Odzvonilo plastovým taškám zadarmo?

Autor: foto76, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Európsky parlament a Rada sa v piatok (21.november) dohodli na kompromisnom návrhu, ktorý členským štátom ukladá povinnosť radikálne znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek (do 0,05 mm).

V roku 2010 každý Európan použil v priemere 180-200 plastových tašiek ročne. Nová legislatíva by tento počet mala obmedziť na 90 do roku 2019 a 40 do roku 2025. Členské štáty musia do roku 2018 spoplatniť používanie plastových tašiek alebo prijať vlastné účinné opatrenia.

„Táto dohoda je historickým krokom k riešeniu všadeprítomného problému plastového odpadu,“ reagovala  európska poslankyňa za Zelených Margrete Auken. „Napriek mrmlaniu zo strany viacerých členských štátov sme sa dohodli na záväzných pravidlách, ktoré znížia používanie plastových tašiek a zároveň umožnia členským štátom vybrať si najúčinnejšie riešenie,“ dodala.

Zástupcovia priemyslu varujú, že nová legislatíva by mohla mať negatívny vplyv na vnútorný trh únie. „Takto nastavená legislatíva povedie k rôznym pravidlám v rôznych členských štátoch. Napokon môžeme dospieť aj k úplnému zákazu iných obalov,“ varovalo bruselské združenie výrobcov plastov PlasticEurope.

Europoslanci a výrobcovia plastov sa však zhodujú, že najlepším spôsobom, ako odradiť zákazníkov od používania plastových tašiek je ich spoplatnenie.

V krajinách ako Slovensko či Poľsko občania v priemere použijú až 466 plastových tašiek ročne. V Dánsku, ktoré používanie tašiek spoplatnilo, sú to len 4. Podobné výsledky spoplatnením dosiahlo aj Írsko. Plastové tašky tvorili v Írsku do roku 2002 približne 5% odpadu. Po spoplatnení sa toto číslo znížilo na 0,25%.

Nie ambicióznejšiemu návrhu

Komisia pôvodne navrhovala upraviť smernicu o obaloch a odpadoch z obalov tak, aby bolo používanie plastových tašiek zadarmo do roku 2020 úplne zakázané. Návrh obsahoval aj záväzné ciele pre každý členský štát, aby sa zabezpečilo celoplošné zníženie plastových tašiek až o 80%.

Tento návrh bol však zablokovaný niekoľkými členskými štátmi na čele s Veľkou Britániou. Dôvodom mal byť úplný zákaz tzv. oxo-rozložiteľných plastových tašiek, ktoré navrhovala obmedziť aj britská environmentálna agentúra.

Strana Zelených tvrdí, že odmietavý postoj Británie je výsledkom obchodných  záujmov viacerých popredných konzervatívnych politikov. Ako príklad uvádzajú europoslancov Nirja Deva a Michaela Stephena, ktorí sú predsedom a podpredsedom predstavenstva najväčšieho britského výrobcu oxo-rozložiteľných tašiek Symphony Environmental Technologies.  

„Sme v situácii keď konzervatívna vláda vo Veľkej Británii bráni záujmy veľmi malej spoločnosti so silnými politickými väzbami, ktorá používa nezmyselnú technológiu vytvárajúcu ešte viac environmentálnych problémov,“ reagovala europoslankyňa za Zelených Margrete Auken.

Oxo-rozložiteľné plasty sú prezentované ako eko-plasty, ktoré sú biologicky rozložiteľné. Niektoré štúdie však poukazujú na fakt, že k rozkladu dochádza až po 4-5 rokoch.

Britskí Európski konzervatívci sa zdržali hlasovania aj v pondelok (24. november) počas schvaľovania nového kompromisného návrhu v environmentálnom výbore Európskeho parlamentu.  

Ďalšie kroky:

  • December 2014 – Hlasovanie Rady ministrov pre životné prostredie
  • Začiatok roka 2015- Záverečné schválenie Európskym parlamentom