Obchodníci kritizujú zákon o odpadoch, pre splnenie záväzkov v EÚ vraj nestačí

Znečistená nádrž Ružín. FOTO-TASR (Františšek Iván)

Obchod, ktorý balí mäso do papiera, predavač piva, ktorý ho čapuje do plastových pohárov, lekáreň, ktorá predáva lieky v igelitke.

Hoci žiadne obaly nevyrábajú, aj títo obchodníci sú podľa nového zákona výrobcami obalov. A od 1. júla sú povinní zabezpečiť zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov, ktoré z nich pochádzajú. Upozornil na to Zväz obchodu a cestovného ruchu (ZOCR) SR . Zákon o odpadoch, ktorý nadobudol plnú účinnosť 1. júla, prinesie podľa neho vyššiu administratívnu záťaž.

Až prax ukáže, odkazuje ministerstvo životného prostredia.

Nové povinnosti…

Väčšia časť nového zákona o odpadoch platí od 1. januára 2016. Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov však nadobudol účinnosť až 1. júla.

Vzťahuje sa aj na výrobcov obalov. Tými sú podľa interpretácie ZOCR aj obchodníci, ktorí predávajú tovar zákazníkom v igelitových taškách, v plastových obaloch či v papieri.

S rozšírenou zodpovednosťou výrobcov sa spájajú povinnosti registrovať sa, viesť evidenciu a odvádzať poplatky, upozornil Michal Sebíň predseda environmentálnej sekcie ZOCR a riaditeľ organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK.

„Pre nás obchodníkov je to administratívne zaťažujúce,“ povedal na tlačovke prezident ZOCR Pavol Konštiak. „Každá lekáreň či večierka musí plniť administratívne povinnosti.“

… iba pre zopár poctivých?

Pre výrobcov po novom platí, že budú znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie nezhodnotiteľných častí odpadu z vyhradeného výrobku.

Čítajte aj: Za odpad budú finančne zodpovední aj výrobcovia obalov a pneumatík

V minulosti nakladanie s odpadmi financoval aj recyklačný fond. Ten po novom zaniká, všetko hradia výrobcovia.

Podľa ZOCR by sa to prejaví v päťnásobnom náraste recyklačných poplatkov. To by sa podľa Konštiaka mohlo premietnuť do vyšších cien pre spotrebiteľa.

„Dôležité bude, aby si všetci dodávatelia pre obchod tiež plnili svoje povinnosti a aby existovala účinná kontrola systému zo strany štátnych orgánov. Inak bude aj nové finančne náročnejšie záväzky znášať iba zopár poctivých firiem,“ varoval Konštiak.

Otázka novelizácie

Viceprezident ZOCR František Ťapuš na tlačovke povedal, že ministerstvu životného prostredia navrhovali určiť limit, ktorý by niektorých obchodníkov od povinností oslobodil. Keby napríklad malé obchody vyprodukovali ročne menej ako 200 kilogramov obalov, neboli by považované za výrobcov obalov.

Do zákona sa však limit nedostal. Ťapuš si myslí, že v priebehu druhého polroka 2016 môže envirorezort pristúpiť k zohľadneniu pripomienok.

„Až samotná aplikačná prax ukáže, či si zákon o odpadoch vyžiada prípadné ďalšie úpravy, ktorých cieľom bude naplniť záväzky v oblasti nakladania s komunálnym odpadom,“ uviedla pre EurActiv.sk hovorkyňa ministerstva životného prostredia Petra Stano Maťašovská.

Koncept z ríše sci-fi

Cieľom princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a ďalších ustanovení nového zákona je podľa dôvodovej správy „vytvorenie štandardných podmienok (z pohľadu rozvinutých krajín Európskej únie) … v obehovom hospodárstve.“

Slovensko sa zaviazalo do roku 2020 recyklovať 50 percent komunálneho odpadu. Do roku 2030 by malo podľa návrhu Európskej komisie recyklovať až 80 percent. Momentálne sa Slovensko snaží v Bruseli o odklad tohto cieľa.

V súčasnosti recykluje podľa Eurostatu len 6 percent komunálneho odadu.

Dosiahnuť 80 percent recyklácie do roku 2030 je podľa Sebíňa v daných podmienkach „koncept z ríše sci-fi.“

Čítajte aj: Skládka je najhoršia možnosť. Bohužiaľ to je slovenská realita