Prieskum: Najviac odpadu produkujú Dáni

Eurostat včera (9.3.) publikoval prieskum o produkcii odpadu v jednotlivých členských krajinách. Podľa neho, miera tvorby odpadu je na vzostupe, pričom situácia sa v prípade rôznych štátov „výrazne mení“.

V priemere, najmenej komunálneho odpadu vyprodukoval v roku 2007 obyvateľ Českej republiky (294 kg), najviac obyvateľ Dánska (801 kg). Rozdiel je odzrkadlením odlišného správania sa a návykov spotrebiteľov v jednotlivých krajinách. Po Dánsku sa najviac odpadu na hlavu produkuje v Írsku (786 kg) a na Cypre (754 kg). Naopak, popri Českej republike, pod 400 kg na obyvateľa sa zmestili Slovensko, Poľsko, Lotyšsko a Rumunsko.

Spôsoby a metódy nakladania s odpadom sa v rámci členských krajín EÚ vo veľkej miere líšia:

  • Recyklácia komunálneho odpadu dosiahla najväčší podiel v Nemecku (46 percent), Belgicku (39 percent) a vo Švédsku (37 percent).
  • Najviac odpadu skladuje pod zemským povrchom Bulharsko (100 %), Rumunsko (99 %). Viac ako 90 percent odpadu podzemne skladujú aj Litva, Malta a Poľsko (90 %).
  • Medzi ostatné prístupy patria spaľovanie a kompostovanie. Najviac sa spaľuje v Dánsku (53 %), Luxembursku a Švédsku (obe 47 %). Naopak, najviac sa kompostuje v Rakúsku (38 %) a v Taliansku (33 %).

Európska agentúra pre životné prostredie (EEA) varuje, že v období 2005-2020 sa produkcia odpadu v EÚ zvýši v priemere o štvrtinu, ak spotrebitelia nezmenia svoje návyky a správanie. Predpokladá, že jeden obyvateľ by mohol o desať rokov vyprodukovať cca 680 kg odpadu. Je to „dané niekoľkými faktormi, napr. hospodárskou aktivitou, demografickými zmenami, technologickými inováciami, životným štýlom a vzorcami výroby a spotreby,“ tvrdí EEA.

Do prieskumu sa započítaval odpad, ktorý sa získal zberom prostredníctvom verejných kontajnerov a ktorý vstúpil do existujúceho systému manažmentu odpadu. Inými slovami, okrem odpadu z domácností sa do štatistiky započítal aj odpad vyprodukovaný malými firmami a malými kancelárskymi priestormi. Odpad vyprodukovaný v sektore poľnohospodárstva a priemyselnej výroby sa nezapočítal.