Slovenské mestá už vedia, kto sa postará o ich odpad

Financovanie triedeného zberu na seba preberú výrobcovia. Zdroj: Európska komisia

Organizácie zodpovedné za triedený zber odpadu tento týždeň oznámili, ako si rozdelili slovenský trh. Tri najväčšie mestá, Bratislavu, Košice a Prešov, získal NATUR-PACK. Väčšinu obyvateľov Slovenska zase pokryje ENVI-PAK.

Uzatvorenie zmlúv o budúcich zmluvách so samosprávami bolo podmienkou pre získanie autorizácie od ministerstva životného prostredia. Oprávnené organizácie o ňu požiadali do konca marca. Ministerstvo teraz žiadosti posudzuje.

Obavy z monopolu sa nepotvrdili

Žiadosť o autorizáciu vyžaduje nový zákon o odpadoch. Jeho cieľom bolo zladiť slovenskú legislatívu s európskymi pravidlami.

Po schválení zákona vlani panovala obava, že by slovenský trh by mohol ovládnuť jeden hráč. Nepotvrdila sa.

O autorizáciu požiadalo celkovo 14 organizácií, dve z nich trhu dominujú. ENVI-PAK sa dohodol s približne 1500 mestami a obcami (2,9 milióna obyvateľov), NATUR-PACKu dôveruje 1100 miest a obcí (2,1 milióna).

ENVI-PAK NATUR-PACK
Mestá a obce 1 543 1 107
Obyvatelia 2 915 219 2 130 024
Najväčšie mestá Žilina, Banská Bystrica, Nitra Bratislava, Košice, Prešov

(Zdroje: ENVI-PAK, NATUR-PACK)

Obce, ktoré sa nedohodli s nikým, putovali do losovania. Bolo ich len 84 (66-tisíc obyvateľov).

Na Slovensku je celkovo vyše 3000 miest a obcí, v ktorých žije 5,4 milióna ľudí.

Rozpočty samospráv sa majú odľahčiť

Nový zákon zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov, ktorí svoje produkty predávajú v obaloch určených na recykláciu. Oprávnené organizácie sa podľa neho zmenia na organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

OZV má spolu s mestom alebo obcou a zberovou spoločnosťou zabezpečiť systém triedeného odpadu tak, aby bolo možné vyzbierať, triediť a recyklovať čo najväčší objem odpadov. Týka sa to papiera, skla, plastov či kovov.

Zákon by mal odľahčiť rozpočty samospráv a tým aj občanov. Po novom totiž výrobcovia prostredníctvom OZV preberú na seba náklady na triedený zber. „Výrobcovia sú pripravení,“ avizovala na tlačovke riaditeľka ENVI-PAKu Hana Nováková.

Hlavnou výzvou je vzdelávanie

Mestá a obce budú financovať len zmesový odpad. Má ich to motivovať k triedeniu odpadu. Tak to funguje aj v západnej Európe.

To si však bude vyžadovať systematickú osvetu medzi ľuďmi. Obaja hlavní hráči tvrdia, že si to uvedomujú.

„Ciele a záväzky vyplývajúce zo zákona o odpadoch sú veľmi ambiciózne. Podiel recyklovaného komunálneho odpadu sa musí zvýšiť zo súčasných približne 6 percent na 50 percent,“ uviedol v tlačovej správe riaditeľ NATUR-PACKu Michal Sebíň.

„Bez systematického vzdelávania verejnosti to určite nepôjde,“ dodal Sebíň.

Nová vláda chce pokračovať

Systém triedeného zberu odpadu založený na rozšírenej zodpovednosti výrobcov štartuje 1. júla 2016. Vtedy začnú svoju činnosť vykonávať aj autorizované OZV.

Téme triedenia odpadu sa chce venovať aj nová vláda. „Bude pokračovať v implementácii prijatej odpadovej legislatívy a zapracuje poznatky z jej praktickej aplikácie do legislatívneho procesu. Súčasne sa zohľadnia ciele definované na úrovni EÚ, zamerané na predchádzanie vzniku odpadov a ich presmerovanie zo skládok k ich opätovnému využitiu,“ píše sa v návrhu programového vyhlásenia.