Ropný priemysel hľadá záchranu vo výrobe plastov

Je možné, že petrochemické výrobky budú v roku 2030 predstavovať až jednu tretinu z celkového dopytu po rope. V roku 2050 by to mohlo stúpnuť až na polovicu. [EPA-EFE/Rayner Pena R.]

Ropné spoločnosti očakávajú, že v najbližších rokoch vyvrcholí záujem o ich produkty v cestnej doprave. Rozhodli sa preto uchýliť sa k petrochémii a výrobe plastov, po ktorých dopyt zatiaľ stále rastie. Európska vojna proti plastom však ohrozuje aj toto odvetvie.

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) na základe svojej výročnej správy z roku 2018 uvádza, že v polovici nasledujúcej dekády dosiahne spotreba ropy u osobných automobiloch svoj vrchol. Príčinou je stále väčší rozmach elektrických a úsporných osobných vozidiel.

Svetová spotreba ropy v automobilovom sektore ešte v roku 2018 predstavovala približne 21,4 milióna barelov denne s tým, že v nasledujúcej dekáde môže spotreba stúpnuť na niečo vyše 23 miliónov barelov ropy za deň, komentuje situáciu portál Financial Times. Od určitého bodu v blízkej budúcnosti by však mala spotreba ropy klesať. IEA predpokladá, že do roku 2040 bude na cestách vyše 300 miliónov elektrických automobilov, ktoré by dokázali ušetriť asi 3 milióny barelov ropy za deň.

Avšak, IEA ďalej upozorňuje, že ani výrazné zmeny v automobilovom priemysle nedokážu markantne skresať svetový dopyt po rope. Najväčší problém totiž predstavujú petrochemické výrobky, predovšetkým plasty, ktoré sú veľkým zdrojom rastu vo svetovej spotrebe ropy. „Aj keby sa globálna miera recyklácie plastov zvýšila o polovicu, tak by sa ušetrilo len 1,5 milióna barelov denne, plánovaný nárast pritom predstavuje 5 miliónov barelov ropy denne,“ približuje problém výročná správa IEA.

Plán záchrany

Podľa Roba Gilfillana, vedúceho sekcie filmov a flexibilných obalov v konzultačnej spoločnosti Wood Mackenzie, hľadajú ropné spoločnosti segment, ktorý im zabezpečí stabilný nárast zisku.

Práve plasty a iné petrochemické výrobky predstavujú pre tieto firmy určitú istotu a stabilitu zisku.

Holandská aktivistka: Želám si, aby ľudia o desať rokov nemali doma žiadne plasty

Zálohovanie aj bioplasty sú dobrými myšlienkami, ale samé osebe nestačia, hovorí odborníčka na svojpomocnú recykláciu TIRSA VAN DER LAANOVÁ z holandskej nadácie Precious Plastic.

„Petrochemický priemysel je slepým miestom v celosvetových energetických debatách a nie je pochýb, že sa v nasledujúcich rokoch stane hlavnou zložkou dopytu po rope,“ uviedol generálny riaditeľ IEA Fatih Birol pre portál Reuters.

Je možné, že petrochemické výrobky budú v roku 2030 predstavovať až jednu tretinu z celkového dopytu po rope. V roku 2050 by mohol ich podiel stúpnuť až na polovicu z celkového dopytu.

Najväčší nárast dopytu bude zaznamenaný na Blízkom východe a v Číne, uvádza Reuters. Na západe a predovšetkým v Európe bude situácia výrazne lepšia a to najmä z dôvodu eskalujúceho boja proti plastom.

Vojna proti plastom

V Európe začala panovať veľká nevôľa voči plastom, ktorá by z dlhodobého hľadiska mala tlmiť dopyt po petrochemikáliách, látkach využívaných aj pri výrobe plastov, uvádza Gilfillan.

Substancie, ktoré sa najviac dostali do nepriazne spotrebiteľov, sú etylén a propán, využívané  hlavne pri výrobe igelitiek a obalov. Polyolefín, látka využívaná vo filmoch obalov a v polyestri, taktiež rýchlo stráca na popularite.

„Je jasné, že z krátkodobého hľadiska zatiaľ nevidíme veľký vplyv na dopyt po petrochemických výrobkoch,“ prízvukuje Gilfillan. Zmeny sa nedajú očakávať v tak krátke dobe, hlavne kvôli ázijským trhom, ale aj Spojeným štátom, kde je stále pomer recyklovaných plastov výrazne za Európou.

„Za 10 až 15 rokov už začneme zaznamenávať výraznejšie zmeny v dopyte po ropných výrobkoch.“

Aj vďaka tomu, že konzumenti v Ázii postupne prechádzajú na „západný životný štýl“.

Vzostup recyklátov

Vďaka nastupujúcemu trendu života bez jednorazových plastov a zvýšeniu investícií na recyklačné procesy pravdepodobne recyklované produkty nahradia do roku 2030 až tretinu „čistých“ plastov.

Do roku 2050 to bude asi 60 percent.

Jednorazové plasty končia. Čo bude ďalej?

Nová európska smernica, ktorú sa chystá transponovať aj Slovensko, nedokáže vyriešiť rastúcu svetovú produkciu plastového odpadu. Kým globálna diplomacia zlyháva, Francúzsko a Holandsko prišli s dobrovoľnými záväzkami pre nadnárodné firmy.

Tým pádom rapídne klesne aj dopyt po petrochemických výrobkoch, uvádzajú údaje spoločnosti McKinsey a ropné spoločnosti sa ocitnú v bode, že trh bude ropnými výrobkami veľmi rýchlo presýtený.

„Investujú do obrovských tovární (…) a čoskoro uvidíme nadmerne zásobovaný trh,“ uviedol Gilfillan pre EURACTIV.com.

Situáciu, kedy bude ponuka plastových výrobkov presahovať dopyt podporujú aj regulácie plastov zo strany Európskej únie.

Zvrátenie rastu

Obaly a jednorazové plastové produkty momentálne tvoria 38 percent z celkového dopytu plastov, hovorí Paul Bjacek, chemický a ekonomický výskumník v oblasti v poradenskej firme Accenture.

„Ak by aj tieto boli zrecyklované a opätovne použité, znamenalo by to pokles objemu uhľovodíkov ako ropa a plyn,“ uviedol pre EURACTIV.com. Petrochemické výrobky by však aj napriek tomu boli stále primárnym zdrojom rastu na trhu s ropou.

Rast by ale bol výrazne nižší – približne len o 0,5 percenta ročne do roku 2040, odhaduje Accenture.

Podľa Bjaceka by si jednoznačné zvrátenie tohto rastu vyžadovalo nevenovať sa len jednorazovým plastom, ale aj „odolným plastom“, ako sú napríklad automobilové diely, ktoré nie sú  momentálne recyklované v takej miere.

V súčasnosti však neexistuje žiadna regulácia, ktorá by sa venovala aj tomuto druhu plastov.

Odolné plasty

„Myslíme si, že producenti by mali hľadať riešenie pre oba druhy plastov – jednorazové aj odolné. Najmä preto, že v novej ekonomike sa používa stále viac plastov, ako napríklad veterné turbíny alebo plastové automobilové diely, ktoré sú ľahšie ako oceľ,“ dodáva Bjacek.

Ďalším problémom je, že ropné závody majú výhodnú pozíciu aj pri chemickej recyklácii plastov, ktoré nie je možné „tradične recyklovať“ v recyklačných závodoch.

„Sporná a kontraproduktívna“. Zástupcovia slovenských výrobcov plastovú daň nevítajú

Európska únia diskutuje o novom príjme európskeho rozpočtu založenom na množstve nerecyklovaného plastového odpadu. Organizácie zodpovednosti výrobcov na Slovensku sa obávajú dodatočného daňového zaťaženia.

„Môžu zhromažďovať plastový odpad, spracovať jeho časti, pretriediť hodnotné kúsky a zvyšok rozložiť na chemické zlúčeniny, ktoré môžu byť následne použité na výrobu nových „čistých“ plastov,“ hovorí Bjacek.

„V poslednej fáze môžu byť tie najhoršie časti rozložené na plyn na výrobu palív alebo chemikálií.“

Tieto závody majú totiž potrebné know-how a kapacity na to, aby boli aj v tejto oblasti ziskové.

Uhlíkovo neutrálni? 

Vo finálnom zhodnotení Bjacek tvrdí, že napriek všetkému bude mať recyklácia určitý vplyv na dopyt po rope.

Podľa neho približne 70 percent všetkých jednorazových plastov bude do roku 2040 recyklovaných.

Zostávajúce plasty budú „zodolnené“ alebo nahradené iným materiálom.

„Ale ešte stále máme pred sebou dlhú cestu k tomu, aby miera recyklácie dokázala držať krok s dopytom po petrochemických výrobkoch (…) stále budeme potrebovať tieto výrobky aby vyplnili dieru v dopyte a budeme ich potrebovať ešte veľmi dlho, minimálne do roku 2050,“ uviedol Nareg Terzian z Medzinárodnej asociácie producentov ropy a plynu (IOGP).

„Aj to je jeden z dôvodov prečo stále budeme potrebovať ropu a plyn aj v uhlíkovo neutrálnej ekonomike.“