Rokovania o elektroodpade budú zložité

Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie aj v druhom čítaní schválil návrh revízie smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) z roku 2003. Správu, ktorej autorom je nemecký europoslanec Karl-Heinz Florenz (EĽS), prijali pomerom 52 hlasov, jeden poslanec bol proti a piati sa nezúčastnili hlasovania.

Poslanci EP tak dal znovu najavo, že trvá na prísnejších cieľoch pre nakladanie s elektrošrotom. Chcú, aby členské krajiny do roku 2016 každoročne spracovali 85 % elektrošrotu, ktorý vyprodukujú. V súčasnosti sa v Únii recykluje len asi tretina elektroodpadu. Ten môže obsahovať nebezpečné látky ako arzén, ortuť, olovo alebo chróm.

Predstava členských štátov je však odlišná. Ich zástupcovia v Rade ministrov sa prikláňajú k pôvodnému návrhu Európskej komisie, ktorý počíta s ročnou kvótou 65 % pre zber elektroodpadu. Krajiny takisto žiadali, aby sa časový úsek pre zber na tejto úrovni predĺžil o osem rokov od vstupu revidovanej smernice do platnosti a pre niektoré krajiny by radi zaviedli dlhoročné prechodné obdobia.

Ministri s europoslancami súhlasili v tom, aby sa nové pravidlá týkali všetkých typov elektrických a elektronických zariadení, s výnimkou napr. pevných inštalácií, rozmerných zariadení alebo vojenských strojov.

Kľúčové otázky

Podľa odhadov Európskej komisie každý Európan ročne vyprodukuje asi 17-20 kg elektroodpadu. Z dôvodu obsahu nebezpečných látok je nevyhnutné, aby sa vyradené televízie, počítače, mobilné telefóny, kuchynské spotrebiče i rôzne elektrické a elektronické súčiastky striktne separovali od komunálneho a iného odpadu.

V závislosti na kategórii odpadu, by bolo podľa EP možné zozbierať 70 – 85 % elektroodpadu a 50 – 75 % zrecyklovať. Ich ďalší návrh hovorí o tom, aby sa približne 5 % elektroodpadu využívalo pri výrobe nových elektro výrobkov.

Zo spomínanej tretiny dnes zozbieraného elektroodpadu viac ako 10 % končí na skládkach. Navyše sa elektroodpad často ilegálne vyváža do tretích krajín, kde sa likviduje za nevyhovujúcich podmienok.

V prijatej správe sa navrhuje zákaz vývozu akýchkoľvek elektroodpadov do krajín mimo OECD a na prípadný vývoz by mali ísť len nefunkčné výrobky so zárukou, že produkty nemožno opraviť alebo znovu použiť.

Europoslanci požadujú, aby menší odpad (žiarovky, mobily, elektrické zubné kefky a pod.) bolo možné vracať priamo a zadarmo aj do menších obchodov s elektronikou – či už sa tam tovar zakúpil alebo nie.

Európska asociácia remeselníkov, malých a stredných podnikov (UEAPME) však tvrdí, že pre malé podniky by takáto povinnosť „neúmerne zaťažívala“ a obchodníci by riskovali, že sa ich „predajne nedobrovoľne zmenia na smetisko“.

V januári 2012 by mali o návrhu revidovanej smernice OEEZ rozhodovať europoslanci v pléne.