Recyklácia: Poľsko a Česko sú medzi najväčšími skokanmi, Slovensko posledné

recyklácia odpadu

Recyklujú aj americké vydry riečne. FOTO-TASR/AP

Najväčší pokrok v recyklácii komunálneho odpadu dosiahli Litva, Poľsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo a Česko. Píše sa to v najnovšej analýze Európskej environmentálnej agentúry, ktorá pokrýva obdobie 2004 – 2014.

Slovensko recykluje spomedzi členských štátov EÚ najmenej, uvádza sa v rebríčku, ktorý agentúra zverejnila v utorok 15. novembra.

Analýza ponúka aj prehľad politík zameraných na odpadový manažment. Pomohlo by im však „zlepšenie“ v oblasti odpadových štatistík a „ďalšia harmonizácia“ zberu národných dát.

Naši susedia žiaria

Agentúra venuje pozornosť skupine štátov, ktorá recykláciu komunálneho odpadu zvýšila o 20 – 29 percent. Do nej zaradila aj Poľsko a Česko.

Náš severný sused poskočil zo 6 na 32 percent. Náš severozápadný sused prešiel z 12 na 35 percent.

Najviac sa v recyklácii darí Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Švajčiarsku, Holandsku a Švédsku. Prekročili hranicu 50 percent, ktorú do roku 2020 požaduje európska legislatíva.

Slovensko skončilo na poslednom mieste. V roku 2004 recyklovalo 6 percent odpadu, o 11 rokov neskôr 10 percent.

Problémový zber dát

Analýza uvádza percento vygenerovaného komunálneho odpadu, ktorý sa recykluje a kompostuje. Opiera sa o údaje od Eurostatu.

Upozorňuje však, že v niektorých krajinách „zmeny v metodológii zberu dát znamenajú, že údaje z roku 2014 nie sú úplne porovnateľné s údajmi z roku 2004.“

Týka sa to štyroch krajín vrátane Slovenska.

Agentúra tiež upozorňuje, že v prípade všetkých štátov sa nedá dosiahnutý podiel porovnávať z európskym cieľom 50-percentnej recyklácie do roku 2020. Štáty totiž používajú štyri rôzne metódy pre zber údajov pre Eurostat, ktorý ich potom vyhodnocuje.

Slovensko: málo času na veľký cieľ

Pri Slovensko však platí, že spomínaná úroveň recyklácie je zároveň ukazovateľom pokroku jeho záväznému cieľu.

Naša krajina má teda sedem rokov (2014 – 2020), aby úroveň recyklácie zvýšila z 10 na 50 percent.

Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že v roku 2015 bola recyklácia na úrovni 20 percent. Ako však už informoval portál EurActiv.sk, toto číslo musí ešte preveriť Eurostat.

Definitívne štatistiky za rok 2015 Eurostat zverejní až v januári 2016.

Nástroje, ktoré sa osvedčili

Analýza ponúka prehľad nástrojov pre odpadový manažment.

Medzi tie patria národné plány, regionálne plány, daň zo skládkovania, poplatok za spaľovanie, zákaz skládkovania organického alebo nespracovaného komunálneho odpadu, povinné triedenie bioodpadu a platby za recykláciu komunálneho odpadu v závislosti od množstva a ďalšie recyklačné stimuly.

Slovensko je na tom chabo. Za 11 rokov nevypracovalo ani len dva alebo viac národných plánov pre manažment odpadu, čo je prípad väčšiny štátov.

Agentúra konštatuje, že všetky štáty nad 28-percentným priemerom EÚ zakázali skládkovanie biodegradovateľného alebo zmiešaného komunálneho odpadu, prípadne pridali daň zo skládkovania vo výške aspoň 30 eur za tonu.