Neapol zasypaný odpadom

Krátka správa

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas v Európskom parlamente 15. januára povedal, že európska exekutíva bude „pokračovať v právnych krokoch voči Taliansku, ktoré začali v júni 2007, pre prekročenie komunitárnej legislatívy v oblasti odpadu. Je pripravená prijať akékoľvek ďalšie kroky, ak bude porušovanie komunitárnej legislatívy pokračovať, použije všetky opatrenia dostupné na základe Zmluvy, vrátane možného uvalenia pokút.“

V lete 2007 ten istý taliansky región získal pozornosť svetových médií, tiež kvôli kríze vyvolanej neodvezeným odpadom. EÚ začala následne konať pre porušenie európskych pravidiel.

Región Campania, v ktorom leží aj Neapol, trpí periodickými krízami zberu a spracovania odpadu. Väčšinu firiem na spracovanie odpadu v ňom kontroluje Camorra, známa kriminálna organizácia. Podľa tlače Camorra už desaťročia blokuje stavbu nových, environmentálne priaznivejších zariadení na skladovanie odpadu a jeho spaľovanie, pretože by to znížilo jej zisky z nelegálnych operácií.

Napriek tomu však Dimas kladie väčšinu viny na talianske úrady: „Často citované špekulácie o úlohe organizovaného zločinu nemožno používať ako zásterku faktu, že priamejšou príčinou odpadovej krízy vyzerá byť nedostatok konkrétnych krokov a nedostatok politickej vôle prijať opatrenia, potrebné pre vyriešenie problému narábania z odpadom.“

Komisár tiež dodal, že „v týchto dňoch nie sme v Neapole svedkom krízy, ktorá nastala z ničoho nič. Je kulmináciou viac ako 14 rokov starého procesu nedostatočnej implementácie európskej legislatívy odpadu, za ktorú bolo Taliansko opakovanie odsudzované Európskym súdnym dvorom“.

Talianska centristicko-ľavicová vláda premiéra Romano Prodiho, tvorená koalíciou deviatich strán, nie je očividne schopná na situáciu efektívne reagovať. Okrem toho, musí riešiť aj úplne iný problém – rezignácia ministra spravodlivosti Clemente Mastella (17. januára 2008) kvôli obvineniu jeho ženy z brania úplatkov zatriasla premiérovou stoličkou. Aféra môže rozbiť celú vládnu koalíciu, pretože Mastellova rezignácia signalizuje aj odchod viacerých Prodiho dôležitých spojencov.