Potravinový odpad: Europarlament sa obracia na štát, štát na obce

Spracovanie bioodpadu

Spracovanie bioodpadu. FOTO-TASR

Znížiť množstvo potravinového odpadu o polovicu medzi rokmi 2014 a 2030. Uľahčiť darovanie jedla. Odstrániť zmätok spojený s označením „minimálna trvanlivosť“ a „spotrebujte do“.

Od členských štátov a Európskej komisie to žiada Európsky parlament v uznesení schválenom v utorok 16. mája.

Na Slovensku tvorí biologicky rozložiteľný odpad 30 – 40 percent zmesového komunálneho odpadu. Ministerstvo životného prostredia však tvrdí, že akákoľvek kritika má smerovať na obce.

Menej potravín v koši

„V rozvinutých krajinách sa jedlom plytvá predovšetkým na konci reťazca, pri distribúcii a spotrebe,“ uviedla spravodajkyňa uznesenia, chorvátska europoslankyňa Biljana Borzanová (S&D).

„Zodpovednosť za riešenie tohto problému má každý,“ tvrdí Borzanová.

Jej uznesenie žiada od štátov zníženie potravinového odpadu o 30 percent do roku 2025 a o 50 percent do roku 2030 (v porovnaní s rokom 2014).

Za tento cieľ sa už europarlament vyslovil v marci, keď odhlasoval svoju podobu odpadového balíka. Členské štáty sa k nemu vyjadria na najbližšom zasadnutí Rady EÚ pre životné prostredie v júni.

Menej mätúce označenia

Borzanovej uznesenie, proti ktorému hlasovalo len 33 zo 751 europoslancov, však ide ešte ďalej.

„Moja správa volá po koordinovanom riešení … označovania, spoľahlivosti a vzdelávania, keďže väčšina spotrebiteľov nerozumie presnému významu ´minimálna trvanlivosť´ a ´spotrebujte do´,“ uviedla europoslankyňa.

„Minimálna trvanlivosť“ znamená termín, dokedy sa daná potravina odporúča konzumovať. Spotreba po tomto termíne však nie je považovaná za zdraviu škodlivú. Na termín, kedy môže byť potravina zdraviu škodlivá, upozorňuje označenie „spotrebujte do“.

Uznesenie vyzýva aj na opatrenia, ktoré uľahčia darovanie nadbytočného jedla z obchodov.

Viac informácií pre obyvateľov

Potravinový odpad bol jednou z tém, ktoré novinári otvorili na stretnutí s ministerstvom životného prostredia vo štvrtok 18. mája.

Stretnutie sa konalo nezávisle od hlasovania v europarlamente.

„Zaviedli sme povinnosť pre obce, aby informovali, vzdelávali svojich občanov práve preto, že obce sú pre nás veľmi dôležitým hráčom v celom systéme,“ povedal generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Filip Macháček.

Úradník envirorezortu spresnil, že 30 – 40 percent zmesového odpadu tvorí práve biologicky rozložiteľný odpad. Ten zahŕňa aj potraviny.

Viac času na prípravu

Macháček naznačil súvis medzi množstvom bioodpadu a možnosťou triediť ho v oddelených kontajneroch.

„Ja som tiež obyvateľ obce, ktorá ma neinformuje dostatočne. Dokonca nemám ani nádobu (na bioodpad). Ak ju budem mať, aj ja budem tvoriť menej (bioodpadu),“ uviedol Macháček.

Obce majú od januára 2016 povinnosť dodať obyvateľom hnedé kontajnery na triedenie biologicky rozložiteľného odpadu. „Biologicky rozložiteľný odpad je na ťarche obcí,“ pripomenula na stretnutí s novinármi riaditeľka odboru odpadového hospodárstva Eleonóra Šuplatová.

Vyhláška, ktorá to upravuje však nadobudla účinnosť len v januári 2017. Obce tak získali dodatočný rok na prípravu.

Priveľa výnimiek

Obce mali hnedé kontajnery zabezpečiť pre rodinné aj bytové domy. V praxi však existuje veľa výnimiek.

„Niektoré mestá a obce môžu získať výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu,“ píše sa v januárovej tlačovej správe envirorezortu.

„Napríklad, ak v obci preukázateľne kompostuje viac ako polovica obyvateľov, ak mesto odpad energeticky zhodnocuje, čo je prípad Bratislavy a Košíc. Ak to technické problémy neumožňujú a neúmerne by sa zvýšili náklady na hospodárenie s odpadom. Napríklad v historických centrách alebo v riedko osídlených oblastiach,“ spresňuje ministerstvo.

Primálo hnedých kontajnerov

Niektoré obce však neumiestnili hnedé kontajnery, hoci na výnimku nemajú právo.

„To, že to obce doteraz neurobili, je kritika, ktorá patrí obciam, nie ministerstvu,“ podotkla Šuplatová z ministerstva životného prostredia.

„Základné povinnosti sú nastavené dobre. Štandardy sú nastavené dobre, aby sme docielili vyzbieranosť biologicky rozložiteľného odpadu,“ povedala.

Šuplatová však priznala, že „to nejde takým tempom, ako by bolo žiadúce,“. Rokovania s obcami podľa nej budú pokračovať.