Obchodníci vidia za zálohovaním PET fliaš „predvolebnú taktiku“

Ilustračné foto [TASR/AP/A.M. Ahad]

Zväz obchodu SR na príprave vratného systému pre plastové nápojové obaly spolupracuje, hoci s nevôľou. Envirorezort zvažuje, že mu ustúpi v umiestnení odberných automatov.

Ministerstvo životného prostredia nevníma svoje kroky v boji proti zbytočnému plastu ako záväzok, ktorý musí splniť, pretože to žiada Európska únia. „Boj proti zbytočným plastom je nevyhnutný z hľadiska životného prostredia a v záujme slovenských riek, prírody a voľne žijúcich druhov,“ povedal pre EURACTIV.sk hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.

Reagoval tak na obvinenie Zväzu obchodu (ZO) SR, že v téme zálohovania PET fliaš ministerstvo „zavádza verejnosť“. Prezident ZO SR Martin Katriak vo štvrtok (2. mája) kritizoval envirorezort, že vratný systém presadzuje unáhlene. Hoci podľa európskej legislatívy je nutné recyklovať 90 percent plastových fliaš v roku 2029, ministerstvo chce zaviesť zálohovanie – ako nástroj pre dosiahnutie tohto cieľa – už v roku 2022.

Envirorezort neplánuje zálohovanie odložiť. Naznačil však, že obchodníkom je ochotný ustúpiť v rozmiestnení automatov mimo obchodov. „Jednou z možností nastavenia systému zálohovania PET fliaš a plechoviek je aj ich odovzdanie napríklad prostredníctvom automatov na parkoviskách,“ uviedol Ferenčák.

Spor o dôvody

Hovorca envirorezortu zdôrazňuje, že hlavným dôvodom zálohovania je ochrana domáceho životného prostredia. „Denne sa do Čierneho mora dostane z Dunaja 4,2 tony plastu. Veľké množstvo plastu však zostáva v slovenskej prírode, kde sa rozkladá desiatky rokov a zaťažuje životné prostredie,“ rozpráva Ferenčák.

„Jediným spôsobom“ ako podľa ministerstva dosiahnuť 90-percentnú recykláciu PET fliaš je zálohovanie. Odvoláva sa pritom na odborné štúdie.

Výrobcovia chceli posunúť zálohovanie PET fliaš, envirorezort trvá na roku 2022

Príprava zákona o vratnom systéme nápojových obalov vstupuje do ďalšej etapy. Jeho kritici poukázali, že ide nad rámec európskej legislatívy, ochranári ho privítali.

Za pravdu dáva Ferenčákovi všeobecná dôvodová správa k zákonu. Píše sa v nej, že zákon má „za cieľ zvýšiť mieru zberu odpadov z týchto obalov a súčasne (…) dopomôcť k zníženiu litteringu, ktorý sa nachádza vo voľnej prírode a ktorého obvyklou zložkou sú práve jednorazové obaly na nápoje.“

Na druhej strane predkladacia správa k zákonu uvádza, že zákonom sa tiež „čiastočne transponuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov“.

A smernica hovorí o zálohovaní len ako o jednej z možností pre dosiahnutie 90-percentného cieľa.

„Konštruktívni partneri“

Katriak minulý týždeň povedal, že nápad zálohovať plastové nápojové obaly je „možno predvolebná taktika“. Na komfort zákazníka sa pritom podľa neho zabúda. Katriak sa tiež sťažoval, že počas prípravy zákona „neboli vypočuté ani základné pripomienky“ ZO SR.

Ferenčák odmietol aj túto výčitku. „V rámci celého procesu ministerstvo viedlo diskusie, kde veľká väčšina výrobcov a obchodníkov boli konštruktívnymi partnermi,“ vysvetľuje hovorca. „Väčšina spoločností rešpektuje svoje záväzky voči životnému prostrediu. Preto sa diskusia viedla predovšetkým ako nastaviť systém zálohovania tak, aby efektívne fungoval, čo sa v rámci medzirezortného pripomienkového konania podarilo,“ tvrdí Ferenčák.

Európska komisia: Recyklácia sa na Slovensku zvýšila vďaka zmene štatistiky

Európska exekutíva hodnotila uplatňovanie environmentálneho práva v členských štátoch. Slovensko pochválila za zálohovanie PET fliaš a pokarhala za slabú recykláciu komunálneho odpadu.

Prezident ZO SR na tlačovej konferencii navrhol dve zmeny. Prvou je, aby sa namiesto do zálohovania PET fliaš investovalo do súčasného systému zberu a triedenia plastového odpadu v mestách a obciach. Spomenul odhad s rozpätím 5 až 15 miliónov eur, ktoré treba na zvýšenie úrovne zberu PET fliaš zo súčasných 60 percent. To je podľa neho šetrnejšia alternatíva ako investovať 90 miliónov do zálohovania.

Ak bude zálohovanie zavedené, navrhuje Katriak vytvoriť zberne „mimo obchodov“.

Druhý návrh ministerstvo zvažuje. „Všetko je vecou nastavenia systému tak, aby mal maximálnu efektivitu pre zber nápojových obalov a len minimálne zaťažil subjekty, ktorých sa dotýka. V súčasnosti naďalej rokujeme s výrobcami a obchodníkmi,“ reagoval Ferenčák. Návrh zákona ani príslušnej vyhlášky nešpecifikuje umiestnenie automatov, len povinnosť odoberať zálohy pre prevádzky s predajnou plochou aspoň 300 m2.

Prehnané očakávania?

Zákon o zálohovaní je momentálne na vnútrokomunitárnom pripomienkovom konaní. Slovenská vláda a parlament by ho mali schvaľovať v druhej polovici roka.

Riaditeľ organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK Michal Sebíň na tlačovej konferencii s Katriakom varoval pred niektorými nádejami spojenými so zálohovaním. Jednou z nich je, že plastové fľaše budú nahradené inými alternatívami, napríklad sklenenými. Poukázal na „extrémny prípad“ Nemecka, kde napriek zavedeniu zálohovania PET fliaš stúpla ich spotreba. Podľa Sebíňa hrozí, že plastové fľaše sa vďaka vratnému systému stanú pre spotrebiteľa prijateľnejšími.

Ktoré krajiny sú v recyklácii plastov najúspešnejšie a aké sú ich problémy?

Aj najefektívnejšie systémy pre spracovanie plastového odpadu majú diery. Švédi odpad vo veľkom spaľujú, alebo ho vyvážajú. Nemcom sa zase nedarí znížiť množstvo plastového odpadu.

Riaditeľ NATUR-PACK pripomenul, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní žiadali ponechať súčasný systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov do roku 2025. Pre tento rok určuje európska smernica predbežný cieľ recyklácie PET fliaš 77 percent. Až keď sa predbežný cieľ nepodarí dosiahnuť, zaveďme zálohovanie, aby sme splnili 90-percentný cieľ pre rok 2029, navrhoval vtedy NATUR-PACK.

Z vyjadrení ministerstva však vyplýva, že takúto zmenu zákona nezvažuje. Dva nezávislé zdroje z prostredia obchodu a verejnej správy navyše pre portál EURACTIV.sk potvrdili, že oba sektory napriek Katriakovým vyjadreniam spolupracujú na zavedení zálohovania v roku 2022.

V tlačovej správe zväzu obchodu to napokon potvrdzuje aj Katriak: „O našej dobrej vôli a snahe pozitívne prispievať k riešeniu nakladnia s jednorazovými obalmi, či už to budú PET fľaše alebo plechovky, svedčí aj aktívna účasť ZO SR pri príprave správcovskej organizácie, ktorá bude poverená dohľadom pri nakladaní s nápojovými obalmi.“

Partneri

NATUR-PACK