Obehová ekonomika: V ktorých oblastiach ide Slovensko príkladom?

ILUSTRAČNÉ FOTO-TASR

ILUSTRAČNÉ FOTO-TASR

Firemná zodpovednosť, bioodpad a predchádzanie vzniku odpadu. To sú tri oblasti zo šiestich, v ktorých European Environmental Bureau (EEB) pochválil prístup Slovenska.

EEB, ktorý je celoeurópskym združením mimovládnych ekologických organizácií, zisťoval postoje členských štátov k balíčku novej odpadovej legislatívy.

Do diskusie o opatreniach, ktoré navrhla Európska komisia, sa zapojil aj Európsky hospodársky a sociálny výbor. Táto európska inštitúcia, v ktorej sedia zástupcovia firiem, odborov a občianskej spoločnosti, kritizovala Európsku komisiu. Podľa nej zaujala príliš úzkoprsý pohľad na energetické zhodnotenie odpadu a opomína komerčný a priemyselný odpad.

Oslovili 28 štátov

EEB spolu s mimovládkami Priatelia Zeme a Zero Waste Europe oslovili 28 členských štátov s dotazníkom k novej odpadovej legislatíve s výhľadom do roku 2030.

Tú navrhla Európska komisia, svoju pozíciu už schválil Európsky parlament. Vyslovil sa za to, aby každý členský štát recykloval aspoň 70 percent komunálneho odpadu a skládkoval maximálne 5 percent.

Európska komisia pôvodne navrhla menej ambiciózne ciele: 65-percentný pre recykláciu a 10-percentný pre skládkovanie.

Členské štáty zaujmú svoje stanovisko ešte tento mesiac na schôdzke stálych predstaviteľov, COREPER.

Šuchtoši a lídri

Environmentalisti rozdelili štáty podľa odpovedí „šuchtošov“ a „lídrov“.

Medzi najväčších šuchtošov sa paradoxne zaradili štáty považované za lídrov v odpadovom hospodárstve: Dánsko a Fínsko. Podľa EEB však „kategoricky odmietajú vyššie ambície“; rovnako ako Maďarsko, Litva a Lotyšsko.

Do rovnakej skupiny zaradili mimovládky aj Česko, Taliansko, Švédsko, Portugalsko a Luxembursko. Tie na jednej strane podporujú 65-percentný cieľ pre recykláciu, na druhej strane odmietajú povinné programy opätovného využitia výrobkov, 10-percentný cieľ pre opätovné využitie obalov a stanovenie cieľov pre predchádzanie odpadom.

Za lídrov označuje analýza Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Rumunsko a Španielsko. Južanské krajiny síce v odpadovom hospodárstve zaostávajú, podporujú však ambiciózne ciele Komisie.

Slovensko v strede

Slovensko sa umiestnilo v niekde strede. Podiel recyklovaného komunálneho odpadu patrí v Európskej únii k najnižším, EEB však ocenil slovenské plány.

„Slovensko plne podporuje minimálne požiadavky pre zodpovednosť výrobcov ako právne záväzné do roku 2030,“ spresňuje analýza. „Slovensko presadzuje silnejší ekodizajn,“ dodáva v otázke vlastností výrobkov, ktoré uľahčujú ich opätovné využitie či recykláciu.

EEB tiež zistil, že Bratislava „plne podporuje oddelený zber a recykláciu bioodpadu do roku 2030.“ Chváli ju tiež za to, že sama navrhla Komisii, aby od štátov vyžadovala ciele pre predchádzanie vzniku odpadu.

V hodnotení Slovensku nepochybne pomáha aj to, že „produkuje len veľmi malé množstvo odpadu na obyvateľa.“

Slabé miesta

Na niektorých mapách má však Slovensko červenú farbu. To vtedy, keď odpovedalo nie.

Bratislava odpovedala negatíve na otázku, či podporuje 65-percentný cieľ pre recykláciu komunálneho odpadu. Odmietla tiež cieľ pre opätovné využitie pevného komunálneho odpadu.

Vzhľadom na nízke množstvo komunálneho odpadu má Slovensko podľa EEB malé šance preraziť v opätovnom využití komunálneho odpadu. „Ale veľmi malý cieľ by bol dosiahnuteľný a pomohol by formovať produktovú politiku EÚ k trvanlivým a opraviteľným výrobkom,“ tvrdia environmentalisti.

Kritizujú tiež, že Slovensko nepodporuje 10-percentný cieľ pre opätovné využitie obalov. Nedostatok dát, ktorým krajina trpí, „by nemal byť prekážkou“ pre takúto podporu.

Kritika Komisie

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EESC) na májovej konferencii kritizoval Komisiu za januárové oznámenie o energetickom zhodnocovaní odpadu.

Energetické zhodnocovanie odpadu na Slovensku znamená najmä jeho spaľovanie.

„Účastníci (konferencie EESC) kritizovali úzke zameranie oznámenia Komisie, ktoré sa sústredí len na komunálny odpad, a vyzvali tvorcov politík, aby zabránili zmierneniu ambicióznych cieľov tým, že sa zamerajú aj na potenciál komerčného a priemyselného odpadu pre výrobu energie,“ píše sa v tlačovej správe.

Spravodajca Antonello Pezzini, ktorý zastupuje zamestnávateľov, navyše poukázal aj na alternatívu k spaľovaniu odpadkov: výrobu bioplynu, respektíve biometánu.