Prioritou ekodohovoru by podľa Slovákov mal byť boj proti plastom

Plastové slamky. [Pixabay]

Viac než polovica Európanov by ako prioritu Európskeho ekologického dohovoru chcela vidieť rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov. Na Slovensku to takto vníma iba 35 percent respondentov.

Najvyššou prioritou v Európskom ekologickom dohovore a v boji proti zmene klímy by mal byť boj proti plastovému odpadu a líderstvo v problematike používania jednorazových plastov. V prieskume Eurobarometer z jesene minulého roka sa takto vyjadrilo 50 percent opýtaných Slovákov.

Boj proti plastom zároveň ako prioritu označilo 53 percent opýtaných zo všetkých vtedajších členských krajín EÚ. Najvyššiu podporu však medzi nimi získal rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, ktorý za dôležitý označilo 54 percent respondentov.

Na Slovensku toto opatrenie nezískalo až takú veľkú podporu. Za prioritu ho označilo 35 percent respondentov, aj tak sa však umiestnilo na treťom mieste.

Plány Komisie v obehovom hospodárstve: Podpora recyklácie aj boj proti „greenwashingu“

Akčný plán pre cirkulárnu ekonomiku má byť známy až v marci 2020, Európsky ekologický dohovor však naznačuje, čím sa chce nová Komisia v tejto oblasti zaoberať.

Farmári aj obehové hospodárstvo

Vysoké hodnotenie získala aj podpora farmárov, ktorí by mali dostávať spravodlivú odmenu a poskytovať tak cenovo dostupné a bezpečné potraviny. Za prioritu ju označilo 41 percent Slovákov a 37 percent všetkých opýtaných obyvateľov Európskej únie.

Tretina Slovákov aj obyvateľov EÚ28 sa zhodla aj na prioritách „podpora obehového hospodárstva“ a „znižovanie spotreby energie“. O niečo menšiu podporu získala na Slovensku aj na európskej úrovni ochrana biodiverzity či kroky smerujúce k snahe o nulové znečistenie.

“Mierne vyššiu podporu ako vo zvyšku EÚ má na Slovensku myšlienka zavedenia dane na produkty dovážané z tretích krajín, ktoré majú nižšie štandardy týkajúce sa politiky v oblasti klímy,” upozornila Katarína Javornická z agentúry Kantar, ktorý pre Európsku komisiu prieskum realizovala.

Kým na Slovensku ho ako prioritu uviedla štvrtina respondentov, celkovo to bola len pätina.

Na poslednom mieste sú u Slovákov opatrenia na zabezpečenie  toho, aby sa EÚ stala do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou. Ako prioritu ich označilo 23 percent opýtaných.

Ako Slovensko dosiahne uhlíkovú neutralitu? Nová stratégia má návrhy, ale staré čísla

Nízkouhlíková stratégia odporúča zvážiť vytvorenie ministerstva pre zmenu klímy, ktoré by zahŕňalo aj energetiku, zvýšiť tempo obnovy fondu budov na 3,5 percent ročne aj prehodnotiť zvýhodnenú sadzbu DPH na mäso.