Komisia prvýkrát vyhovela iniciatíve občanov. Vodu chce chrániť európskym zákonom

Ilustračné foto [TASR/Marko Erd]

Návrh na revíziu európskej legislatívy, ktorá zlepší kvalitu pitnej vody a prístup k nej, je výsledkom Európskej iniciatívy občanov z roku 2012.

Európska komisia vo štvrtok 1. februára predložila návrh na revíziu európskej legislatívy, ktorá zlepší nielen kvalitu pitnej vody a prístup k nej, ale aj informácie pre občanov.

Legislatívna iniciatíva je výsledkom Európskej iniciatívy občanov Right2Water zaregistrovanej v máji 2012.

Right2Water je prvou občianskou iniciatívou, ktorá vyústila v predloženie novej legislatívy tak, ako to umožňuje Lisabonská zmluva. Úspešné boli ďalšie tri iniciatívy, Komisia však odmietla predložiť novú legislatívu.

Na Slovensku dostali 21 tisíc podpisov

Organizátorom občianskej iniciatívy Right2Water (Právo na vodu) sa podarilo zozbierať 1,6 milióna podpisov. Ide o vôbec prvú Európsku iniciatívu občanov, ktorá získala dostatočný počet podpisov. Komisii ich organizátori predložili v decembri 2013.

Podpisy zozbierali zo všetkých 28 členských štátoch, na Slovensku ich podporilo 21 tisíc ľudí.

Slovensko sa angažuje v žalobe proti občianskej iniciatíve s menšinovou tematikou

Slovensko sa pridalo k rumunskej žalobe na európsku občiansku iniciatívu “Minority SafePack” ako vedľajší účastník. Rumunsko tvrdí, že Európska komisia nemá v tejto oblasti právomoci a nemala iniciatívu zaregistrovať ako prípustnú.

Cieľom iniciatívy bolo zlepšiť prístup k bezpečnej pitnej vode pre všetkých Európanov a posilniť postavenie spotrebiteľov. A to tak, že sa zabezpečí, aby dodávatelia vody poskytovali jasnejšie informácie o spotrebe vody, štruktúre cien za vodu, ako aj o cene za liter vody, na základe čoho bude možné porovnať jej cenu oproti cene balenej vody.

Príspevok k nižšej spotrebe plastov

Komisia zdôraznila, že sa tým prispeje aj k dosiahnutiu environmentálnych cieľov, medzi ktoré patrí pokles zbytočného používania plastov, obmedzenie uhlíkovej stopy EÚ, ako aj cieľov v oblasti udržateľného rozvoja.

Pitná voda má byť bezpečnejšia, opozícii chýba celý zoznam škodlivín

Slovensko zosúladí národné predpisy v oblasti pitnej vody s európskymi.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans upozornil, že Európania chcú konkrétne opatrenia vedúce k zaručeniu prístupu k bezpečnej pitnej vode, čo podľa jeho slov európska exekutíva zohľadnila.

Vykonala dôkladnú analýzu existujúcej legislatívy a nakoniec navrhla jej modernizáciu.

Viac dôvery k vode z vodovodu

Komisia pripomenula, že väčšina ľudí žijúcich v EÚ má veľmi dobrý prístup ku kvalitnej pitnej vode, čo treba zachovať aj pre budúcnosť. Úpravou legislatívy chce podporiť prechod na obehové hospodárstvo a donútiť členské štáty, aby riešili problém s pitnou vodou efektívne, čo má zaručiť pokles spotreby energie a zabrániť zbytočnému plytvaniu vodou.

Obstojí argumentácia Slovenska o zákaze vývozu vody?

Základné zmluvy EÚ slovné spojenie “strategická surovina” ani nepoznajú, tvrdí právnik.

Členské štáty musia umožniť lepší prístup k pitnej vode všetkým občanom, a to najmä zraniteľným a okrajovým skupinám, ktoré k nej v súčasnosti majú sťažený prístup.

Vďaka informáciám o kvalite a dodávke pitnej vody v mieste bydliska občanov sa má zvýšiť ich dôvera k vode z vodovodu. Nové opatrenia podľa odhadov znížia výskyt potenciálnych zdravotných rizík u obyvateľstva v súvislosti s kvalitou pitnej vody zo štyroch na menej ako jedno percento. Zároveň – s odkazom väčšiu konzumáciu vody z vodovodu – táto právna úprava podporuje stratégiu EÚ pre plasty, ktorá bola prijatá v januári tohto roka.