Neriešený odpad priniesol Taliansku žalobu

Nezvádnutím kritickej situácie s tonami odpadu na ulicaich Neapolu Taliansko porušilo podľa Komisie európsku legislatívu. Taliansko malo konkrétne porušiť  rámcovú smernicu o odpade, keď nebolo schopné ochrániť zdravie ľudí a životné prostredie pred hrozbami, ktoré predstavuje odpad. Komisia je presvedčená, že opatrenia, ktoré Taliansko v súvislosti s riešením hromadiacich sa odpadkov prijalo, neboli adekvátne.

„Kopy nepozbieraného odpadu na uliciach Kampánie (región v okolí mesta Neapol) ilustrujú hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie, čo je vždy výseldkom neadekvátneho manažmentu odpadu“, vyhlásil Stavros Dimas, komisár pre životné prostredie.  

Komisia sa po dlhom otáľaní odhodlala vyplniť žalobu, ktorú podá na Európsky súdny dvor (ESD) v Luxembrugu. Ak dá súd za pravdu Komisii, Talinsko bude musieť zaplatiť pokutu. Komisia okrem  toho zaslala písomné varovanie, ktorým Rímu pripomína, že sa musí podriadiť staršiemu rozsudku ESD o zbere odpadu v regióne Lazio, v ktorom leží hlavé mesto.  

Chaos sprevádzaný problém s odpadom podľa mnohých prispel k výsledku nedávnych parlamentných volieb, v ktorých sa Taliani opäť rozhodli pre mediálneho magnáta Berlusconiho. Staronový premiér sľuboval, že spraví z odpadkami poriadok a prvé zasadnutie nového kabinetu má naplánované koncom mesiaca práve v Neapole.

Dôvodom prečo sa bežný problém s odvozom a likvidáciou odpadu stal neprekonateľným je, že riešiť ho znamená v talianskych pomeroch riešiť problém organizovaného zločinu. Miestna mafia, ktorá si hovorí Camorra, kontroluje z väčšej časti manažment odpadu.

Problém s odpadkami „sa nezjavil z ničoho nič“, povedal Stavros Dimas v januári v Európskom parlamente, „je to vyvrcholenie 14 rokov trvajúceho procesu nedostaočnej implementácie európskej legislatívy o odpade, čo opakovane odsúdil Európsky súdny dvor“.

Problémom spočíva v skládkach, všetky sú v regióne Kampánia považované za plné. Ľudia pália odpad, aby sa so zvyšujúcimi teplotami vyhli neznesiteľnému zápachu. Neriešený toxický odpad takmer stál povesť známu taliansku špecialitu – mozzarellu, keď sa zistilo, že niektoré vzorky byvolieho mieka z regiónu Kampánie, z ktorého sa vyrába, obsahujú vysoké množstvá toxínov. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaznamenala zvýšený výskyt zdravotných problémov v postihnutom regióne, ktoré spája s odpadom.

V čase kedy Komisia podáva žalobu, nemá Taliansko v európskej exekutíve svojho zástupcu. Stále oficiálne trvá neplatená dovolenka Franca Frattiniho a nový komisár ešte nebol menovaný. Taliansku tiež hrozí, že Komsia si posvieti na plánovaný príspevok 300 miliónov eur pre stratové talianske aerolinky Alitalia. Finančná injekcia zaváňa Komisii neoprávnenou štátnou pomocou. Rím má čas do 19. mája, aby finančnú pomoc leteckej spoločnosti primerane zdôvodnilo.