a zriadiť transparentný a spoľahlivý monitorovací systém na sledovanie všetkých tokov plastového odpadu v EÚ.

Deklarácia CPA je na webovej stránke Európskej komisie otvorená na podpis pre ďalších záujemcov.

Komisia pripomenula, že v EÚ je potenciál recyklácie plastového odpadu do veľkej miery nevyužitý, najmä v porovnaní s inými materiálmi, ako sú papier, sklo alebo kovy. Z viac ako 27 miliónov ton plastového odpadu zozbieraného každý rok v Európe ide do recyklačných závodov menej ako jedna tretina. V roku 2016 sa v EÚ predalo menej ako štyri milióny ton recyklovaných plastov, čo predstavuje okolo osem percent trhu s plastami v celej Únii.

Partneri

ENVI - PAK