Obehové hospodárstvo musí riadiť trh, požaduje EPP

Najväčšia skupina v Európskom parlamente, Európska ľudová strana (EPP), pripravila uznesenie, v ktorom vyzýva Komisiu, aby v rámci nového odpadového balíka uprednostnila neviditeľnú ruku trhu pred prísnou reguláciou.

„Trhové mechanizmy a stimuly sú účinné a pri dosiahnutí cieľov, akým je obehové hospodárstvo,  by mali byť uprednostňované pred reguláciou. Tá by mala byť využitá iba vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné,“ hovorí sa v návrhu, ktorý má k dispozícii bruselský EurActiv.

Balíček opatrení pre tzv. obehové hospodárstvo Komisia stiahla zo svojho pracovného programu ešte v decembri minulého roka. Do konca tohto roka má však predstaviť oveľa ambicióznejšiu verziu.

Okrem trhových mechanizmov EPP žiada umožniť prístup k financovaniu zo všetkých „87 existujúcich fondov“ pre projekty zamerané na opätovné využívanie obmedzených zdrojov a podporiť prechod na obehové hospodárstvo vedené priemyselným sektorom.

Druhou iniciatívou je spresniť definíciu toho, kedy sa odpad stáva novým zdrojom, čím sa podľa EPP uľahčí vytvorenie celoeurópskeho trhu s druhotnými surovinami.

Aktivisti varujú pred „ľahkou reguláciou“

Očakáva sa, že lídri EPP príjmu uznesenie bez výrazných zmien na madridskom kongrese skupiny, ktorý sa koná už 21. októbra. Parlamentná skupina má v rámci únie silný politický vplyv. Predseda Komisie Jean-Claude Juncker ale aj podpredseda Jyrki Katainen sú jej členmi.

Katainen už údajne naznačil, že nové znenie odpadového balíčka, ktoré bývalý eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik pripravoval dlhé štyri roky bude zahŕňať viacero trhovo orientovaných opatrení.

Aktivisti a neziskový sektor sa však obáva, že „odľahčená regulácia“ Európe nepomôže pokročiť v efektívnom využívaní zdrojov a zabezpečiť predvídateľnosť a zrozumiteľnosť pravidiel pre investorov.

„S riešením škandálu Volkswagenu, ktorý vyniesol na svetlo sveta, aké podvody prináša „ľahká regulácia“ v nedohľadne, je veľmi znepokojujúce vidieť najväčšie politické skupiny v parlamente dožadovať sa tohto nefungujúceho systému v prípade tak zásadného politického projektu,“ povedal pre EurActiv riaditeľ sektorových politík Európskej environmentálnej agentúry Pieter de Pous.

Odpadový balíček bude obsahovať prísnejšie recyklačné limity. Komisia však sľubuje zakomponovať požiadavky  v rámci „celého kruhu“ a to od dizajnu produktov až po odpad. Ciele na zníženie spaľovania a skládkovania budú pravdepodobne „napasované“ na jednotlivé členské štáty.