Komisia chce skoncovať so zavádzaním o udržateľnosti, kritici sa obávajú vyšších cien

Komisia chce novým návrhom zabrániť greenwashing a zvýšiť udržateľnosť výrobkov. [Shutterstock]

Komisia predstavila nové pravidlá na ochranu spotrebiteľa s cieľom predísť zavádzajúcim tvrdeniam o udržateľnosti výrobkov a zlepšiť informovanosť o ich trvanlivosti. Zelené skupiny návrhu vyčítajú, že nie je dostatočne ambiciózny, ďalší sa obávajú zvýšenia cien. 

Nové pravidlá umožnia európskym spotrebiteľom informované rozhodovanie pri nákupe produktov. Spotrebitelia budú mať právo vedieť, ako dlho má produkt vydržať funkčný a či je možné ho v prípade poruchy opraviť.

„Ak nezmeníme svoje správanie a nebudeme spotrebúvať menej a lepšie, nedosiahneme ciele Zelenej dohody,“ povedal európsky komisár pre spravodlivosť Didier Reynders.

Reynders tvrdí, že spotrebitelia momentálne presne nevedia, ako prispieť k riešeniu klimatickej zmeny. Preto potrebujú byť lepšie chránení proti nekalým praktikám. To sa dá dosiahnuť lepšou informovanosťou.

„Sme presvedčení, že spotrebitelia majú právo na informácie, aby mohli robiť udržateľné rozhodnutia,“ povedal a odkázal na nedávnu štúdiu, podľa ktorej 86 percent respondentov žiadalo viac informácií o trvanlivosti projektu a pre 82 percent respondentov bolo náročné tieto informácie získať.

Výrobcovia nápojov tlačia na štandardy pre zálohovanie, Komisia váha

Európska komisia dodnes nezaviedla minimálne štandardy pre zálohovacie systémy. Výrobcovia nápojov to chcú v novej obalovej smernici zmeniť. Komisia tvrdí, že potrebuje viac informácií.

Návrh Komisie sa zameriava na dve smernice. Meniť sa bude Smernica o nekalých obchodných praktikách a Smernica o právach o spotrebiteľov. Zmeny a doplnenie smerníc by mali obchodníkov prinúť poskytovať spotrebiteľom podrobnejšie informácie o trvanlivosti a opraviteľnosti výrobkov.

Výrobcovia technologických produktov, napríklad smartfónov, budú musieť informovať spotrebiteľov o aktualizácii softvéru. Majú to robiť „jasným a zrozumiteľným spôsobom“ na obale výrobku alebo online.

Koniec zavádzajúcich tvrdení a jednoduchšia oprava produktov

Komisia oznámila, že návrh zahŕňa aj „zákaz zavádzajúcich tvrdení o udržateľnosti výrobkov”.

V praxi to znamená, že značky už nebudú môcť označiť výrobky za udržateľné, pokiaľ neprejdú požadovanou certifikáciou alebo uznaním zo strany verejného orgánu, povedal Reynders. Predajcovia nebudú môcť tvrdiť, že sú ich výrobky eco-friendly, zelené alebo ekologické, pokiaľ nebudú vedieť dokázať ich priaznivý vplyv na životné prostredie.

K podpore tohto návrhu Komisia predstavila „čiernu listinu“ nekalých obchodných praktík (UCPD). A teda „prázdne a všeobecné tvrdenia o ekologických výrobkoch“ nebudú viac povolené, ak výrobcovia nepreukážu ich prínosy.

Iniciatíva kladie dôraz na technologické spoločnosti a novými pravidlami ich zaväzuje informovať spotrebiteľov „o prvkoch v produktoch, ktoré sú zavedené s cieľom obmedziť ich trvanlivosť. Ide napríklad o softvér, ktorý po určitom čase zastaví alebo obmedzí funkčnosť výrobku.“

Nové pravidlá sú reakciou na požiadavky Európskeho parlamentu, ktorý začiatkom apríla apeloval na Komisiu, aby podnikla kroky v súvislosti s právom na opravu výrobkov.

Ak si chce dnes spotrebiteľ opraviť svoje zariadenie, narazí hneď na niekoľko problémov. Vysoké náklady na opravu, nedostatok informácií, obmedzený prístup k náhradným dielom či technické obmedzenia, napr. schopnosť systémov vzájomne spolupracovať.

Komisia vydala v rámci revízie Smernice o nekalých obchodných praktikách aj pokyny pre firmy, ktoré im majú pomôcť korektne informovať o ich udržateľných aktivitách.

Na Slovensku je gestorom zákonov na ochranu spotrebiteľov ministerstvo hospodárstva. To nevylučuje, že sa bude v budúcnosti bližšie venovať aj témam klamlivej environmentálnej reklamy.

Nekalými obchodnými praktikami sa zaoberá Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Ak dostane podnet na zavádzajúcu reklamu, musí ho preveriť. Podľa agentúry Greentalk, ktorá sa venuje popularizácii niektorých zelených myšlienok, dostala SOI doteraz iba jeden takýto podnet.

„Z malého počtu nahlásených prípadov greenwashingu nevyplýva, že nekalé komunikačné praktiky na Slovensku nie sú,” píše Greentalk.

Obchodná inšpekcia má za zelené zavádzanie právo udeliť pokutu a žiadať nápravu. Pokuta sa udeľuje podľa závažnosti priestupku do 66 tisíc eur. Za opakované porušenie povinnosti počas roka hrozí firme pokuta až do 166 tisíc eur.

Zvýši sa cena?

Komisia zožala pochvalu od Európskej organizácie spotrebiteľov BEUC za snahu bojovať proti zavádzaniu verejnosti o zelenosti výrobkov. „Pravidlá z dielne Únie sú veľmi potrebné, aby sa spotrebitelia vyznali v džungli tvrdení o uhlíkovej neutralite či udržateľnosti výrobkov,“ uviedla generálna riaditeľka BEUC Monique Goyens.

„Snaha Komisie riešiť zavádzajúce ekologické tvrdenia je povzbudivá, no podstatné sú detaily. Dúfame, že druhá iniciatíva, ktorú očakávame v lete, vyplní tieto medzery. Požiadavky na schválenie ekologických tvrdení sú však výborným začiatkom,“ dodala.

Iniciatívu kritizovali aj niektoré zelené skupiny.

„Potrebujeme odvážnejšie opatrenia, aby sme zakázali zavádzajúce tvrdenia, najmä tie o klimatickej neutralite, a potrebujeme spísať zoznam tých tvrdení, ktoré odkazujú na schválené a overené postupy,“ povedala hlavná koordinátorka ekologických značiek Únie v Európskom environmentálnom úrade (EEB) Blanca Morales.

O odber zálohovaných fliaš majú záujem aj malé prevádzky

Obchody s plochou menšou ako 300m2 zálohované fľaše odoberať nemusia. Napriek tomu tvoria takmer polovicu z celkového množstva odberných miest v systéme.

Hoci EEB uvítal iniciatívu zastaviť zavádzanie o zelených výrobkoch, s certifikáciou prichádzajú obavy, že nové ekologické štandardy zvýšia cenu produktov.

„Používanie opraviteľného výrobku môže znamenať mierne zvýšené náklady,“ pripustil komisár Reynders. „Rozdiel však bude v tom, že ho budete môcť opravovať a ďalej používať a nebudete musieť neustále kupovať nové výrobky,“ povedal.

Reynders dodal, že opraviteľnosť výrobku by mohla priniesť zvýšenie konkurencieschopnosti, čo by bolo v prospech spotrebiteľov.

Obe zmenené a doplnené smernice predloží Komisia na schválenie a doplnenie Európskemu parlamentu a členským krajinám. Následne ich slovenský rezort hospodárstva prenesie do národnej legislatívy.

Ďalšie iniciatívy v oblasti obehového hospodárstva vrátane nadchádzajúceho návrhu o podložených ekologických tvrdeniach, budú na stole ešte tento rok.