Použité batérie sa hromadia v domácnostiach, ide pritom o trh za 250 miliárd eur

Použité batérie obsahujú hodnotné suroviny. [TASR/Henrich Mišovič]

V rámci Európskej aliancie pre batérie sa pripravujú konzorciá pod vedením západných firiem, ktorých súčasťou by mali byť aj slovenské podniky, informoval eurokomisár Maroš Šefčovič.

Cieľom Európskeho dňa recyklácie batérií a akumulátorov, pripadajúceho na 9. septembra, je upriamiť pozornosť verejnosti na nevyhnutnosť triediť a recyklovať použité batérie.

Aj keď sú niektoré batérie pomerne malé, nesprávnym nakladaním môžu v prírode spôsobiť škody. Recykláciou batérií sa dá ušetriť množstvo prírodných zdrojov.

Hromadia sa v domácnostiach

Prvý Európsky deň recyklácie batérií vyhlásila Európska asociácia kolektívnych organizácií pre batérie a akumulátory (Eucobat) 9. septembra 2015.

Dôvodom na vyhlásenie tohto ekologicky zameraného dňa bola skutočnosť, že značný počet batérií sa dostával do komunálneho odpadu a batérie sa hromadia v zásuvkách domácností. Batéria zahodená do komunálneho odpadu, prípadne na skládku, môže spôsobiť znečistenie pôdy či vody. Preto je dôležité v čo možno najvyššej miere zapojiť verejnosť do triedenia odpadu a venovať zberu batérií pozornosť.

Euroúradníci navrhujú zjednotenie triedenia odpadu a šrotovné pre staré mobily

Separovaný odpad by mal byť v celej Európe rovnako označený, staré prenosné telefóny by sa mali vykupovať a malo by vzniknúť právo na opravu, odporúčajú experti Európskej komisie.

Cieľom národných organizácií združených v Eucobat-e je zabezpečiť triedený odpad použitých batérií, aby tie nekončili na skládkach a v prírode, ale aby sa recyklovali.

Termín tohto európskeho dňa – 9. september – súvisí s dátumom narodenia talianskeho lekára a fyzika Luigiho Galvaniho (* 9. september 1737 – + 4. december 1798), ktorý sa popri iných činnostiach venoval aj javu „živočíšnej elektriny“.

Členovia Eucobat-u sa po troch úspešných ročníkoch rozhodli v roku 2018 Európsky deň recyklácie batérií a akumulátorov rozšíriť na Európsky týždeň recyklácie batérií, uviedol Eucobat na svojom webe.

Batériový ekosystém na Slovensku

Slovenským členom v Eucobat-e je neziskovo hospodáriaca spoločnosť Asekol, ktorá v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení a batérií a akumulátorov organizuje a financuje celoštátny systém zberu elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov.

Hodnota trhu s batériami podľa odhadov odborníkov bude od roku 2025 predstavovať 250 miliárd eur a bude rýchlo rásť.

Podniká s inováciami v elektromobilite: Peňazí na výskum je dosť, problém je ich rozdeľovanie

Slovensko inovácie v automobilovom priemysle len predstiera, ostatné krajiny V4 nás predbehli, varuje PATRIK KRIŽANSKÝ, ktorého firma Danubia Nanotech zvíťazila v súťaži startu-pov a ktorý vedie aj Slovenskú asociáciu pre elektromobilitu.

Štvrtá priemyselná revolúcia zásadným spôsobom mení priemysel. Výsledkom sú nové technológie a inovačné ekosystémy. Batérie – ako strategická technológia na prechod na čisté energetické systémy a čistú mobilitu – predstavujú jej neodmysliteľnú súčasť.

Slovensko, svetový líder vo výrobe automobilov na obyvateľa, si uvedomuje nevyhnutnosť kráčať s uvedenými trendmi a podieľať sa na určovaní ich smerovania. Ide o dlhodobú konkurencieschopnosť a ďalšie pracovné miesta. Preto sa 5. októbra 2018 uskutočnilo inauguračné stretnutie Slovenskej batériovej aliancie (SBaA), ktorého účastníci vyjadrili odhodlanie napredovať v danej oblasti a využiť platformu SBaA tak, aby sa na Slovensku etabloval inovačný a konkurencieschopný batériový ekosystém, ktorý posilní rodiaci sa batériový ekosystém EÚ. Zakladateľskú zmluvu SBaB podpísali 20. júna 2019 v Bratislave predstavitelia deviatich subjektov.

SBaA je výkonnou platformou pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou obcou a finančnými inštitúciami, s cieľom reálne sa podieľať na hodnotovom batériovom reťazci v Európe. Predsedom SBaA je Marián Smik.

Ekologická výroba batérií

Čo sa týka Európskej aliancie pre batérie, tá bude pokračovať aj po „výmene stráží“ v Európskej komisii. Uviedol to v minulotýždňovom rozhovore pre TASR doterajší podpredseda Komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič, ktorý stál za vznikom tejto iniciatívy a jej zavádzaním do praxe.

Cieľom Európskej aliancie pre batérie je znížiť závislosť trhov EÚ od dovozu batérií zo zahraničia a vytvoriť z Únie svetového lídra pri výrobe účinných a zároveň ekologických batérií na všestranné použitie.

Európska batériová aliancia má prvé výsledky, preniesla sa aj na Slovensko

V 21. storočí zohrajú batérie v automobilovom priemysle tak dôležitú úlohu, ako zohral v 20. storočí spaľovací motor, tvrdí podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Ak sa podarí nájsť účinné riešenia pri uskladňovaní energie (do batérií), môže to EÚ pomôcť aj pri plnení jej cieľov v oblasti energetiky a klímy.

Šefčovič upozornil na to, že v októbri sa očakáva postupné odovzdávanie portfólií v Komisii novým kolegom, aj preto bola snaha zorganizovať ďalšie stretnutie aliancie pre batérie ešte v septembri. Dátum bol dohodnutý na 26. septembra a slovenský eurokomisár spresnil, že na podujatí na vysokej úrovni by mali byť predstavitelia tak z politickej, ako aj z priemyselnej sféry.

Očakáva najmä prítomnosť šéfov kľúčových firiem, ktoré majú o výrobu európskych batérií záujem – a aj na tom, aby projekt Európskej aliancie pre batérie bol úspešný.

Pripravujú sa konzorciá

„Chceme dosiahnuť míľnik, kde sa už bude rozprávať o konkrétnych konzorciách, ktoré predložia návrhy na poskytnutie štátnej pomoci,“ uviedol Šefčovič. Spresnil, že možnosť finančnej pomoci bola vyrokovaná s generálnym riaditeľstvom Komisie pre hospodársku súťaž.

Výsledkom by mali byť presnejšie kontúry veľkých konzorcií, ktoré budú fungovať pod vedením nemeckých či francúzskych firiem a v rámci ktorých chcú mať svoje zastúpenie aj slovenské firmy.

Európski audítori: Šefčovičova batériová aliancia možno nedosiahne svoje ciele

Európska únia zaostáva za medzinárodnými konkurentmi, upozorňuje Európsky dvor audítorov. Slovenské automobilky vyzývajú vládu na väčšiu akcieschopnosť.

„V súvislosti s tým, ako budú rozdelené budúce portfóliá, ja urobím maximum pre to, aby ten projekt naďalej prosperoval a aby aj tí komisári, pod ktorých to bude v budúcnosti spadať, mali na tomto projekte veľký záujem. Budem sa navždy cítiť tak trochu krstným otcom tejto iniciatívy a budem na ňu dohliadať,” odkázal Šefčovič.

Zároveň dodal, že s rovnakým odhodlaním chce sledovať aj pokračovanie iných aktivít, na ktorých sa v predošlom päťročnom období podieľal. Či už ide o iniciatívu pre uhoľné regióny, spoluprácu v rámci Globálneho dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike, kde bol spolupredsedom, alebo o budúcnosť trojstranných rozhovorov medzi EÚ, Ruskom a Ukrajinou. Tu zdôraznil, že Komisia má v záujme absolvovať jedno kolo rozhovorov ešte počas septembra.

„Ide o inštitucionálne zmeny, ale verím, že všetky tie projekty, ktoré sme naštartovali, budú ďalej pokračovať, a urobím maximum pre to, aby ten prechod bol čo najhladší. Ľudia sa síce menia, ale dobré priority musia zostať,” vysvetlil Šefčovič.