Nová odpadová legislatíva EÚ prinesie menej pracovných miest

Zdroj: European Commission

Keď pred rokom prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans stiahol odpadový balíček z pracovného programu Komisie prisľúbil, že do konca roka predstaví nový a ešte „ambicióznejší“. Uniknuté dokumenty však skôr svedčia o opaku.

Kým v balíčku z roku 2014 Komisia od členských štátov žiadala do roku 2030 recyklovať 70 percent komunálneho odpadu a úplne zakázať skládkovanie vytriedených zložiek odpadu, v novom návrhu sa hovorí iba o 65 percentách a 10 percentnej kvóte na skládkovanie recyklovateľných odpadov.

Lehoty na dosiahnutie cieľov boli pre viaceré krajiny predĺžené,  ciele na zníženie potravinového odpadu a plytvania so zdrojmi  úplne vypustené a časť o zbere biologického odpadu skresaná.

„Ambicióznejší balíček než ten, ktorý bol navrhnutý v roku 2014 by mohol vytvoriť približne 335 tisíc nových pracovných miest len v Taliansku, Poľsku, Nemecku a Veľkej Británii. Znížením ambícií však môže vzniknúť len 110 tisíc nových pracovných miest,“ povedal Dustin Benton z Green Alliance, pri prezentácii novej štúdie „Nezamestnanosť a obehové hospodárstvo v Európe“.

Organizácia Green Alliance exkluzívne pre bruselský EurActiv  vyhodnotila aké náklady  prinesie zníženie ambícií balíčka odpadového hospodárstva. Svoj výskumný model použila na príklade pracovného trhu Nemecka, Veľkej Británie, Poľska a Talianska.

Nemecko kvôli nižším cieľom príde o 46 tisíc potenciálnych nových miest, ktoré by vznikli vďaka novej odpadovej legislatíve. V Taliansku potenciálne vznikne o 30 tisíc menej pozícií, vo Veľkej Británii o 20 tisíc menej, v prípade Poľska to môže byť o 16 tisíc pracovných miest menej.

Pôvodný balíček vypracoval slovinský komisár Janez Potočnik. Barrosova Komisia počítala, že nové opatrenia prinesú viac ako 600 miliárd eur úspor, dva milióny pracovných pozícií a asi 1 percentný rast európskeho HDP.

Dnes Komisia predstaví novú podobu odpadovej legislatívy. Nasledovať bude diskusia v Rade EÚ a v Európskom parlamente. „Dobrou správou je, že aj Rada aj Parlament môžu ambície balíčka zvýšiť,“ povedal Benton.