Nový zákon o odpadoch nebude, len novela

Minister Peter Žiga sa rozhodol stiahnuť predložený návrh zákona o odpadoch, ktorý mal priniesť „základné zmeny v hierarchii odpadového hospodárstva“ a mal „ambíciu nastaviť pravidlá odpadárskej praxe na dlhšie obdobie“.

Uviedol, že v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu, ktorý zdedil po predchádzajúcom vedení, dostali asi 2850 pripomienok, z toho 1800 zásadných. Má ísť o jeden z rekordov legislatívneho procesu a tento počet podľa neho „svedčí o tom, že bol pripravený zle“.

Keďže vyhodnocovanie pripomienok by trvalo 4 až 6 mesiacov, rozhodol sa celý návrh stiahnuť a ísť cestou novelizácie aktuálneho zákona prevzatím opatrení rámcovej smernice o odpade (2008/98/ES). S touto alternatívou údajne ministerstvo počítalo už od mája.

„Nebudeme riešiť žiadne iné veci ako transponovanie smernice, pretože subjekty na hospodárskom trhu nie sú dohodnuté tak, aby tento zákon bol priechodný,“ povedal Žiga.

Dodal, že v utorok 14. augusta sa na rezorte životného prostredia spustilo interné pripomienkovanie k novele, ktoré sa bude týkať odstránenia všetkých aktuálnych infringementov. Teda nielen transpozície rámcovej smernice, ale tiež smernice o obaloch (94/62/ES) a nariadenia o preprave odpadu (1013/2006).

„V rámci tejto novely by sme to mali odstrániť. Ja predpokladám, že určite niekedy v októbri, novembri,“ dodal minister.

Záhadné sankcie

Z dôvodu nesplnenia povinnosti Slovenska transponovať smernicu už Európska komisia koncom apríla 2012 podala žalobu na Súdny dvor EÚ a navrhla uložiť sankcie vo výške 17.136 eur za deň omeškania.

Najväčšia diskusia na utorkovej tlačovej konferencii sa preto viedla ohľadom toho, či sa nová novela v skrátenom legislatívnom konaní podarí prijať včas na odvrátenie sankcií a tiež odkedy by sme sankcie platili – či už od decembra 2010, kedy vypršal termín pre transpozíciu alebo od iného dňa.

Peter Žiga uviedol, že urobí všetko preto, aby „ochránil Slovensko pred pokutami“.

Vzhľadom na priemernú dĺžku konaní na Súdnom dvore EÚ v prípade žaloby, ktorá bola v roku 2011, na úrovni viac než 20 mesiacov, sa nemusí až tak ponáhľať.

Na otázku médií o tom, odkedy by sme tieto sankcie platili, na utorkovom brífingu nevedel nikto z ministerstva odpovedať.

„Na to vám neviem odpovedať,“ povedal minister.

JUDr. Ivana Škovranová z odboru odpadového hospodárstva MŽP zase uviedla, že „by to malo byť predmetom toho súdneho sporu, kde sa Slovensko bude snažiť, aby ten dátum bol čo najneskôr“.

Odpoveď na termín, od ktorého by sa sankcie platili, je pritom veľmi jednoduchá. V prípade udelenia sankcií a za predpokladu, že si krajiny do dňa vynesenia rozsudku povinnosť nesplnia, sa denné sankcie vyplácajú od dátumu vynesenia rozsudku.