Obehové hospodárstvo bude „na mieru“

Zdroj: EP

„Predložíme nový legislatívny návrh a ciele týkajúce sa nakladania s odpadmi. Tento návrh bude stavať na už existujúcich odborných podkladoch a bude viac orientovaný na jednotlivé krajiny,“ povedal eurokomisár Karmenu Vella na každoročnej konferencie Európske obehové hospodárstvo.

Reagoval tak na obavy, ktoré vyslovil bývalý eurokomisár zodpovedný za pôvodný legislatívny návrh Janez Potočnik. Bývalý komisár pre životné prostredie kritizoval stiahnutie pripravovaného balíčka z pracovného programu Komisie, na ktorom pracoval približne 4 roky a o ktorom tvrdí, že bol kompromisným riešením.

Komisia predstavila legislatívny návrh obehového hospodárstva, ktorý obsahoval 80% recyklačný ciel a zákaz skládkovania separovateľných odpadov, v júli 2014. Podpredseda Komisie pre lepšiu reguláciu Frans Timmermans oznámil zámer európskej exekutívy stiahnuť pripravovaný balíček bývalej Komisie v decembri. Odvtedy Komisia čelí tlaku zo strany environmentálnych organizácií, ale aj viacerých podnikateľských združení.

 Vella na konferencii potvrdil, že ciele nastavené v novej „ambicióznejšej“ verzii balíčka budú „prihliadať na už existujúce výstupy z verejných konzultácií“ a podnety zo strany Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

Zachované budú celoeurópske recyklačné ciele, dôraz sa však bude klásť na implementáciu v jednotlivých členských štátoch. „Náš úspech sa bude merať na základe toho, ako budú politiky realizované v praxi. Nastavíme inteligentné a realistické ciele a sústredíme sa na implementáciu,“ dodal.

Eurokomisár zároveň vysvetlil, že stiahnutie návrhu bolo založené na potrebe zosúladiť ho s inými prioritami novej Komisie, ako je napríklad zamestnanosť a rast.

Zamestnanosť v zelenom sektore sa ako jediná zvyšovala aj počas krízových rokov a Komisia v eko sektore vidí značný potenciál. Len v posledných rokoch bolo v tomto sektore vytvorených približne 3-4 milióny pracovných miest.

Komisia tak bude aj naďalej podporovať ekologické inovácie a investície do čistých technológií, ktoré by mali priniesť úsporu vo výške 600 miliárd eur, alebo 8% ročného obratu európskych podnikov, a znížiť ročné emisie skleníkových plynov o 2 až 4 percentá.

„Pripravovaná správa o Európskom fonde pre strategické investície zdôrazňuje význam efektívneho využívania zdrojov a identifikuje ho, ako jeden z hlavných cieľov. To by sa malo prejaviť aj v podpore ekologických inovačných projektov a doplniť tak podporu z už existujúcich prostriedkov,“ naznačil Vella s tým, že inovácie a podnikanie je „vstupenkou pre bezpečnú budúcnosť EÚ.“